f Institut IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

Institut IPAL

»V vsakem človeku leži nezlomljena in globoka duhovno-psihična celota, ki jo življenje lahko rani in deloma onesposobi. Da sodobni človek ne bi utonil v dvomu in tesnobi, je treba vzdrževati in razvijati celovito prenovo posameznika in družbe. Delo na sebi, na primer z Metodo IPAL,  je pri tem zanesljiv zemljevid ne najkrajše, a edino mogoče poti.«

                                                                                                                                                                                                                     ddr. Matjaž Regovec

 

KAJ HOČE ŽIVLJENJE OD MENE

(Post)moderni človek je postavljen pred kompleksne zahteve življenja v družbi, ki od njega oz. nje zahteva karseda veliko prožnost, etično odgovornost in duhovno samostojnost. Notranji nuji po oblikovanju duhovnega in praktičnega smisla ter življenjskega poslanstva se pridružuje še zahteva po neprestani preobrazbi in razvoju, ki nam jo življenje narekuje v svoji globlji dinamiki. Kako uresničiti spremembo, ki jo konec koncev lahko utelesimo samo sami kot individuumi, a hkrati in obenem povezani s pomembnimi drugimi in kolektivom? Kako se v obliki dialoga povezati s svojo notranjo bitjo in kako na podlagi tega nato v življenju konkretno delovati tako, da bomo iz sebe ustvarili kar največ in tisto najboljše?

 

KDO SMO?

Institut s svojim lastnim programom dela na sebi ter študijem (Metoda IPAL) in znanji, ki so pomembni za delo svetovalca, terapevta in coacha.

 

METODA IPAL

Institut IPAL je v 30 letih svojega delovanja razvil svojo lastno metodo duhovno-psihološkega dela na sebi, ki vključuje redni trening stika in komunikacije s svojo notranjo celoto in bitjo. To je metoda, ki temelji na modelu človeka kot psihološke, fizične in duhovne celote. Pri tem se Metoda IPAL poslužuje tradicionalnih zahodnih duhovnih tradicionalnih tehnik. To sta alkimijska aktivna imaginacija in psihološka astrologija, ki se združujeta in nadgrajujeta v sodobni vedi simbolne kozmologije, s pomočjo katere ne samo prepoznavamo, temveč tudi ustvarjamo in prenavljamo svoj lasten individualen notranji in zunanji kozmos ter njegovo temeljno strukturo in dinamiko.

 

TRENING PREOBRAZBE

Vsak človek ima svojo definicijo duhovnosti, nobena pa ne more v celoti izraziti bistva tega presežnega dela človekove izkušnje. Delo v uvodni skupini posamezniku pomaga, da prepozna lastne osebne vrednote in cilje ter vzpodbuja osebno integracijo telesa, razuma, srca in duha. Pot duhovnega zavedanja posameznika je notranji proces, ki se lahko razvije ob stiku s komerkoli in tudi v skupini.

Duhovnost je občutljivo in zasebno področje. Bolj ko je skupina odprta, lažje ji bo posameznik zaupal in z njo delil svoja prepričanja, manj je strahu, da bi ga le-ta obsojala. Skupina spodbuja posameznika, da se sprosti.  Čustvena sprostitev ter predelava in obdelava notranjih konfliktov so kot celota zdravilo za notranjo stisko in razrešitev zunanjih življenjskih razmer.

 

CILJI

Cilj je spoznati in oblikovati sebe kot dinamičnega, ustvarjalnega in nenehno razvijajočega se individuuma, ki vzpostavlja in na pozitiven način neguje duhoven in kakovosten odnos do sebe in drugih. Poleg tega vsak oblikuje svoje individualne osebne cilje, ki mu jih pomaga smiselno in realno opredeliti skupina.

 

VLOGA V DRUŽBI

Nismo edini s tem poslanstvom. Sodobna družba je proizvedla »človeka niča«, ki mora iz svoje lastne praznine in izolacije ustvariti sebi lastno duhovnost in individualno podobo boga. Samo programi dela na sebi, ki vključujejo takšne pogoje, so lahko podloga za dovolj veliko število samouresničenih in etično ozaveščanih individuumov, ki tvorijo osnovo za kolektivno prenovo duha, družbe in etike.

 

KAJ?

Uvodna skupina Metode IPAL - Iniciacija v Metodo IPAL

Diplomski študij in usposabljanje

Strokovni celodnevni in specialistični seminarji ter delavnice

Srednja skupina

Knjižnica Instituta IPAL

Klub IPAL

Akademija Instituta IPAL

Založba Hermes IPAL

Institut IPAL v svoji lastni založbi skrbi za širjenje in promocijo svojega in drugega znanja: www.hermes.ipal.si

 

KJE?

Kotnikova ulica 28, Ljubljana

Center Janeza Levca, Levstikov trg 1, Ljubljana

Knjižnice in druge javne ustanove

 

KAKO?

Tedenska srečanja uvodne skupine, vaje, tutorske skupine

Seminarji in delavnice

Mesečna srečanja Kluba IPAL, Srednje skupine in Društva DPPAS.