f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v jesenskem semestru 2021 potekali v hibridni obliki - del slušateljev v fizični prisotnosti, del slušateljev online preko Zoom-a. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes sta dva krajša odmora (do 15 minut) in en daljši odmor za kosilo (60 do 75 minut), za dinamiko odmorov se dogovorite sproti na vsakem seminarju. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do četrtka do 12ih pred posameznim seminarjem: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Kotizacija za posamezni seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 23,00 €
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 23,00 €
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL: 40,00 €
  • za ostale gojence in zunanje udeležence: 66,00 €

Zunanji udeleženci imajo v spomladanskem semestru 2022 možnost nakupa paketa treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust (148,50 €).  Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – spomladanski semester 2022

26. 2. 2022 dr. Matjaž Regovec: *INICIACIJA V DUHA GLOBINE IN METODA IPAL*

 Jungovo rdečeknjižno potovanje, skozi katerega je rodil, razvil in celil svojo podobo boga, vsebuje element oziroma dimenzijo, ki pomembno opredeljuje kakovost vsakega notranjega potovanja k odkritju sebe in svoje celote. To je duh globine. Duh globine, ki se povezuje z najnižjim, najneznatnejšim ter najbolj običajnim in navadnim, je del predsimbolnega, to je še ne oblikovanega, nevsebinskega in nekonkretiziranega. Zato je poln potenciala, četudi sta zaokret vase, ki je potreben za zaznavanje duha globine, kakor tudi z njim povezana iniciacija v psihični cogito, zaznamovana s številnimi odpori in ovirami. Na seminarju si bomo pogledali osnovne dinamične značilnosti procesa, ki je povezan z Jungovim duhom globine, ter te značilnosti nato povezali z metasimbolnimi procesi, ki jih v Metodi IPAL opisuje arhetip Hada ali Plutona. V dopoldanskem delu bomo izvedli aktivno imaginacijo, na popoldanski delavnici pa bomo s podobami iz aktivne imaginacije delali s pomočjo rojstnih kozmogramov udeležencev.

12. 3. 2022 Mario Baar: *JUPITER – KOLERIČNI ZAŠČITNIK*

 Seminar o Jupitru, največjem planetu našega Osončja, bo slušateljem omogočil vpogled v holistično, sintetizirano in integralno podobo Jupitra, ki v astrologiji velja za planet upanja, rasti, vedenja, morale, varovanja, širine pogleda in integralnega razvoja tako posameznika kot vsega človeštva. Mitološka podoba Zeusa in njegovih božjih značilnosti bo jasno opredelila njegovo vlogo v astrologiji, kjer bo podan Jupitrov pomen v znamenjih, hišah in aspektih. Praktični primeri iz astrološke prakse bodo slikovito predstavili njegovo vlogo in pomen v horoskopu.

19. 3. 2022 Nadine Radesky: *EGO, PERSONA IN SEBSTVO*

Sebstvo je osnova, iz katere se ego šele razvija. Sebstva nikoli ne moremo dokončno spoznati niti razumeti, ker smo podrejeni egu. Moč ali šibkost ega je odvisna od vzpostavljenega odnosa med materjo in otrokom v okolju, v katerem sta se soočala s strahovi, dotiki, nežnostjo, ljubeznijo in ustvarjala medsebojni odnos. Vdor nezavednega v zavest regulira močan ali oslabljen ego. Zato mora biti ego močan, da vzdrži sile nezavednega, ki tvorijo večji del sebstva. Persona je tisto, kar kažemo svetu. Razvijemo jo na podlagi starševskih kompleksov in z njo vstopamo v socialni svet. Za vključenost in uspešno delovanje v zunanjem svetu moramo zgraditi persono. V popoldanskem delu seminarja bomo delali po Metodi IPAL.

 2. 4. 2022 dr. Matjaž Regovec: *NOROST, BOLEZEN IN CELJENJE V LUČI METODE IPAL*

Pomembna dimenzija notranjega potovanja, ki se nahaja tudi v Jungovi Rdeči knjigi, je dimenzija norosti, bolezni in celjenja. Za razumevanje tega fenomena, ki se izraža tridimenzionalno, je potrebno razumevanje delovanja arhetipske tirnice, ki je že od nekdaj sestavni del človekove izkušnje. Ampak za to potrebujemo drugačno razumevanje življenja – razumevanje, ki nam ga lahko omogoči samo intuitivni cogito. To je pomen vizavi smisla. Pogledali si bomo osnovne značilnosti metasimbolnega procesa, ki ga v Metodi IPAL označuje arhetip Kirona ali ranjenega zdravilca. V dopoldanskem delu bomo izvedli aktivno imaginacijo, na popoldanski delavnici pa bomo s podobami iz aktivne imaginacije delali s pomočjo rojstnih kozmogramov udeležencev.

23. 4. 2022 Nadine Radesky: *PSIHODINAMIKA KOMPLEKSOV*

Idealnega osebnostnega razvoja ega ni, vsak izmed nas doživlja svoj individualni razvoj. Prav ta posameznikova individualna podzavest, njegovo individualno nezavedno, je energijsko pomembno področje. To področje tvorijo kompleksi. Kompleks je tisti sestavni del naše duševnosti, ki se je zaradi travme odcepil od ega in ki s svojo bolečino kliče po razrešitvi. Ti ponotranjeni, nezavedni intrapsihični konflikti so tisti energijski vplivi, ki na nas najbolj vplivajo. Povezani so z najzgodnejšim obdobjem življenja ter našim odnosom z materjo in očetom. Več ko je energije ujete v kompleksu, manj je ostane v egu. Kompleksi predstavljajo osnovno strukturo psihe. Z metodo IPAL in delom na sebi postopoma ozaveščamo integriranje kompleksov v zavest in tako pridobimo več psihične energije za ego. Kompleksi so nam dani za globljo povezanost z našim telesom, podzavestjo, čustvi in umom. V popoldanskem delu seminarja bomo delali po Metodi IPAL.

7. 5. 2022 Karin Baloh Martić: *MITOLOGIJA GRŠKIH BOGOV*

Celotna zahodna civilizacija je zrasla na grški mitologiji. Barvite osebnosti bogov, njihovi odnosi, prepletene medsebojne vezi in skušnjave so bili navdih umetnikom, navdih pa so tudi nam, astrologom. Na mitu lahko zgradimo astrološko analizo, se poistovetimo s temo mita in odkrijemo skrite pomene, ki bodo poglobili astrološko interpretacijo. V psihološki astrologiji so miti nepogrešljiv material, ki bogati in nam daje globoke vpoglede ter nas vodi do novih interpretacij astroloških položajev, ki brez njih ne bi bile možne. Na seminarju bomo raziskali večplastni pomen izbranih mitov ter jih skušali povezati in umestiti v astrološko interpretacijo.

21. 5. 2022 Mario Baar: *PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA KOMPLEKSOV*

Psihološki kompleksi so čustveni konglomerati, ki delujejo kot odcepljena jedra ega in egu oporekajo njegovo dominanco. Občasno povsem prevzamejo kontrolo nad delovanjem osebnosti in se obnašajo skrajno samovoljno in nekontrolirano. Kompleksi so povezani s Saturnom, transpersonalnimi planeti in planetoidom Kironom, le-ti se nahajajo v določenih aspektih z osebnimi in socialnimi planeti. Ločimo več vrst kompleksov, npr.: materinski, očetovski, manjvrednostni kompleks, kompleks porekla itd. Na seminarju bomo podali glavne astrološke signifikatorje kompleksov in na primerih ozemljili njihove lastnosti in manifestacije.

4. 6. 2022 Manca Javornik: *ZGODOVINA I.*

Ljudje so že od nekdaj opazovali nebo. Opazili so, da se zvezde in planeti gibljejo po nekem ritmu. Znanje o tem so začeli koristno uporabljati. V bistvu je astrologija več tisočletna »statistika« proučevanja korelacije med vesoljem in Zemljo. Na našem seminarju se bomo pogovarjali o zanimivostih, ki so se dogajale od njenih prvih začetkov pa vse do obdobja znanega rimskega astrologa Klavdija Ptolomeja (od 78 do 150 n. št.), kar  nam bo kasneje v pomoč  pri razumevanju vsebin sodobne  astrologije 20. in 21. stoletja..

18. 6. 2022 Šeherezada Kranjc: *PSIHOLOGIJA IN PATALOGIJA ZDRAVITELJA*

Na seminarju se bomo spoznali s Kironom tako na osebnem nivoju kot na splošnem kolektivnem nivoju čoveške skupnosti. Simbolika ranitelja, ranjenca ali zdravitelja se ne nanaša samo na vsakega izmed nas, ampak tudi na cele narode, ki kakor posamezniki, delujejo po enakih psiholoških pravilih. Spregovorili bomo o volji do življenja in opredelili, kaj to sploh je, sledil bo pregled pomembnih astroloških signifikatorjev. Že v davni mitologiji so Kirona imenovali za največjega astrologa in zato tudi njegovo planetarno odkritje oznanja vrnitev astrologije kot znanosti. Ne glede na to, kje v karti se Kiron nahaja, nas življenje prizadene na poseben način. Bolečina izhaja iz neke osnovne napake v skupnosti, v življenju samem, v človeški naravi, vendar to bolečino občutimo osebno.

2. 7. 2022 Dragana Van de moortel - Ilić: *ASPEKTI II.*

 Minorni aspekti so pogosto zapostavljeni pri interpretaciji natalne karte, vendar imajo lahko pomemben vpliv, sploh če ima horoskop malo aspektov prvega reda. Na seminarju bomo predstavili kvintile, bi-kvintile, semi-kvintile, semi-kvadrate, inkonjunkcijo in ostale aspekte drugega in tretjega reda. Omenili bomo tudi posebne konfiguracije, ki nastanejo s sestavljanjem več minornih aspektov, na primer Božji prst in Prst sveta. Teorija bomo predstavili in razložili na primerih oseb iz lastne prakse in horoskopih znanih osebnosti, kjer prevladuje vpliv minornih aspektov. Popoldan bomo praktično delali na astroloških kartah udeležencev.

 

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.