f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na dodiplomskem usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence v uvodnih skupinah                                      23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom Instituta IPAL                      40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                          66,00 Eur

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso vpisani v programe Instituta IPAL.

 

PROGRAM SEMINARJEV – POMLAD 2018

3. 3. 2018 Mario Baar: * TEORIJA ASPEKTOV II.*

V drugem seminarju o aspektih med planeti bodo obravnavane teoretične osnove aspektov, kot so: trigon, sekstil, polsekstil in inkonjunkcija, poudarek pa bo na interpretaciji posameznih aspektov v znamenjih zodiaka. Podana bo razlika med približujočimi in oddaljujočimi vrstami aspektov ter njihova interpretacija glede na statično oziroma dinamično pojmovanje aspektov. Temu bo sledila podrobna analiza velikih aspektnih konfiguracij, kot so: veliki trigon, jod, zmaj, mistični pravokotnik, mistični polkvadrat in »Davidova« zvezda. Različni praktični primeri bodo utrdili teoretično razumevanje posameznih aspektov in aspektnih skupin.

17. 3. 2018 dr. Matjaž Regovec: *KIRON*

Planet, ki je na eni strani arhetip ranjenosti in bolečine, na drugi pa celjenja in integracije bolečih izkušenj in dejanj, si bomo pogledali z več vidikov. Najprej nas bo zanimala razvojnopsihološka dimenzija in z njo povezane »kironske« težave, ki se kažejo skozi različne simptome, zaradi katerih je potrebno delo na sebi. Nadalje pa si bomo pogledali tudi arhetipsko-individuacijske kironske izzive, med katere spadajo vrzeli v tipologiji zavesti ter zahteve po preobrazbi osebnosti ob prehodu srednjih let in v drugi življenjski polovici. Pogledali si bomo, kako izkušnje ranjenosti, bolečine, celjenja in integracije lahko povežemo s Kironovim položajem v rojstni astrološki karti, tranzitih in progresijah.

 24. 3. 2018 Karin Baloh Martić: *KOZMOLOGIJA I.* (Zgodovina astrologije I.)

Od začetka sveta so ljudje zrli v nebo, opazovali in beležili nebesne pojave ter jih povezovali z dogajanjem na Zemlji. Na takšen način se je razvijala astrologija. V nebo so zrli tudi stari Babilonci, astrologija pa je bila bolj ali manj viden del vsake kulture in civilizacije. Zgodovina je učiteljica življenja, zato se lahko vedno znova naučimo tudi kaj novega iz starih astroloških tekstov. Na seminarju bomo spoznali prve astrološke tekste iz starega Babilona in nadaljevali z odkrivanjem astroloških tekstov vse do starega Rima.

7. 4. 2018 dr. Matjaž Regovec: *PSIHODINAMIKA KOMPLEKSOV*

Brez kompleksov ni življenja. Osnova za primarni odnos je materinski kompleks, ki se razvija na podlagi odnosa z osebno materjo oziroma njeno nadomestno primarno figuro. Materinski kompleks določa dinamiko kasnejših intimnih in drugih tesnih odnosov ter čustvenih vprašanj, ki so z njimi povezana. Očetovski kompleks se oblikuje nekoliko kasneje in se bolj navezuje na strukturo meja in ločnic, pa tudi s sprejetostjo v socialnem smislu. Pogledali si bomo genezo in dinamiko obeh osnovnih kompleksov, ki sta podlagi za vse ostale komplekse. Delali bomo na primerih luščenja, to je analize kompleksov in prepoznavali načine za njihovo ozaveščanje, pri čemer se bomo ukvarjali z mehanizmom projekcije, ki je osnovni način, kako se kompleks izraža, dokler ni prepoznan in sprejet s strani ega in zavesti.

14. 4. 2018 Mario Baar: *PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA KOMPLEKSOV*

Psihološki kompleksi so čustveni konglomerati, ki delujejo kot odcepljena jedra ega in egu oporekajo njegovo dominanco. Občasno povsem prevzamejo kontrolo nad delovanjem osebnosti in se obnašajo skrajno samovoljno in nekontrolirano. Kompleksi so povezani s Saturnom, transpersonalnimi planeti in planetoidom Kironom, le-ti se nahajajo v določenih aspektih z osebnimi in socialnimi planeti. Ločimo več vrst kompleksov, npr.: materinski, očetovski, manjvrednostni kompleks, kompleks porekla itd. Na seminarju bomo podali glavne astrološke signifikatorje kompleksov in na primerih ozemljili njihove lastnosti in manifestacije.

21. 4. 2018 Šeherezada Kranjc: *ZEMLJA IN ČUTILNOST*

Zemlja je tista izmed štirih elementov, ki jo na arhetipski ravni najbolje opisuje Saturn, ki bi ga lahko imenovali tudi  gospodar melanholije. Saturn je simbolno planet praga oz. skrajnih meja, zaradi česar simbolizira ogromen zunanji pritisk v smislu stvarnih omejitev, ki posamezniku onemogočajo, da bi se lahko neovirano razvijal in rastel. Na štiri elemente, ki jih poznamo tako v alkimiji kot tudi v psihološki astrologiji, lahko gledamo kot na nekakšne danosti oziroma osnovni material, s katerim smo se primorani ukvarjati. Element zemlje se kaže kot  neka neuničljiva substanca, neki zaklad, ki ga je treba z velikimi napori izkopati iz sebe. Na seminarju bomo element zemlje spoznali tudi skozi faze alkimijskega opusa, ki so arhetipske, kar pomeni, da so to osnovne življenjske izkušnje, skozi katere vsi gremo. Coagulatio ali strjevanje, ki ustreza zemlji in psihološki funkciji čutilnosti, obsega vse, kar občutimo s petimi fizičnimi čutili.

5. 5. 2018 Karin Baloh Martić: *KOZMOLOGIJA II.* (Zgodovina astrologije II.)

V mračnem srednjem veku je temna senca padla tudi na astrologijo. Svetla izjema v tem času so bili Arabci, ki so poleg drugih inovacij, vnesli precej svežine tudi v astrološke interpretacije. V renesansi je astrologija za kratek čas oživela, kmalu po odkritju Urana pa je bila povsem odrinjena na rob družbe, stran od širše javnosti. Ta krivica je bila odpravljena šele v 19. in 20. stoletju. Sodobna astrologija se povezuje z množico drugih metod, med drugim tudi s psihologijo in psihoanalizo ter tako postaja odličen pripomoček pri osebnem razvoju in samospoznavanju.

19. 5. 2018 Mario Baar: *JUPITER – KOLERIČNI ZAŠČITNIK*

Seminar o Jupitru, največjem planetu našega Osončja, bo slušateljem omogočil vpogled v holistično, sintetizirano in integralno podobo Jupitra, ki v astrologiji velja za planet upanja, rasti, vedenja, morale, varovanja, širine pogleda in integralnega razvoja tako posameznika kot vsega človeštva. Mitološka podoba Zeusa in njegovih božjih značilnosti bo jasno opredelila njegovo vlogo v astrologiji, kjer bo podan Jupitrov pomen v znamenjih, hišah in aspektih. Praktični primeri iz astrološke prakse bodo slikovito predstavili njegovo vlogo in pomen v horoskopu.

2. 6. 2018 Manca Javornik: *ČETRTA TRI ZNAMENJA ZODIAKA*

Glavnemu zemeljskemu znamenju, Kozorogu, in fiksnemu zračnem znamenju, Vodnarju, obema vlada planet Saturn, a nam kljub temu v življenje prinašata popolnoma različne energije, različne lastnosti in različne tipe ljudi. Enako skrivnostno je spremenljivo vodno znamenje, Ribi. Na seminarju si bomo natančneje pogledali, kako je Kozorog povezan s tradicijo, kako se Vodnar tej tradiciji upira in na kakšen način Ribi pripravljata teren za novo rojstvo oziroma nov začetek. Skozi praktične primere bomo spoznavali globine omenjenih treh znamenj in poskusili čim bolje začutiti njihovo psihološko dinamiko.

16. 6. 2018 dr. Matjaž Regovec: *SPREMENLJIVE HIŠE IN ŽIVLJENJSKE KADENCE*

Spremenljive hiše predstavljajo štiri področja, ki so vsa povezana z življenjskimi kadencami. Življenjski prehodi in z njimi povezane kadence so izražajo skozi šolanje (3. hiša), učenje osnovnih veščin in praktičnih sposobnosti (6. hiša), pridobivanje višje perspektive na življenje in oblikovanje življenjskega nazora (9. hiša) ter oblikovanje duhovne perspektive na življenje (12. hiša). Kadence so prehodi, ki se ves čas dogajajo, a se hkrati tudi nikoli ne zgodijo, saj so povezane s sposobnostjo prilagajanja življenju in njegovim zahtevam. Pogledali si bomo razvojnopsihološki moment spremenljivih hiš, nato pa še specifične zahteve individuacije, ki so povezane z vsako od omenjenih hiš. Vsaka hiša predstavlja okolje, ki je poligon našega razvoja. Na primerih rojstnih kart, pa tudi tranzitov in progresij se bomo poglobili v temeljno dinamiko teh zanimivih življenjskih izzivov. Pomagali si bomo tudi z aktivno imaginacijo, ki nas bo usmerila v bolj individualno obravnavo naših lastnih individualnih življenjskih kadenc, kot jih od nas zahteva dinamika nezavednega.

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.

 SEMINARJI-P18 (50. semester)