f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na dodiplomskem usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence v uvodnih skupinah                                      23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom Instituta IPAL                      40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                          66,00 Eur

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso vpisani v programe Instituta IPAL.

PROGRAM SEMINARJEV – POMLAD 2019 

16.02.2019   Šeherezada Kranjc: *ELEMENT ZRAK -  RESNIČNA MODROST*

Seminar sodi v serijo seminarjev o štirih elementih. Spoznali bomo pomembno vlogo elementa zraka pri uravnoteženju nasprotij. Pogosto verjamemo, da se nasprotja privlačijo. Če obstajajo dokazi o tem, da se nam zdijo bolj privlačni ljudje, ki so nam podobni, zakaj je ideja o privlačnosti nasprotij tako globoko zakoreninjena? Ogledali si bomo tudi alkimijske lastnosti elementa zraka. Naloga zraka v alkimiji je sinteza ali združevanje nasprotij ali alkimični coniunctio. Ena takih najbolj očitnih nasprotij je introverzija – ekstraverzija. Njun spoj pomeni, da smo hkrati v stiku s svojimi emocijami in hkrati vstopamo v kontakt z drugimi.

02.03.2019   doc. dr. Matjaž Regovec: *ZODIAKALNA PSIHOANALITIČNA TIPOLOGIJA*

Jungovska psihoanalitična tipologija v sistemu metode IPAL zaživi v bolj razvejani in razdelani obliki, saj imajo štirje elementi, ki so sicer podlaga jungovski psihoanalitični tipologiji, v simboliki zodiaka vsak po tri modalitete, s katerimi se dodatno diferencirajo oblike čutilca (zemlja), intuitivca (ogenj), čustvovalca (voda) in razumskega tipa (zrak). Na seminarju bomo pogledali najprej osnove jungovske psihoanalitične tipologije, nato pa se bomo podrobneje posvetili 12 zodiakalnim tipom, ki jih uporabljamo v sistemu metode IPAL. V pomoč nam bodo primeri, na katerih bomo pokazali individualno analizo oziroma določitev zodiakalne psihoanalitične tipologije.

09.03.2019   Karin Baloh Martić: *SEKUNDARNE PROGRESIJE II.*

Na prvem seminarju o sekundarnih progresijah smo spoznali osnovne lastnosti te napovedovalno-razvojne tehnike in njeno uporabo v praksi. Na drugem seminarju se bomo osredotočili tako na Lunino gibanje v progresijah kot tudi Lunin ciklus v progresijah. Progresirana Luna je pokazateljica trenutne čustvene dinamike in čustvenega razvoja posameznika ter omogoča dodatni vpogled pri interpretaciji natalnega položaja Lune.

23.03.2019   Mario Baar: *VENERA – ARHETIP LJUBEZNI*

Venera v rojstnem horoskopu spada med planete, ki imajo tendenco privlačevanja, olepševanja, vrednotenja in povezovanja posameznika z drugimi ljudmi. Čeprav je arhetipsko gledano Venera planet ljubezni, erotike, okusa, harmonije in medčloveškega sodelovanja, pa ga ne moremo brezpogojno smatrati za planet, ki deluje samo na pozitiven način. Pogosto se namreč dogaja, da Venera sproža zelo problematična in ambivalentna čustva, ki imajo lahko težke posledice. V zgodovini je bilo zabeleženih nešteto sporov, spopadov in celo vojn, ki so bile posledice izbire določenega medčloveškega odnosa, s katerim se drugi ljudje niso strinjali. Venera kot osebni planet na specifičen način polarizira ljudi, kar bo še posebno poudarjeno na tem seminarju.

06.04.2019   doc. dr. Matjaž Regovec: *SIMBOLI IN DINAMIKA INDIVIDUACIJE*

Vse kar ni kolektivno, je individualno, vendar to še ne pomeni, da je vsak posameznik tudi individuum. Kolektivni človek je »človek kot vrsta« in ima svojo značilno kolektivno psihologijo, ki jo vsi poznamo kot »splošne zakonitosti«, na primer kot znanost razvojne psihologije. Individuum pomeni »nedeljivo celoto« posameznika, ki je neponovljiva in neprimerljiva. Individuacija je proces nastajanja individuuma, ki sicer počiva na kolektivni psihologiji, vendar ima v temeljih tudi svoje lastne neponovljive značilnosti in dinamiko. Arhetip individuacije ima osnovo v arhetipu sebstva ali psihične celote, ki je, poleg tega, da je vsem skupna, hkrati za vsakega individuuma tudi zelo posebna in neponovljiva. Proces individuacije pomeni kreniti po poti svojih lastnih osebnih odločitev. Individuacija povzroča raz-identifikacijo s kolektivnimi potmi, vendar je hkrati tudi njihova »nadgradnja«. Rojstna karta nam ponuja zemljevid procesa individuacije, ki ima za vsakega od nas svojo posebno dinamiko. Stopiti na pot individuacije pomeni prevzeti odgovornost za svoje individualne odločitve, ki so posledica prepoznavanja nekaterih individualno pogojenih simbolov, ki jih odčitavamo na zemljevidu osebne kozmološke matrice. Na seminarju bomo veliko delali s primeri udeležencev.

13.04.2019   Mario Baar: *HARMONIKI - GLOBLJE PLASTI DUŠE*

Seminar o harmonikih sodi v tisto serijo seminarjev, ki so povezani z aspekti. Teorija harmonikov je povezana s fizikalnimi teorijami valovanj v fiziki in se uvršča med modernejše astrološke tehnike, ki omogočajo globinsko in večplastno analizo rojstnega horoskopa oziroma osebnosti. Harmoniki so zgrajeni na osnovi naravnih števil, s katerimi pomnožimo posamezne lege planetov in drugih delov horoskopa, s čimer omogočimo nastanek novih, tako imenovanih harmonskih horoskopov; ti rezonirajo skupaj s simboliko naravnih števil in na astrološki način odkrivajo večplastnost človeške duše. Na seminarju bo poudarek na tem, da se prikaže ta tehnika na praktičen način tako, da jo bodo udeleženci lahko preizkusili in preverili na svojih lastnih horoskopih.

11.05.2019   Manca Javornik: *STARŠI V NATALNEM HOROSKOPU*

Otrokova individuacija najbolj intenzivno poteka znotraj odnosov v družinskem okolju. Starši so prva in najpomembnejša bitja, ki vplivajo na njegov duševni razvoj. Odnos z njimi in med njimi  je osnovna podlaga za vse ostale odnose v otrokovem življenju. Za razumevanje samega sebe je zato zelo pomembno čim bolj temeljito spoznati in analizirati starševske vzorce in njihov vpliv na nas.  Na  seminarju si bomo pogledali, kako nam pri ozaveščanju starševskih vzorcev lahko pomaga psihološka astrologija. Starševsko dinamiko bomo proučevali na podlagi posameznih praktičnih primerov.

25.05.2019   Karin Baloh Martić: *TRANZITI SATURNA IN PLUTONA*

Tranziti Saturna in Plutona so znanilci velikih sprememb. Saturn vztrajno kaže s prstom na vse, kar že dolgo ne funkcionira optimalno v našem vsakdanu in nas sili, da se soočimo z objektivnimi dejstvi in potlačenim nezadovoljstvom. Saturnov tranzit potegne črto pod vse dotedanje delo, naredi obračun ter nas pripravi na naslednje obdobje. Plutonovi tranziti izkopljejo na površje globoko zakopane vsebine, ki znotraj nas sprožajo nemir in nelagodje. Z dejstvi, s katerimi se moramo soočiti, lahko po začetnem upiranju najdemo material, ki kreativno in konstruktivno obogati naše življenje in našo osebnost.

01.06.2019   Mario Baar: *VMESNE TOČKE*

Vmesne točke v psihološki astrologiji so zelo pomembna tehnika, ki se je ekstenzivno razvila šele v 20. stoletju, še posebno v času znamenitega nemškega astrologa Reinholda Ebertina. Ta tehnika omogoča izurjenemu astrologu razkrivanje globljih dimenzij rojstnega horoskopa, široko uporabo pa je doživela tudi v kompozitnih in drugih analizah. Seminar bo povezal specifične vibracije posameznih števil z astrološko in jungovsko simboliko ter postavil trdne temelje k analizi dreves vmesnih točk, s čemer bo doseženo globje in širše razumevanje posameznih arhetipskih slik, ki omogočajo podrobno analizo posameznikove duše. Posamezni primeri bodo omogočili praktično ilustriranje uporabe te tehnike v astrološki praksi.

15.06.2019   doc. dr. Matjaž Regovec: *PORAJANJE, PRESEGANJE IN PSIHODINAMIKA ODREŠENIKA – ARHETIPSKI OBRAZI NEPTUNA*

Imanenca, transcendenca in odrešenik sestavljajo osnovne fenomenološke vidike neptunskega arhetipa, s katerim se srečujemo pri praktičnem delu v psihoanalizi in svetovanju, ter pri psihoterapevtskem zdravljenju, na primer odvisnosti. Tako kot je naš izvor zavit v temeljni misterij življenja, tako je tudi naše preseganje individualne ravni in vključitev v duhovno življenje in razvoj povezano s številnimi ugankami in preobrazbenimi izzivi. Preporod življenja od znotraj pomeni tudi obnovo in je vir duhovne preobrazbe, zaradi katere si želimo odrešitve in odveze. Človek-bog Jezus ter njegovi predhodniki v antičnogrški ter drugi mitologiji opisujejo dinamiko, ki se v ožjem smislu ega sicer nikoli ne zgodi, na drugi ravni pa jo vseeno ves čas vsi doživljamo. Na seminarju si bomo ogledali osnovno dinamiko porajanja, preseganja in »odrešitve«. Pri tem si bomo pomagali z astrološko delitvijo arhetipa in njegovega izražanja na podlagi planetarnih aspektov ter astroloških hiš kot temeljnih življenjskih področij Neptunovega izražanja in delovanja. Delali bomo s primeri udeležencev.

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.