f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v jesenskem semestru 2021 potekali v hibridni obliki - del slušateljev v fizični prisotnosti, del slušateljev online preko Zoom-a. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes sta dva krajša odmora (do 15 minut) in en daljši odmor za kosilo (60 do 75 minut), za dinamiko odmorov se dogovorite sproti na vsakem seminarju. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do četrtka do 12ih pred posameznim seminarjem: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Kotizacija za posamezni seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 23,00 €
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 23,00 €
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL: 40,00 €
  • za ostale gojence in zunanje udeležence: 66,00 €  (56,10 €, za online udeležbo nudimo 15% popust)

Zunanji udeleženci imajo v jesenskem semestru 2021 možnost nakupa paketa treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust (198,00 €  148,50 €).

Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – jesenski semester 2021

4.9.2021 Šeherezada Kranjc: *UVOD V PSIHOANALITIČNO ALKIMIJO*

Seminar o alkimiji bo potekal v  dveh delih. V prvem delu se bomo posvetili kratkemu pregledu zgodovine alkimije in razložili sam pojem alkimija. Osredotočili se bomo na povezavo alkimije z astrologijo in spoznali osnovne pojme. Prvi del seminarja bomo zaključili z »alkimijskim opusom«, ki je temeljni kamen alkimije in pomeni »delo«. Besedo »opus« danes razumemo kot posvečeno ali sveto delo, ki zahteva vseživljenjski trud. To je proces, ki se mu je alkimist posvetil v celoti; opravljal ga je v tesni povezavi s svojo dušo in ga je dojemal kot sveto dejavnost, kajti zavedal se je, da ga lahko dokonča le z božjo pomočjo. V psihološkem smislu to ustreza prizadevanju posameznika za osebnostno rast, za razvoj zavedanja.

18.9.2021 Dragana Van de moortel - Ilić: *ELEKCIJSKA ASTROLOGIJA*

Elekcijska astrologija se ukvarja z določanjem najprimernejšega trenutka za začetek nekega pomembnega koraka v življenju: ustanovitev podjetja, dan poroke, nakup hiše. Običajno analiziramo določeno obdobje in izberemo najbolj primeren datum in uro za začetek dogodka. Mnogi svetovni voditelji (npr. Ronald Reagan) so s pomočjo astrologa izbirali najbolj primeren čas za začetek državnega projekta ali dan poleta z letalom za pomembne mednarodne obiske. Na seminarju se bomo predvsem osredotočili na cikle počasnih planetov, retrogradno gibanje planetov in obdobja mrkov ter njihovo vlogo pri začenjanju novih procesov.

2.10.2021 Mario Baar: *ČRNA LUNA IN TRANSPLUTON*

V psihološki astrologiji obstajata dve ravni »pomembnosti«, ki vplivata na to, kako rojstna karta arhetipsko opisuje dinamiko neke osebnosti. Na prvo raven uvrščamo štiri gradnike astrologije: planete, znamenja, astrološke hiše in aspekte. Na drugo raven pa uvrščamo vse tiste »dodatne možnosti«, ki bolj specifično dopolnjujejo informacije, ki jih dobimo s prve ravni. Druga raven lahko vsebuje poljubno število asteroidov, občutljivih točk, fiksnih zvezd, različnih simbolov in hipotetičnih planetov, ki bodo »izostrili« in poglobili astrologovo razlago strankine osebnosti. Črno luno (Lilit) uvrščamo med občutljive točke, ki predstavlja štiri kozmične dimenzije ženskosti in odkriva dinamiko, ki teče v nezavednem delu osebnosti (Lunina senca). Še bolj nenavaden je Transpluton, ki ga uvrščamo med hipotetične planete, in ima pomembno mesto v Hamburški astrološki šoli. Čeprav je ta »planet« (z astronomskega stališča) izmišljen, pa je izjemno nenavadno, da je njegovo gibanje več kot signifikantno, če je v aspektih z našimi planeti ali kotnimi točkami. Seminar bo podal osnovne značilnosti obeh in jih približal zbrani astrološki publiki.

16.10.2021 dr. Matjaž Regovec: *ZRAK IN MISELNI COGITO*

Ekscentričnost, avtonomnost, ločenost od neposrednega življenja in abstraktnost so temeljne lastnosti elementa zraka in miselnega cogita. Miselni cogito sestavljajo čiste podobe, to so kategorije, koncepti in ideje. Z njimi je povezano nevtralno, objektivno razmišljanje, ki je primarno kolektivnega značaja. Poleg primarnega pa poznamo tudi sekundarni miselni cogito, ki je temeljno individualnega značaja. Gre za pridobitve miselnega cogita, ki v življenju dozorijo v procesu individualnega razvoja v širšem in samega procesa individuacije v ožjem smislu. Na seminarju si bomo pogledali osnovne značilnosti miselnega cogita oboje na primarni in sekundarni ravni, nato pa se bomo zazrli v dimenzije miselnega cogita, kot jih lahko opazujemo skozi arhetipske vzorce Dvojčkov (spremenljiva dimenzija), Tehtnice (kardinalna dimenzija) in Vodnarja (fiksna dimenzija miselnega cogita). Pogledali si bomo tudi tipične obrambne mehanizme posameznih treh zodiakalnih zračnih psiholoških tipov. S pomočjo planetarnih vladarjev bomo tudi odkrivali globlje dimenzije miselnega cogita in pogledali, kako lahko z njimi ustvarjalno delamo na sebi. Na popoldanski delavnici bomo delali po Metodi IPAL.

6.11.2021 Mario Baar: *PSIHOLOŠKO ASTROLOŠKO SVETOVANJE IN TERAPIJA*

V 21. stoletju postajajo stiske ljudi vse večje, zato ni prav nič čudno, da se pojavljajo vedno večje potrebe po tem, da posamezniki »pospešijo« proces lastne individuacije s tem, da poiščejo pomoč v okviru psihološkoastroloških svetovanj, ki jih izvajajo kvalificirani psihologi, psihoanalitiki in psihološki astrologi. Za celovit pristop k temu problemu je treba najprej globinsko analizirati klientovo / klientkino osebnost, za kar se lahko izjemno koristno in učinkovito uporabijo astrološke tehnike. Po analizi arhetipskih vzorcev se pristopi k psihoterapiji ali astroterapiji, ki po Metodi IPAL zajema tudi amplifikacijo sanj, aktivno imaginacijo in druge pristope (npr. uporabo kart mitološkega tarota), le-ti pomagajo, da klient / klientka ozavesti »nevralgične« točke svoje osebnosti in se začne aktivno ukvarjati s temami, od katerih je zavestno ali nezavedno bežal /-a vse življenje. (Astro)terapije imajo učinek le, če ozavestimo svoje komplekse, obrambne mehanizme in vsebine osebnega nezavednega (»senca« po C. G. Jungu). Na seminarju bodo prikazani načini, pristopi in metode, ki omogočajo, da se nadgradi duhovna rast in posameznika preusmeri v smer pozitivne preobrazbe osebnosti.

20.11.2021 dr. Matjaž Regovec: *VODA IN PSIHIČNI COGITO*

Vodni element in z njim povezani psihični cogito je povezan s prepoznavanjem koaguliranih psihičnih podob, katere pridobivamo s pomočjo procesov sanjanja, aktivne imaginacije in spontanih dnevnih psihičnih videnj. Obstajajo pa tudi čiste, to je nekoagulirane podobe psihičnega cogita, ki so naša čustvena stanja in čustveni procesi, s katerih predelujemo in oblikujemo svoje življenjske izkušnje. Psihični cogito je za razliko od miselnega temeljno individualen. Dinamika nezavednega, ki je psihičnemu cogitu podlaga in njegov izvir, je osnova, s pomočjo katere lahko razumemo globljo dinamiko psihičnega cogita. Na seminarju si bomo pogledali osnovne značilnosti psihičnega cogita, nato pa se bomo spoznali z dimenzijami psihičnega cogita, ki jih lahko opazujemo skozi arhetipske vzorce Raka (glavna dimenzija in intimni čustvovalec), Škorpijona (stalna dimenzija in globinski čustvovalec) in Ribi (spremenljiva dimenzija in transcendentna čustvovalka). Pogledali si bomo tudi tipične obrambne mehanizme posameznih treh zodiakalnih vodnih psiholoških tipov. S pomočjo planetarnih vladarjev bomo tudi odkrivali globlje dimenzije psihičnega cogita in pogledali, kako lahko z njimi ustvarjalno delamo na sebi. Na popoldanski delavnici bomo delali po Metodi IPAL.

4.12.2021 Karin Baloh Martić: *TEORIJA ASPEKTOV I.*

Astrološki aspekti so eden od gradbenih temeljev astrologije. Kot, pod katerim se srečata dva planeta, označuje naravo njunega odnosa in določa ali bosta hitro in enostavno sodelovala ali pa bo iz njunega odnosa izvirala napetost in konflikti. Aspekti nas učijo ravnanja s položaji v lastnem horoskopu in kako najbolj uporabiti danost posameznega aspekta. Na seminarju bomo predstavili aspekte prvega reda, njegovo dinamiko in lastnosti, načine, kako jih najlažje zaznamo in ozavestimo ter prepoznamo njihovo delovanje. V popoldanskem delu seminarja bomo praktično preučili aspekte v natalnih kartah udeležencev seminarja.

18.12.2021 Nadine Radesky: *PSIHOPATOLOGIJA V LUČI ANALITIČNE PSIHOLOGIJE*

Na predavanju se bomo posvetili pomembnosti odnosa med terapevtom in klientom, ki je nujno potreben pri prepoznavanju psihopatologije v vsakem svetovalnem ali terapevtskem delu. Medsebojna usklajenost in uglašenost med terapevtom in klientom zmanjša negativne učinke delovanja transferja in kontratransferja. Upoštevanje osebnih meja je ključnega pomena za duševno zdravje in nadaljen kakovosten odnos. Pogledali si bomo razvoj zdrave duševnosti in vzročne dejavnike za nastanek in razvoj duševnih klasifikacij. Obravnavali bomo vrste duševnih motenj in pogledali vzroke za njihov nastanek, psihološki razvoj s psihodinamičnim konceptom klasične psihoanalize in analitične psihologije. Na primerih si bomo pogledali, kako prepoznamo psihotično motnjo in kako se pravilno profesionalno ukrepa, če naletimo na klenta s to motnjo. Pri delu s psihotičnimi osebami ne smemo uporabljati aktivne imaginacije.

8.1.2022 Šeherezada Kranjc: *FAZE ALKIMIJSKE PREOBRAZBE*

Drugi del seminarja o alkimiji nas bo popeljal v »alkimijske operacije ». Že v prvem delu smo spoznali izraz »prima materija«, ki je osnovna substanca ali temelj opusa. Prima materia se nahaja povsod v vsakdanjem življenju in ima veliko notranjo vrednost. Kljub temu jo zaničujemo in preziramo, ko se pojavi v zunanjem svetu, kar psihološko pomeni, da se nahaja v senci, v tistem delu osebnosti, ki nam je najbolj odvratna. Za nas bodo neprecenljive stopnje alkimiskega opusa, ki nas bodo na koncu seminarja pripeljale do »coniunctia« ali združitve dveh nasprotnih polov. Coniunctio je vrhunska operacija, končni namen alkimične preobrazbe in zadnji del procesa pred ciljem, v katerem se mora zgoditi čudež. Po dolgih letih trdega, potrpežljivega dela in osamljenosti nastane lapis, ki je simbol za psihično celoto, sebstvo, trdna, plemenita snov, ki ni več spremenljiva in je zato nesmrtna.

22.1.2022 Manca Javornik: *VENERINE IN LUNINE POMOČNICE*

Na Zemlji se v zadnjem času  intenzivno prebujajo  ženske energije, ki so bile zaradi svoje mistične moči, dolgo časa potisnjene v ozadje. Ženska energija je kot voda, ki pronica povsod. Je kreacija in novo življenje. Je neukrotljiva in zaradi tega moteča za strukture, ki si na vsak način želijo ohraniti prevlado. Ko v astrologiji govorimo o ženski, po navadi omenjamo Luno in Venero. Luna predstavlja žensko v družinskem in materinskem smislu, medtem ko Venera opisuje bolj čutno plat ženske. V asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom med številnimi asteroidi krožijo tudi štiri »boginje«, ki jih astrologi povezujejo s pojmom ženskosti in bi jih lahko označili kot tiste specifične ženske značilnosti, ki jih je treba prečistiti, ozavestiti in integrirati, da se bomo lahko približali ˝božjemu˝ v nas. Sposobnost uravnovešanja ženske in moške energije je namreč eden izmed najpomembnejših  korakov na poti naše duhovne rasti. Te Venerine in Lunine pomočnice - Ceres, Vesta, Juno in Palas ter njihove posebnosti si bomo podrobneje ogledali na seminarju. Njihovo bistvo bomo prebudili in začutili skozi aktivno imaginacijo ter skozi delo na lastnih astroloških kartah.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.