f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL                   23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL                               40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                                    66,00 Eur

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso redno vpisani v kakšnega od programov Instituta IPAL.

Tutorka iz Belgije je obvezana obračunavati DDV na navedene cene.

 

PROGRAM SEMINARJEV – Jesen 2019 

07.09.2019   Mario Baar: *Lunina vozla in reinkarnacija*

Znanje in vedenje, povezano z Luninima vozloma, je prinešeno na Zahod z daljnega Vzhoda, iz Indije. Še danes sta pomen in vloga Luninih vozlov precej skrivnostna in ne dokončno razjasnjena, zato sta predmet intenzivnega proučevanja in eksperimentiranja. Izkušnje svetovnih in domačih astrologov kažejo, da imata Lunina vozla globok in nezaveden karmičen pomen, saj povezujeta posameznika s pojmom prerajanja (reinkarnacije) in globinskimi duševnimi procesi. Na seminarju bomo analizirali položaje Luninih vozlov v znamenjih, hišah in aspektih, in sicer najprej teoretično, nato pa še na izbranih praktičnih primerih.

 

21.09.2019   Šeherezada Kranjc: *Voda in čustvovanje*

Tema seminarja je voda, ki spada med štiri elemente, le-ti so nekaj najstarejšega kar obstaja iz mnogih vidikov. Spoznali bomo osnovno simboliko vode, konflikt med zrakom in vodo, pomembnost elementa vode v naši karmični navezi in odvisnosti od preteklih vzorcev vedenja in obnašanja. Glavna nit bosta Neptun, planet paralelne resničnosti, in Pluton, planet iskanja poti k notranji sreči in pomirjenosti samega s sabo. Kot alkimisti se bomo spoznali z alkimično fazo solutia ali raztapljanja. Solutio je eden od najpomembnejših postopkov v alkimiji. Celotni opus lahko povzamemo s frazo: »solve et coagula, solve et coagula, coagula et solve, solve et coagula«, raztapljaj in strjuj, raztapljaj in strjuj, strjuj in raztapljaj, raztapljaj in strjuj.

 

19.10.2019   doc. dr. Matjaž Regovec: *Obrambni mehanizmi*

Obrambni mehanizmi osebnosti so sklop temeljnih dejavnikov, ki zavest in ego ščitita pred vplivi in vsebinami, ki so z vidika zavesti in ega nezaželene. Vendar pa na drugi strani opravljajo tudi pozitivno vlogo pri ustvarjanju relativno stabilnih, čeprav včasih preveč statičnih pogojev za razvoj. V tem smislu so obrambni mehanizmi ovira pri osebnostnem razvoju in rasti. Najprej si bomo pogledali temeljno psihodinamiko obrambnih mehanizmov, nato pa se bomo osredotočili na bolj specifične obrambe dvanajstih zodiakalnih znamenj ter še na posebno vlogo, ki jo igrata Saturn in Kiron pri delovanju obramb.

 

09.11.2019   Manca Javornik: *Retrogradni planeti*

Občasno se vsak od planetov (razen Sonca in Lune) giblje retrogradno, takrat je iz Zemlje videti, kot da bi potoval v nasprotni smeri po svoji orbiti. Retrogradnost je v resnici zgolj navidezen pojav, ki pa se nam zdi popolnoma resničen, zato ga moramo sprejeti kot dejstvo. Retrogradno gibanje planeta vedno do neke mere modificira njegovo osnovno energijo, ki se je zavedamo na zelo subjektivni ravni. Doživljamo jo globoko, intenzivno in intimno in smo z njo zelo povezani. Na seminarju si bomo pogledali, na kakšen način se izraža posamezen retrograden planet in kako to vpliva na naše življenje. Pomen retrogradnosti bomo osvetlili tudi na primerih horoskopov.

 

 16.11.2019   doc. dr. Matjaž Regovec: *Sanje in tranziti*

Najprej se bomo seznanili z osnovno psihoanalitično teorijo sanjskoanalitične interpretacije Sigmunda Freuda. Obdelali bomo mehanizme izpolnitve želje, kondenzacije, reprezentacije, premeščanja in popačitve. Freud je sanje razumel kot kraljevsko pot do nezavednega. V drugem dela seminarja se bomo ukvarjali z jungovsko analizo sanj. Sanja v jungovskem smislu vedno nekaj hoče in ima svojo tridelno strukturo, v kateri je zadnji – lysis tudi simbolni zapis razrešitve. Poznamo različne vrste sanj. V sanjah se pojavljajo pomembni simboli, ki jih obdelujemo tudi z amplifikacijo s pravljicami in miti. Še posebej so zanimive in odločilne arhetipske sanje. Pokazali bomo tudi, kako se sanje lahko poveže s tranziti in kako pomembna je ta povezava za razumevanje duševnosti, osebnostni uspeh in individuacijo v celoti.

 

30.11.2019   Mario Baar: *Aspekti srednjih let*

Seminar govori o pomembnih astroloških aspektih, ki simbolizirajo prestrukturiranje posameznika v obdobju zgodnje odraslosti in srednje odrasle tranzicije (po Levinsonu), ko nastopijo značilni tranziti na rojstne planete, in sicer: tranzitni Saturn v kvadratu z natalnim Saturnom, tranzitni Pluton v kvadratu z natalnim Plutonom, tranzitni Uran v opoziciji z natalnim Uranom, tranzitni Neptun v kvadratu z natalnim Neptunom in tranzitni Saturn v opoziciji z natalnim Saturnom. Na seminarju bodo obravnavani tudi procesi individuacije v posameznih življenjskih obdobjih, s poudarkom na krizi srednjih let.

 

14.12.2019   Dragana Van de Moortel - Ilić: *Luna – misterij znotraj nas*

Luna je povezana z instinktom, z notranjim doživljanjem realnosti, z nagoni. Na tem seminarju se bomo najprej srečali z mitološkim likom boginje lova Diane, ki se povezuje z Luno, da bi se na podlagi pogovora o simboliki tega zemeljskega satelita približali staroslovanskim verovanjem, ki so povezana z Luno. Kaj je to Lunin mrk in kako vpliva na nas? Kako Luna vpliva na naravo, ki nas obdaja? Kako se počutimo kot del narave, kakšna je naša notranja narava, od kod izhajamo? Kako doživljamo svoje prednike? Najprej se bomo posvetili primerom znanih osebnosti in primerom iz moje prakse, potem pa bomo prešli na razpravo o naših horoskopih. Poskušali bomo odkriti, katere navade nam ugajajo in katere ne ter kako transformirati navade, ki so za nas neugodne. Govorili bomo tudi o prostoru, v katerem živimo, in o tistem, znotraj nas samih. Ne bomo se izognili niti temi prehrane niti temi ustvarjalne plodnosti.

 

15.12.2019   Dragana Van de Moortel - Ilić: *Astrokartografija*

Rojstni horoskop lahko gledamo še drugače kot zgolj skozi zodiakalni krog: lahko ga projiciramo tudi na zemljevid sveta! Seminar nam bo predstavil, kaj je to astrokartografija in kako se da razlagati linije planetov in ostalih pomembnih astroloških točk. Ravno tako bomo omenili pojem relokacije rojstnega horoskopa in na primerih pokazali, kako deluje. Podali bomo odgovor na vprašanja, ali se moramo zares preseliti na ’linijo Venere’, da bi lahko tu našli pravo ljubezen, ali pa nas ta linija lahko pozove k večji kreativnosti in s tem k večji sreči. Zaželeno je, da prisotni pred seminarjem pošljejo svoje rojstne podatke na elektronski naslov: dragana.vandemoortel@gmail.com.

 

11.01.2020   Mario Baar: *Glavne hiše*

Glavne (kotne) hiše horoskopa so štiri najpomembnejša področja življenja, s katerimi se srečuje vsak posameznik. Njihov pomen v psihološki astrologiji je tako pomemben, da jih je treba globinsko razumeti in jih pri interpretacijah tudi pravilno vklopiti v celotno psihološko dinamiko klientove duše. Seminar bo osredotočen na posamezne značilnosti, pomene in vloge, ki jih simbolizirajo: rojstvo (Ascendent), čustvena socializacija (IC), različna partnerstva (Descendent) in družbena hierarhija (MC). Pogledali si bomo zunanji in notranji izraz, ki ga vsaka od glavnih hiš simbolizira. Praktični primeri iz astrološke prakse bodo ilustrirali psihološko razumevanje teh štirih točk oziroma glavnih hiš.

 

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.