f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL                   23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL                                40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                                        66,00 Eur

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso redno vpisani v kakšnega od programov Instituta IPAL.

Paket treh specialističnih jungovskih psihoanalitičnih seminarjev doc. dr. Matjaža Regovca je do 26. 2. 2020 na voljo s 25% popustom (198,00 € 148,50 €). Specialistični seminarji so sestavljeni iz dopoldanskega teoretičnega dela (9.00 – 12.20) in popoldanske delavnice, ki vključuje praktično delo na sebi po Metodi IPAL (13.30 – cca 16.00; točen čas zaključka je odvisen od velikosti skupine). Zunanji udeleženci, ki bi želeli absolvirati samo teoretični dopoldanski del in ne bi želeli delati na sebi na popoldanski delavnici, nam to lahko sporočite pred seminarjem. 

 

PROGRAM SEMINARJEV – Pomlad 2020

15. 2. 2020 Karin Baloh Martić: * TRANZITI URANA IN NEPTUNA*  

Srečanje s tranziti teh dveh transpersonalnih planetov je kot odkrivanje novega sveta – v sebi in okoli sebe. Tranzitni Uran osvetli naše nam neznane dele, nas boleče sooči z resnico in nas nagovarja, da zažgemo vse mostove za sabo, kakor da ne obstaja nič drugega kot prihodnost pred nami. Po drugi strani nas tranzitni Neptun popelje v neznano, a naša pravljica morda nima takšnega konca, kot bi si ga želeli. Lahko se potopimo v globino in potonimo v sanje, vse samo zato, da nismo prisotni v sedanjosti, ki je za nas v tem trenutku preveč siva in monotona. Med tranziti Urana in Neptuna se nam zdi, da je vse mogoče in da nam nič ne more preprečiti, da bi bili to kar v resnici smo. Ali je temu res tako in kako se spoprijeti z včasih zelo zmedenimi občutki v času tranzita, je tema našega seminarja.

29. 2. 2020 doc. dr. Matjaž Regovec: *TIPOLOGIJA IN PATALOGIJA TERAPEVTA*

Tudi psihoterapevt ima svojo patologija, kajti psihopatologija ne izgine s končanim usposabljanjem za terapevta. Močnejša kot je svetloba, večja je tudi senca. Z vzpostavitvijo terapevtove poklicne persone se v nezavednem konstelira nova dinamika, ki od zavesti zahteva, da ji zaradi kontinuiranega profesionalnega razvoja prisluhne in jo vsaj do neke mere integrira. Na seminarju si bomo pogledali, kako psihoanalitična tipologija pomaga razumeti terapevtovo individualno tipologija in kakšne tipične izzive prinaša vsaka od njih. Pogledali si bomo tudi temeljno vprašanje, kdo je tisti, ki v terapiji »zdravi«, in zakaj so v psihoterapiji in psihoanalitični obravnavi tako pomembni ključni hermetični elementi procesa. S pomočjo Metode IPAL (aktivna imaginacija in analiza tipološke postavitve v rojstni karti) bomo v popoldanskem delu tipologijo in integracijo patologije terapevta analizirali in obdelovali na primerih udeležencev.

18. 4. 2020 Mario Baar: *FREUD IN PSIHOANALIZA*

Sigmund Freud je bil nesporni oče psihoanalize, saj je dobesedno oral ledino na področju spoznavanja človekove zavesti in podzavesti. S svojimi znanstvenimi prispevki, neutrudljivim duhom, zagnanostjo in predanostjo delu je zgradil unikaten sistem razumevanja človekove duše. Njegova spoznanja so temeljila na globokih izkušnjah, ki si jih je pridobival pri svojem delu s strankami ter vseživljenjskim študijem. Znan je bil po tem, da je bil po eni strani absolutist, po drugi pa velik znanstvenik, ki pa je žal dajal preveč poudarka seksualnosti, do neke mere pa je zanemaril nekatere druge vidike duševnega dogajanja. Njegovo vztrajanje na absolutnih principih in znanstveni dokazljivosti je kasneje botrovalo tudi razhodu s precej mlajšim Carlom G. Jungom. Svet je s svojimi dognanji do obisti pretresel s tem, da ljudje ne obvladujemo niti sveta niti samega sebe, saj je vloga podzavesti v marsičem dominantna. Seminar bo osvetlil njegove lastnosti, zasluge in stranpoti ter astrološko analizo njegove močne osebnosti.

9. 5. 2020 doc. dr. Matjaž Regovec: *DINAMIKA TRAVME V PSIHOANALIZI*  

Travmatski kompleks, kot so pokazali Donald Kalsched in drugi strokovnjaki, temelji na posebni vrsti obramb, ki delujejo kot posledica vzpostavitve samozaščitnega obrambnega sistema. Zaradi dinamike tega sistema postane neposreden kontakt z nezavednim (sanjske podobe in podobe aktivne imaginacije) toliko bolj pomemben in ključen. Analiza tovrstnih podob je ključ za odpiranje vrat do resničnega razumevanja in dela s travmo. Travme ne moremo nikoli obravnavati direktno, zato vedno potrebujemo posredne vzvode za njeno zaobjetje in dovolj varno delo z njo. Temeljno je tudi naše priznanje nemoči (tako pacientove kot tudi terapevtove), da travme ne moremo neposredno zdraviti, temveč se ji je treba najprej »podrediti«. Jungovska analiza mitološkega ranjenega zdravilca, ki je bil tudi sam neozdravljivo ranjen, nam bo v temeljno pomoč pri celovitem razumevanju dela s travmo v psihoanalizi in terapiji. Popoldne pa bomo pridobljeno znanje praktično razširili z delom na primerih prisotnih v delavnici.

16. 5. 2020 Mario Baar: *PUER AETERNUS IN SENEKS*

Puer aeternus ali večni mladenič se pojavlja v obliki arhetipskih podob v mitih, pravljicah, fantazijah in seveda tudi v vsakdanjem življenju. Puer v ljudeh vedno znova vzbuja močne aspiracije, saj deluje na notranji ravni kot psihološka kategorija, na zunanji ravni pa kot specifična oblika (ne)zrelega obnašanja. V astrološkem kontekstu puer simbolizira astrološki Merkur, v grški mitologiji pa to vlogo igra kozmični sel Hermes. Seneks ali stari modrec je arhetipska podoba zrelega, rigidnega in (pre)izkušenega koncepta, ki nastopa v vlogi očeta oziroma avtoritete. V astrološkem jeziku seneksa simbolizira Saturn, v mitološkem pa Kronos, ki požre vse svoje otroke. Oba arhetipa sta večno vzajemno povezana, zato ni možno obravnavati enega brez drugega. Sta simbola prihodnosti (puer) in preteklosti (seneks), ki sta medsebojno prepletena in povsod prisotna. Njun konfliktni odnos je zanimiv tako s stališča psihološkega kot tudi astrološkega vidika. Na seminarju bomo odkrivali arhetipsko podobo enega in drugega, pa tudi njun medsebojni odnos na mitološki, astrološki in psihološki ravni.

30. 5. 2020 Karin Baloh Martić: *VLADARJI ASTROLOŠKIH ZNAMENJ IN PLANETOV*  

Položaji in aspekti planetov, ki vladajo posameznim znamenjem, dodajo dodatno natančnost vsaki astrološki razlagi. Njihovi položaji so pogosto ključnega pomena pri iskanju pomembnih podrobnosti, ki nam omogočajo pridobiti jasnejšo sliko astrološke karte. Na seminarju bomo govorili o tradicionalnih in modernih vladarjih, pri čemer bomo pozorni na pomen planetarnih moči planetov - dom, višino, izgon in padec vsakega planeta. V drugem delu seminarja bomo na primerih prisotnih udeležencev ugotavljali delovanje vladarjev astroloških znamenj in planetov v praksi.

6. 6. 2020 Mario Baar: *SOLARNI IN LUNARNI POVRATKI*

Marsikdo želi vedeti, s kakšnimi življenjskimi trendi se bo soočal v bližnji ali nekoliko bolj odmaknjeni prihodnosti, da bi lahko na zavesten način nadzoroval potek svojega življenja. Na takšen način lahko poveča svojo uspešnost in zadovoljstvo, hkrati pa se pripravi na morebitna težja oziroma zahtevnejša življenjska obdobja. Dve najsodobnejši, učinkoviti in ne nazadnje vse bolj popularni metodi v astrologiji, ki služita temu namenu, sta metodi solarnega in lunarnega povratka. Vsaka na svoj način omogoča, da posameznik uskladi svoje zavestne želje in potenciale s kozmičnimi silami in doseže čim višji nivo medsebojne koherence. V okviru seminarja bodo podane osnove teoretičnega pristopa k astrološki analizi solarnega in lunarnega povratka ter drugih manj znanih metod. Na primerih iz skupine bo prikazana aplikacija obeh povratkov v realnem življenju.

13. 6. 2020 Šeherezada Kranjc: *VPOGLED V NARCISTIČNO MOTNJO Z METODO IPAL* (Zoom)

 S problematiko narcistične motnje se srečujemo na vsakem koraku, vendar je marsikdaj ne prepoznamo, še zlasti pa ne pri sebi. Najprej opazimo narcisistično vedenje pri drugih, kar nas zelo moti. To, da nas moti, je znak, da bi se morali obrniti vase in se lotiti raziskovanja svojega nezavednega. Narcisitične motnje kot so grandioznost, depresija …bomo osvetlili z delom na lastnih kartah po Metodi IPAL. Seznanili se bomo tudi z astrološkimi signifikatorji, ki opisujejo narcisictično motnjo.

4. 7. 2020 doc. dr. Matjaž Regovec: *JUNGOVA PODOBA BOGA IN METODA IPAL*  

Jungova podoba boga temelji na Rdeči knjigi, ki je njegovo monumentalno delo, saj je opis njegovega lastnega notranjega potovanja, na katerem je praktično uporabil svojo metode aktivne imaginacije, ki je, poleg analize sanj, postala temeljno orodje za vzpostavljanje, ohranjanje in neprestano nadgrajevanje odnosa z nezavednim. V tem procesu je Jung docela izkustveno in neposredno postopoma odkrival svoj individualen in nov način vzpostavljanja stika in oblikovanja – prav podobe boga. Jung podobo boga in podobo sebstva v Rdeči knjigi medsebojno dobro loči – kar pa ni slučaj v njegovih kasnejših, zbranih psiholoških delih. Jung podobo boga, ki organsko temelji in izvira iz predhodnikov moderne (Vodnarjeve) dobe, utemelji na krščanskem srednjeveškem modelu, vendar v popolnoma novi, individualizirani obliki, kjer je podoba boga osnovno in tesno povezana s procesom individuacije v ožjem, alkimijsko-transformativnem smislu. Na seminarju bomo analizirali vse temeljne dimenzije Jungove podobe boga ter jih na koncu povezali z vsemi elementi kozmološke simbolne matrice, ki so vsebovani v individualni rojstni karti, ter v popoldanski delavnici delali na primerih udeležencev.

 

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.