f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v spomladanskem semestru 2023 potekali praviloma v fizični prisotnosti. Slušateljem, ki se iz tehtnega razlogova ne morejo priti osebno na seminar, bomo omogočili Zoom povezavo. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes sta dva krajša odmora (do 15 minut) in en daljši odmor za kosilo (60 do 75 minut), za dinamiko odmorov se dogovorite sproti na vsakem seminarju. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do srede pred posameznim seminarjem: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Kotizacija za posamezni seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 25,00 €
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 25,00 €
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL: 45,00 €
  • za ostale gojence in zunanje udeležence: 72,00 €

Zunanji udeleženci imajo v spomladanskem semestru 2023 možnost nakupa paketa treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust. Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – spomladski semester 2023

18. 2. 2023 dr. Matjaž Regovec: *NEPTUN, OD KOZMIČNE MATERNICE DO ODREŠITVE*

 Neptun je arhetip kozmične maternice, ki po eni strani tradicionalno rojeva vse življenje, po drugi strani pa zahteva od nas kasneje v življenju še vedno upoštevanje njegovih tirnic, ki pomenijo (raz)očaranje, (raz)idealizacijo, izgubo ali izpustitev, odpoved ali žrtvovanje, nesebično sprejemanje in predajo. A v tem procesu individuacije ravno s pomočjo tovrstnih preizkušenj razvijemo kot celostne osebnosti. Na seminarju si bom pogledali vse poglavitne neptunske teme in popoldne delali z Metodo IPAL.

4. 3. 2023 Dragana Van de moortel - Ilić: *SEKUNDARNE PROGRESIJE II.*

Na seminarju Sekundarne progresije II. bomo posebno pozornost namenili progresirani Luni. Pojasnili bomo, kako se na splošno opazuje gibanje progresirane Lune in njena menjava znamenja, posebna pozornost bo namenjena Luninim ciklom in mrkom v progresijah ter razlagi, kako jih je mogoče interpretirati v osebnem življenju. Govorili bomo tudi o progresijah počasnih planetov in kdaj so le-te pomembne za interpretacijo. Popoldan si bomo pogledali lunarne progresije prisotnih oseb.

18. 3. 2023 dr. Matjaž Regovec: *INKONJUNKCIJE V SINASTRIJI IN NASPLOH*

 Kot 150° je 'mrtvi pot'. Poznamo ga pri vožnji z avtomobilom, ko prehitevajočega vozila ne vidimo niti v vzvratnem ogledalu niti na naši levi. Poseben napor je potreben, da pogledamo 'čez ramo' in ga uzremo. Enako je z inkonjunkcijami v življenju, še posebej v medčloveških odnosih, ko ne vidimo drugega – ampak ali se nismo srečali ravno zato, da bi v razvoj zavedanja in učenje znotraj odnosa vložili zavestni napor in tako naposled tudi napredovali? Na seminarju si bomo podrobno pogledali dinamiko dvanajstih zodiakalnih inkonjunkcij in popoldne delali z Metodo IPAL

15. 4. 2023 Karin Baloh Martič: *ASPEKTI SREDNJIH LET*

V poznih tridesetih in zgodnjih štiridesetih vstopamo v  obdobje življenjskih prelomnic. Za nami je veliko življenjskih izzivov, vložili smo veliko energije in truda, da smo dosegli zastavljene cilje, a v tem obdobju so pred nami povsem nove preizkušnje. Kriza srednjih let predstavlja krizo identitete - sprašujemo se o svojem mestu v svetu, dvomimo p lastnih odločitvah, zavedamo se, da je skrajni čas za konstruktivne spremembe. To obdobje lahko zaznamuje vrsta nepričakovanih in radikalnih potez, vse v želji, da bi preusmerili tok svojega življenja in se spet počutili močne in zadovoljne. Astrološko kriza srednjih let sovpada s številnimi pomembnimi aspekti, kot so opozicija Urana, kvadrat Neptuna in Plutona ter številnimi drugimi manjšimi aspekti. Kaj je kriza srednjih let, kaj jo zaznamuje, kako jo prepoznati in se z njo spopasti ter kako na koncu preživeti je tema tega seminarja. V dopoldanskem delu bomo govorili o aspektih, ki spremljajo to krizo, v popoldanskem delu pa bomo teorijo aplicirali na praktične primere udeležencev seminarja

22. 4. 2023 Mario Baar: *SONCE, EGO IN ZAVEST*

V vseh vrstah astrologije predstavlja lega Sonca kot zvezde našega Osončja prav gotovo najpomembnejše mesto, saj predstavlja vir svetlobe, toplote in vitalnih energij, ki simbolizirajo posameznikovo zavestno delovanje, individualnost, zdravje, smisel, pomen in usmeritev v življenju. Ta arhetip je med drugim neposredno povezan z očetom, vsemi moškimi v življenju, lastno kreativnostjo, naravnimi danostmi in prirojenimi talenti, poklicnimi ambicijami in življenjskimi cilji. Na psihološki ravni simbolizira ego oziroma polje zavedanja najpomembnejše, v jedro osebnosti zakoreninjene bazične lastnosti, ki se po koncu adolescence naprej v življenju skorajda ne spreminjajo več. Na seminarju bomo analizirali raznolike značilnosti Sonca, ego-zavesti in polja zavedanja ter jih obravnavali s pomočjo praktičnih primerov udeležencev seminarja.

6. 5. 2023 Nadine Radesky: *PSIHOANALITIČNA TIPOLOGIJA ZAVESTI*

Psihološki tipi so bili objavljeni leta 1921, že pred tem je Jung v globinski psihologiji uvedel introverzijo in ekstraverzijo, ki predstavlja osnovo njegove tipologije. Sledila je splošno sprejeta Jungova delitev na introvertirane in ekstrovertirane osebnosti. Tako Jung razlikuje dva odnosa do življenja in dva modela obnašanja. Na seminarju bomo obravnavali organ zavesti in govorili o primarni in sekundarni tipologiji. Pogledali bomo posamezne tipe, kot tudi, kje smo najbolj in kje najmanj opremljeni ter analizirali lastni psihogram zavesti skozi Jungov opis duševnih lastnosti osebnosti posameznika in po drugi strani ugotovili, kateri tip osebnosti ste. V popoldanskem delu bomo delali po Metodi IPAL.

20. 5. 2023 Mario Baar: *TIPOLOGIJA V PSIHOLOŠKI ASTROLOGIJI*

Na tem seminarju bomo govorili o tipičnih osebnostnih lastnostih posameznih ljudi, ki jih povezujemo s tipologijo Carla G. Junga in s štirimi elementi v psihološki astrologiji. Vemo, da obstajajo med ljudmi velike karakterne oziroma temperamentne razlike, ki jih zaradi sistematičnosti in preglednosti razvrščamo v kategorije, to pa nam omogoča lažjo analizo in sintezo psihičnih dinamičnih procesov. Spoznali se bomo s pojmi kot so: intuitivec, čutilec, čustvovalec in mislec, ki so povezani s pojmoma ekstravertnosti in introvertnosti. Ukvarjali se bomo z močjo arhetipskih energij, ki jih najdemo v zodiakalnem krogu in v planetnih energijah v psihološki astrologiji ter se navezujejo na tipologijo. Govorili bomo o psihični naravnanosti po Carlu G. Jungu, to je o glavni (razviti), nerazviti (inferiorni) ter prvi in drugi pomožni funkciji. Vse, kar se bomo naučili o tipologiji, bomo na koncu seminarja interpretirali z astrološkimi kartami posameznih udeležencev seminarja.

3. 6. 2023 Karin Baloh Martić: *SPREMENLJIVE HIŠE*

Astrološke hiše so oder, kjer se odvija igra našega življenja. Predstavljajo različna področja našega delovanja, a tudi različne dele naše osebnosti. Spremenljive hiše zaključujejo kvadrante horoskopa in predstavljajo zaključek tega dela karte. Te hiše so območja učenja in prilagajanja, govorijo o naši odprtosti za nove izkušnje in sposobnosti prilagajanja novim situacijam. Prav tako so to položaji, s katerih opazujemo svet iz različnih perspektiv, vsaka daje našim pogledom na svet novo vrednost, a odpira tudi nova vprašanja. Na tem seminarju bomo govorili o tretji, šesti, deveti in dvanajsti hiši upoštevajoč bomo njihov pomen iz astrološkega in psihološkega vidika ter raziskali, kako delujejo na različnih področjih življenja. Po teoretičnem delu bomo popoldanski del posvetili analizi teh hiš na praktičnih primerih udeležencev seminarja.

17. 6. 2023 Šeherezada Kranjc: *STARŠI V NATALNEM HOROSKOPU*

Za zdrav ter uspešen osebnostni in čustvni razvoj otrok potrebuje varen odnos z odraslimi, to je s starši ali nadomestnimi osebami. Ni treba, da so starši idealni, da bi lahko otroku dali vse, kar potrebuje. Zadošča že, da so dovolj dobri. Na seminarju se bomo posvetili pomembnosti starševskih figur v našem natalnem horoskopu in osebnem razvoju. Spoznali bomo arhetip Velike matere in arhetip Velikega očeta ter simboliko Lune kot matere in Sonca kot očeta. Razvoj otroka  je odvisen tudi od dednosti, vzgoje, socialnega okolja, duha časa in karmičnih vplivov.  Na praktičnih primerih udeležencev bomo raziskovali, na kakšen način smo kot otroci sprejemali starše in kaj nam dejansko pomenijo, razložili bomo tudi, kakšno vlogo ima pri analizi odnosov starši - otroci Metoda IPAL.

1. 7. 2023 Dragana Van de moortel - Ilić: *ASTRONOMIJA II.*

Na seminarju Astronomija II. bomo poglobili razumevanje različnih pristopov k izračunom, ki so osnova za pravilen in natančen prikaz kozmogramov ter različnih tehnik opazovanja gibanja planetov in kotnih točk v sorazmerju s pretečenim časom. Na razumljiv način bomo najprej predstavili različne sisteme izračunov astroloških hiš, kot so Placidus, Koch, Regiomontanus. V povezavi s sistemi za izračun hiš bodo razloženi tudi sistemi za izračun kotnih točk v natalni karti. Posebna pozornost bo namenjena pravilni določitvi položajev planetov v trenutku rojstva. Sledil bo prikaz izračuna progresij kotnih točk in planetov. V popoldanskem delu bomo delali na osebnih primerih prisotnih oseb.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.