f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na dodiplomskem usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence v uvodnih skupinah                                      23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom Instituta IPAL                      40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                          66,00 Eur

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso vpisani v programe Instituta IPAL.

 

PROGRAM SEMINARJEV – JESEN 2018

 

15. 9. 2018 Šeherezada Kranjc: *ZEMLJA IN KRALJESTVO ČUTIL*

 Zemlja je tista izmed štirih elementov, ki jo na arhetipski ravni najbolje opisuje Saturn, ki bi ga lahko imenovali tudi  gospodar melanholije. Saturn je simbolno planet praga oz. skrajnih meja, zaradi česar simbolizira ogromen zunanji pritisk v smislu stvarnih omejitev, ki posamezniku onemogočajo, da bi se lahko neovirano razvijal in rastel. Na štiri elemente, ki jih poznamo tako v alkimiji kot tudi v psihološki astrologiji, lahko gledamo kot na nekakšne danosti oziroma osnovni material, s katerim smo se primorani ukvarjati. Element zemlje se kaže kot  neka neuničljiva substanca, neki zaklad, ki ga je treba z velikimi napori izkopati iz sebe. Na seminarju bomo element zemlje spoznali tudi skozi faze alkimijskega opusa, ki so arhetipske, kar pomeni, da so to osnovne življenjske izkušnje, skozi katere vsi gremo. Coagulatio ali strjevanje, ki ustreza zemlji in psihološki funkciji čutilnosti, obsega vse, kar občutimo s petimi fizičnimi čutili.

 

29. 9. 2018 Karin Baloh Martić: *PLUTON*

Pluton, zadnji planet našega planetarnega sistema, je simbol krize in preobrazbe. Vlada skritim delom naše osebnosti. V njegovi senci se skriva vse tisto, kar zanikamo in česar nas je sram, prav tako pa tudi naši neuresničeni potenciali. S Plutonom se srečujemo tudi ob neizogibnih in dramatičnih življenjskih spremembah, v katerih resnično spoznamo sami sebe. Te spremembe nas vodijo do popolne samoustvaritve.

 

13. 10. 2018 Mario Baar: *ASTRONOMIJA*

 Vsi izračuni, ki so potrebni za izdelavo različnih tipov horoskopov, temeljijo na poziciji planetov, zvezd, satelitov in asteroidov v kozmičnem prostoru. Vsak formalno izobražen astrolog naj bi poznal pomembna poglavja iz astronomije, kot na primer: teorije o nastanku vesolja, različne procese v vesolju, merjenje razdalj itd. Da bi bil astrolog sposoben ročno izračunati horoskop in si predstavljati posamezne astronomske pojme, naj bi poznal zakonitosti Sončnega sistema, astronomske značilnosti planetov, sisteme astroloških hiš ipd. Na seminarju bo razloženo vse, kar naj bi sodobni astrolog poznal s področja astronomije.

 

20. 10. 2018 doc. dr. Matjaž Regovec: *MITOLOGIJA IN PSIHODINAMIKA HEROJEV*

 Mitologija je pravzaprav kondenzirana globinska psihologija. V njej so zapisani ne le univerzalni vzorci dogajanja v duševnosti kolektiva in posameznika, temveč mitološke zgodbe vsebujejo tudi možnosti razrešitve osnovnih življenjskih konfliktov, ki so neizogibno sestavni del našega razvoja. Na seminarju se bomo primerjalno vživljali v podobe klasičnih junakov, ki jih predstavljajo Perzej, Jazon, Tezej, Heraklej, Odisej in Prometej. Hkrati jih bomo primerjali še z nekaterimi drugimi mitološkimi podobami, ki sicer niso junaki, a so pomembni za razumevanje zodiakalnih arhetipov v psihološki astrologiji delo z njimi v svetovanju in terapiji.

 

 10. 11. 2018 doc. dr. Matjaž Regovec: *UVOD V JUNGOVSKO PSIHOANALIZO*

 Jungovska psihoanaliza se je razvila na podlagi izvorne psihoanalitske teorije Sigmunda Freuda in medsebojnega odnosa, ki sta gradila Freud in Carl Gustav Jung. Da bi lahko razumeli model jungovske psihoanalize oziroma analitične psihologije, moramo zato najprej poznati osnovne premise freudovskega modela. Na seminarju si bomo natančno in sistematično pogledali osnovne freudovske psihoanalitične elemente (zavest, podzavest, ego, id, superego …) ter jih nato postavili in komentirali v kontekstu jungovskega modela. Arhetipi, kolektivno nezavedno, senca, anima in animus, sebstvo in persona bodo naše glavne teme, delali pa bomo tudi na praktičnih primerih sodelujočih udeležencev.

 

 24. 11. 2018 Mario Baar: *JUNGOVSKA PSIHODINAMIKA V PSIHOLOŠKI ASTROLOGIJI*

 Mnogo pojmov, ki se jih uporablja v jungovski psihodinamiki in pri teoretičnem analiziranju osebnosti, je potrebno pri praktični uporabi psihološke astrologije prevesti v »astrološki jezik«. Arhetipske energije planetov so simbolične narave, zato imajo veliko globino oziroma obseg pomenov in notranjih povezav, ki jih bomo na tem seminarju povezovali s pojmi iz analitične psihologije. Arhetipe, ego, osebno in kolektivno nezavedno, senco, komplekse, obrambne mehanizme, persono, animo in animus ipd. bomo povezovali z energijami posameznih astroloških znamenj in hiš, planetov in njihovih medsebojnih aspektov, s čemer bomo lahko prepoznavali, na kakšen način se le-te odražajo v natalnih horoskopih analiziranih osebnosti. S praktičnimi primeri iz astrološke prakse bomo utrdili in razširili znanje oziroma izkušnje na tem področju.

 

 8. 12. 2018 Manca Javornik: *MARS – SONČEV BOJEVNIK*

 V življenju se kontinuirano srečujemo s situacijami, ko se moramo postaviti zase, začeti neko stvar znova ali pa uporabiti vso svojo energijo in moč, da dosežemo tisto, kar smo si zamislili. Način, kako bomo vse to najverjetneje izvedli, v psihološki astrologiji opisuje planet Mars s svojo dinamiko - Mars je tista sila v nas, s katero uresničujemo in izvajamo, kar smo si zadali na Sončevi poti. Povezan je s številnimi mitološkimi zgodbami, ki se jih bomo dotaknili na našem seminarju. Pogledali  bomo, kakšne vrste energije nam prinaša v  življenje. Seznanili se bomo z njegovimi potenciali in pastmi. Spoznali bomo, kaj ga spodbuja in kaj ga ovira. Njegove lastnosti bomo predelovali tudi na podlagi posameznih astroloških primerov.

 

 15. 12. 2018 Karin Baloh Martić: *SEKUNDARNE PROGRESIJE I.*

 V astrologiji uporabljamo različne metode napovedovanja, da bi pridobili uvid v prihodnje dogajanje. Sekundarne progresije so podobne delovanju naše notranje ure, ki nam kaže naše individualno odraščanje in označuje pomembne trenutke v življenju. Ne glede na zunanje vplive, nam pokažejo trenutke, ko smo zares pripravljeni vstopiti v nove izkušnje in premostiti do tedaj nerazrešljive težave.

 

 12. 1. 2019 doc. dr. Matjaž Regovec: *EGO, PERSONA IN SEBSTVO*

Persona je po Jungu maksimalna adaptacija na zunanji socialni svet. Razvijemo jo predvsem na podlagi starševskih kompleksov in še prav posebno na podlagi odnosov s svojimi starši ter nasploh s socialnim okoljem. Čeprav persona ni izraz našega notranjega bistva, je nujno potrebna za naše uspešno delovanje v zunanjem svetu. Notranji avtoriteti, ki jo kompenzirata in uravnavata, sta anima pri moškem oz. animus pri ženski ter sebstvo kot integrativna celota bivanja na duhovnem planu. Na seminarju si bomo pogledali astrološko psihodinamiko persone v odnosu z animo (animusom) in sebstvom v luči astroloških planetov, znamenj in hiš.

 

 26. 1. 2019 Mario Baar: *MITOLOGIJA GRŠKIH BOGOV*

Za psihološkega astrologa je pomembno, da dobro pozna mitologijo, ki je neposredno povezana s posameznimi arhetipi, simboliko in kolektivnimi energijami, te pa se zavestno in tudi nezavedno manifestirajo skozi življenje posameznika. Osnovni namen seminarja je doseči celovit pregled mitologije grških bogov, ki služijo kot osnova za razumevanje psihološke dinamike. Podane bodo najpomembnejše (božanske) mitološke zgodbe, ki na enostaven in globinski način pojasnjujejo, skozi kakšne psihične procese gre posameznikova duša. Slušateljem seminarja bo podana mnogoterost mitoloških paralelizmov in njihova prepletenost z astrološkimi signifikatorji.

 

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.