f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v jesenskem semestru 2020 potekali online preko Zoom-a ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes bo 75 minut odmora za kosilo. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

 • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 23,00 €
 • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 23,00 €
 • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL: 40,00 €
 • za ostale gojence in zunanje udeležence: 66,00 €   (56,10 € za online udeležbo)

Zunanji udeleženci imajo v spomladanskem semestru 2021 možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust (198,00 €  148,50 €).

Naročilo za paket seminarjev lahko oddate v spletni trgovini:

Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – spomladanski semester 2021

  1. 2. 2021 Dragana Van de moortel - Ilić: * TRANZITNI LUNINI VOZLI*

   Kaj sta Lunina vozla astronomsko, mitološko? Kako ju pojasnjujejo v indijski, tradicionalni in moderni astrologiji? V kakšnih ciklusih se gibata? Kakšno povezavo imata v individualnih horoskopih? Ali se in na kakšen način se dotikata dogajanja v svetu? Kakšna je povezava med dolarjem in Luninima vozloma? Kaj se dogaja, ko prehajata skozi znamenja in hiše? Na seminarju se bomo ukvarjali s temi in številnimi drugimi temami, povezanimi z Luninima vozloma in ju proučevali na posameznih primerih. V popoldanskem delu seminarja bomo pogledali delovanje tranzitnih Luninih vozlov na vaših primerih.

  1. 3. 2021 Mario Baar: *KOMPOZIT*

   Tehnika kompozitnih horoskopov je izredno pomembna pri ocenitvi, analizah ali globinskih ovrednotenjih relacij ali odnosov, ki se vzpostavijo ne samo med dvema konkretnima osebama, ki se lahko osebno poznata ali pa tudi ne, ampak tudi med osebo in ustanovo, osebo in državo, med dvema različnima ustanovama ali državama ipd. Bistvo kompozitne tehnike leži v teoriji vmesnih točk, ki so fiktivne točke na polovici poti med planetoma, npr. osebe A in B. Kompozitna tehnika skupaj s sinastrijo omogoča globinsko ovrednotenje odnosa kot samostojne entitete C, ta pa ima svojo lastno dinamiko, ki se izraža neposredno prek tranzitov in progresij na kompozit. Kompoziti kažejo bistvo nekega odnosa, njegov namen, usmeritev in smisel, kar lahko omogoča kvalitativno ovrednotenje odnosa. Seminar bo omogočil gojencem, da dobijo dovolj osnovnih informacij za uporabo te tehnike v praksi.

  1. 3. 2021 dr. Matjaž Regovec: *OGENJ IN INTUITIVNI COGITO*

   Element ognja je eden od štirih zodiakalnih elementov in eden od štirih osnovnih alkimijskih procesov preobrazbe, to je sežiga (calcinatia). Z ognjem je temeljno povezan intuitivni cogito, ki po eni strani pomeni intuitivni ego, to je intuitivno oko, intuitivno srce in šesti čut ali slutilo, po drugi strani pa je to tudi intuitivni cogito, ki pomeni zaznavanje sveta in sebe na način, ki ga temeljno označuje dinamika in gibanje celote. Dinamika celote pomeni stik s svojo bitjo, ki se skriva izza materialno-telesne (zemlja), miselno-mentalne (zrak) in doživljajsko-čustvene (voda) ravni. Bit je najprvobitnejša dimenzija človeka, ki je izvenprostorska in izvenzgodovinska. Na seminarju si bomo pogledali osnovno dinamiko intuitivnega cogita, ki jo bomo razumeli s tremi osnovnimi modusi (načini), kakor jih označujejo psihološki tipi prodornega intuitivca (Oven), samocentričnega intuitivca (Lev) in kontemplativnega intuitivca (Strelec). Njihovi planetarni vladarji (Mars, Sonce in Jupiter) nam omogočajo razumeti, čemu služi intuitivni cogito in kakšne naloge nam zastavlja pri razvoju in preobrazbi, ki nastopajo ob vsakem resničnem in kakovostnem delu na sebi. Popoldne bomo delali z Metodo IPAL.

  1. 4. 2021 Šeherezada Kranjc: *SATURN, ČAS IN REALIZACIJA*

   V psihološkem smislu Saturn predstavlja meje našega jaza. Po eni strani nas omejuje pri našem napredovanju, po drugi strani pa nam pomaga, da z resnostjo, samodisciplino in modrostjo premagujemo omejitve, frustracije in samozanikanje ter gradimo trdno jedro v sebi – alkimični lapis, ki pomeni samozavedanje in samoizpolnitev. Hiša, v kateri imamo Saturna, predstavlja tisto področje življenja, kjer se srečujemo s težavami in odplačujemo svojo karmo, preko strahov in razočaranj pa počasi kultiviramo svoj karakter. Na seminarju bomo spoznali, kako nam Saturn na področju hiše, v kateri se nahaja, niža prag zavesti. Zmanjšuje in paralizira našo zavestno individualno aktivnost, naše delovanje in nas omejuje. V času saturnskega tranzita imamo občutek, da se čas ustavi, ne moremo iti naprej. Takrat je dobro, da samo opazujemo, kaj se nam dogaja in se nehamo upirati. Saturn je planet trenutka. Če se ustavimo in opazujemo, kaj se dogaja v danem trenutku, lahko ta postane zelo dragocen. Saturn od nas zahteva kontemplacijo vsega tistega, kar se je dogajalo v preteklosti do sedanjega trenutka. Če se temu upiramo, se lahko njegova velika pasivna moč materializira v obliki zunanjih dogodkov, ki nas prisilijo, da se ustavimo.

  1. 4. 2021 Karin Baloh Martić: *SATURN V ZNAMENJIH IN ASPEKTIH*

   V natalni astrološki karti naše zemeljske meje in omejitve simbolizira Saturn, vendar lahko njegovo simboliko razumemo tudi drugače. Med drugim, Saturn kaže na področje, kjer lahko dosežemo najvišji nivo praktičnosti, področje, kjer lahko premagamo svoje strahove in samega sebe. Neprestano od nas zahteva več in bolje, ko opravimo eno nalogo, nam že pripravlja novo, seveda težjo od predhodne. Na seminarju si bomo ogledali pomen njegovih položajev v znemenjih kot tudi v aspektih, predvsem z osebnimi planeti.

  1. 5. 2021 dr. Matjaž Regovec: *ZEMLJA IN ČUTILNI COGITO*

   Zemlja je kot najgostejši zodiakalni element tudi najtrdnejši in sam po sebi predstavlja materializacijo, ki je neposredna udejanjena oblika. Zato je zemeljski element povezan z alkimijskim procesom strjevanja (coagulatio). V smislu človekovega ustroja element zemlje pripada fizičnemu telesu, ki mu lahko rečemo tudi 'telesni ego'. Telesni ego je odločilen za človekovo rojstvo in je ves čas ne samo človekova osnovna posoda, temveč je tudi njegova večno razvijajoča se oblika, ki se nenehno na novo oblikuje v stiku in interakciji z okoljem, zaradi česar se neprestano spreminjata in preobražata oba, človek in njegovo okolje, in to oboje v individualnem in kolektivnem oziru. Zaznavanje, ki ga ves čas vršimo na ravni telesnega ega, imenujemo tudi čutilni cogito. Čutilni cogito deluje s svojimi petimi čutili. Svoj kozmos, pa tudi sebe, izgrajuje samo na podlagi tega, kar vidi, sliši, otipa, voha in okusi. Dinamiko čutilnega cogita si bomo pogledali s pomočjo treh modusov njegovega funkcioniranja: strukturnega (Kozorog), formalno-oblikovnega (Bik) in funkcionalno-praktičnega (Devica). Dinamika njihovih planetarnih vladarjev (Saturna, Venere in Merkurja) nam bo pomagala razložiti, kakšne naloge izgradnje, razvoja in preobrazbe pred nas postavlja čutilni ego s svojo dinamiko čutilnega cogita. Popoldne bomo praktično delali z Metodo IPAL.

  1. 5. 2021 Nadine Radesky: *SINASTRIJA S STARŠI IN V DRUŽINI*

   Družinski odnosi so pogosto izvor nezaželenih medsebojnih neskladij. V duhovni tradiciji velja, da duša sama izbere starše, sorojence in bližnje sorodstvene vezi. S podrobno primerjavo natalne karte dveh oseb lahko ugotovimo medsebojno razumevanje in z globinskim uvidom značilnost med njima. Tako primerjavo imenujemo sinastrija - iz grške prepone syn s pomenom medsebojne povezanosti in besede astron, ki pomeni zvezda. Vemo, da družinska klima, v kateri otrok odrašča usodno vpliva na kasnejše odnose. Posvetili se bomo najzgodnejšim vplivom, pogledali zgodnje odnosne izkušnje in kako čustveno varne so bile. To je obdobje, v katerem smo lahko razvili zaupanje, kako se okolje odzove na naše odnosne potrebe, kajti vse, kar se je zgodilo v tem obdobju, se vtisne v otrokovo duševnost. Ne glede na čustvene bolečine pridobljene v preteklosti, lahko izboljšamo in zaživimo boljše odnose. Z analizo sinastrije pridobimo večje zavedanje, razumevanje in poiščemo energijska ujemanja ali neujemanja med družinskimi člani. Z astrološkimi gradniki duše bomo pogledali tiste vzorce, ki v odrasli dobi človeku pomagajo pri razumevanju in ozaveščanju svojih primarnih odnosov in svoje biti.

  1. 6. 2021 Karin Baloh Martić: *ASTROLOGIJA POKLICA*

  Dve od najpogostejših vprašanj na posvetih pri astrologu sta izbira primernega poklica in pomoč pri prepoznavanu življenjskega poslanstva. Čeprav se zdita vprašanji zelo enostavni, nanju ne moremo vedno enostavno odgovoriti. Vsi nekaj delamo v življenju in za preživetje, vendar je življenjsko poslanstvo nekaj več od tega. Beseda poslanstvo pomeni nekaj več od vsakdanjega dela, je delo, ki nas izpolnjuje in nam daje občutek, ko ga opravljamo, da sledimo svojemu življenjskemu namenu. Na seminarju bomo govorili o tem, kako prepoznati lastne profesionalne potenciale, kako jih ozavestimo in realiziramo. Prav tako bomo poskusili opredeliti in zaznati življensko poslanstvo in ga skušali povezati z našo profesionalno vlogo.

  1. 6. 2021 Mario Baar: *KABALA IN KARMIČNA ASTROLOGIJA*

   Judovska kabala je tesno povezana s psihološko in karmično astrologijo oziroma s poznavanjem notranjih duhovnih procesov, ki se odvijajo v duši posameznika. Gre za zelo stare in preizkušene ezoterične sistema, ki se medsebojno podpirajo in se oplajajo skozi specifične zorne kote posameznikovega gledanja. Ta seminar bo namenjen spoznavanju psiholoških, astroloških, kabalističnih, karmičnih in drugih ezoteričnih lastnosti, ki se odvijajo na zavestni oziroma nezavedni ravni in krojijo usodo posameznika. Mnogi nezavedni vzorci v duši posameznika vsebujejo med drugim tudi elemente karmičnega značaja, s čemer včasih zelo usodno posežejo v njegovo življenje. Na seminarju bomo poleg osnov karmične astrologije spoznali tudi kabalistično drevo in povezanost njegovih sefir z astrološkimi simboli oziroma planeti sončnega sistema. Snov bomo podkrepili s praktičnimi primeri uporabe kabale, karmične in psihološke astrologije.

  1. 7. 2021 Dragana Van de moortel - Ilić: * TRANZITI JUPITRA IN KIRONA*

   Jupiter in Kiron sta mitološko gledano sinova istega očeta, Saturna. Oba sta bila zavržena z njegove strani, vendar sta oba dosegla visoko stopnjo modrosti in znanja. Jupiter v tranzitu prinaša optimizem, razširja obzorja, obenem pa prinaša tudi spoznanje, ali nas ščitijo ljudje, od katerih to pričakujemo. Medtem ko tranzitni Kiron neprestano odpira stare rane, obenem ponuja možnosti celjenja le-teh. Jupiter je modri oblikovalec vseh ostalih počasnejših planetarnih tranzitov, Kiron pa to počne neodvisno in usmerja na globino in toleranco. Jupitrov povratek je na vsakih nekaj manj od 12 let, na Kironov povratek pa čakamo 50 let. To pomeni, da Kironov povratek sovpada s četrtim Jupitrovim povratkom, to je nekje pri pedesetih letih, ko lahko z veliko gotovostjo pričakujemo, da se razkriva spoznanje lastne arhetipske narave, ki se je predhodno sprehodila skozi vsa krizna in krivična področja, predvsem ta, ki so bila del napetih tranzitnih aspektov Kirona. Kje sta sedaj Jupiter in Kiron? Katere aspekte delata z ostalimi planeti na nebu? Preko katerih hiš potujeta v naših horoskopih? Ali smo do sedaj spoznali njihovo osnovno sporočilo o modrosti, ki jo prinašata? Ali zmoremo spontano, s humorjem in z vpogledom sprejeti nove izzive? O tem bomo spregovorili na seminarju. Zaželeni so osebni horoskopi, uporabili pa bomo tudi horoskope znanih osebnosti.

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.