f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v spomladanskem semestru 2024 potekali praviloma v fizični prisotnosti. Slušateljem, ki se iz tehtnega razloga ne morejo priti osebno na seminar, bomo omogočili Zoom povezavo. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes sta dva krajša odmora (do 15 minut) in en daljši odmor za kosilo (do 75 minut), za dinamiko odmorov se dogovorite sproti na vsakem seminarju. Če je prijavljeno manjše število gojencev, se popoldanski praktični del sorazmerno prej zaključi. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do srede pred posameznim seminarjem: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Kotizacija za posamezni seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 27,00 €
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 27,00 €
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL, tudi za 1. semster po uvodni skupini: 45,00 €
  • za ostale gojence in zunanje udeležence: 75,00 € (promocijska cena je trenutno 56,25 €)

Zunanji udeleženci imajo v jesenskem semestru 2023 možnost nakupa paketa treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust. Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – spomladanski semester 2024

10. 2. 2024  Nadine Radesky: *FREUD IN PSIHOANALIZA*
Eden izmed najvplivnejših in kontroverznih mislecev v zgodovini psihologije je bil oče psihoanalize Sigmund Freud in njegova teorija psihoanalize. Freud je bil avstrijski nevrolog in psihiater, ki je v začetku 20. stoletja razvil revolucionarno teorijo o delovanju uma in človeškega vedenja. Nadalje bomo raziskali ključne koncepte Freudove psihoanalize ter obravnavali pomen teh konceptov pri razumevanju človekovega vedenja. Prav tako se bomo dotaknili Freudove teorije o otroških spolnih nagonih, Ojdipovega in Elektrinega kompleksa ter njegovem pristopu k terapiji, imenovanem psihoanalitična terapija in pridobili nove vpoglede pri razumevanju človeškega uma.

24. 2. 2024  Nadine Radesky: *KIRON IN VOLJA DO ŽIVLJENJA*
Volja do življenja je notranja sila, ki nas spodbuja, da se soočimo z izzivi, premagujemo ovire in iščemo smisel v svojem obstoju. Kiron predstavlja grškega mitološkega junaka, ki je bil modrec in učitelj mnogih pomembnih likov v tedanji družbi. Tako nas prav ta nemoč ranjenega v nas uči, da vzamemo ta simbol za notranjo moč in sposobnost človeka, da najde smisel v težkih okoliščinah. Zato bomo raziskali pomen Kirona pri razumevanju volje do življenja in kako ta mit pomaga človeku pri soočenju s trpljenjem, izgubo in izzivi. V vsem tem pa se bomo dotaknili življenjskih praktičnih načinov z Metodo IPAL, kako lahko razvijemo svojo voljo do življenja in iščemo smisel v hvaležnosti do življenja.

9. 3. 2024  Mario Baar: *ORESTEJ IN DRUŽINSKI MIT*
Grški dramatik Ajshil je napisal trilogijo treh grških tragedij, ki opisujejo umor grškega poveljnika v Troji, Agamemnona, ki ga po vrnitvi s trojanske vojne umori njegova žena Klitemnestra. Njun sin Orest mora po nalogu boga Apolona maščevati očeta, kar ga v končni fazi vodi v uboj matere. Cela zgodba je astrološko zelo zanimiva, ker opisuje negativen družinski mit, ki je osnovan na strašnem zločinu, ki se je v preteklosti zgodil v Artreusovi hiši. Mitološki, astrološki in dednostni kontekst sta tukaj več kot zgovorna, saj kažeta, kako so grški bogovi (simbol nezavednega) v interakciji s konkretnim dogajanjem (simbolom zavesti). Glavna tema te trilogije vključuje kontrastnost med maščevanjem in pravico ter tudi prehod iz osebnega maščevanja v organiziran konflikt, kjer je prekletstvo dedno pogojeno in deluje skrajno uničevalno. Na psihološki ravni lahko s pomočjo tega mita preučujemo družinsko dinamiko in njene posledice.

16. 3. 2024  ddr. Matjaž Regovec: *DINAMIKA TRAVME V PSIHOANALIZI*
Travmatski kompleks, kot so pokazali Donald Kalsched in drugi strokovnjaki, temelji na posebni vrsti obramb, ki delujejo kot posledica vzpostavitve samozaščitnega obrambnega sistema. Zaradi dinamike tega sistema postane neposreden kontakt z nezavednim (sanjske podobe in podobe aktivne imaginacije) toliko bolj pomemben in ključen. Analiza tovrstnih podob je ključ za odpiranje vrat do resničnega razumevanja in dela s travmo. Travme ne moremo nikoli obravnavati direktno, zato vedno potrebujemo posredne vzvode za njeno zaobjetje in dovolj varno delo z njo. Temeljno je tudi naše priznanje nemoči (tako pacientove kot tudi terapevtove), da travme ne moremo neposredno zdraviti, temveč se ji je treba najprej »podrediti«. Analiza ranjenega zdravilca, ki je bil tudi sam neozdravljivo ranjen, nam bo v temeljno pomoč pri celovitem razumevanju dela s travmo v psihoanalizi in terapiji. Popoldne bomo pridobljeno znanje praktično razširili z delom na sebi z Metodo IPAL.

6. 4. 2024  ddr. Matjaž Regovec: *SVETLOBA IN SENCA*
Integracija sence pride pri vsakem globinskem delu na sebi najprej na vrsto in je najočitnejša potreba vsake kakovostne psihoanalize. To so kvalitete, ki so zavesti sicer nevidne in hkrati sovražne, vendar so naravnost nujne za naš nadaljnji večstranski razvoj ter še posebej za osebnostno in duhovno rast. Figure sence se pojavljajo v sanjskih podobah in pogledali si bomo praktične primere sanj. Pomembne so kozmološke razsežnosti sence: razkoraki v tipologiji, dinamika Saturna, Kirona, Plutona ter območje dvanajste hiše. Popoldne bomo delali praktično z Metodo IPAL.

20. 4. 2024  Mario Baar: *STARŠEVSKA POROKA*
Vzgoja, ki je skupek pravil in omejitev, lahko otroka usmerja tako, da mu spodbuja občutek, da je svet varen in ustvarjalen, ali pa tudi ne. Medsebojno ujemanje očeta in matere je zgrajeno na arhetipski podlagi starševskih figur, ki sta po Carlu G. Jungu Velika mati in Veliki oče. Velik pomen v psihološkem smislu igra identifikacija otroka s starševskimi figurami, ki jo je treba v določeni otrokovi starosti zaključiti, kar omogoči njegovo samostojnost. Psihološka astrologija pronicljivo pokaže, kako otrok doživlja starševsko poroko, vzgojo in nezavedno dinamiko, ki ustvarja pogoje za otrokov razvoj in napredovanje.

11. 5. 2024  Nadine Radesky: *NARCISIZEM*
Narcisizem je dobil ime po grškem mitu o Narcisu, ki je bil tako prevzet s svojo lastno podobo, da se je zaljubil vanjo. Ta mit simbolizira osredotočenost narcističnih posameznikov nase in potrebo po občudovanju. Narcisizem je psihološki koncept, ki se nanaša na izrazito samovšečnost, preveliko zanimanje za lastno osebnost in pomanjkanje empatije do drugih ljudi. Obravnavali bomo zdravo in nezdravo obliko narcisizma in v katerih oblikah se lahko pojavi. Obstaja tudi patološki narcisizem, ki povzroči mnogo težav, saj so posamezniki s to motnjo brezbrižni do potreb in čustev drugih. Vendar je potrebno razumeti, da narcisizem ni nujno nekaj slabega. V majhnih količinah lahko zdrav narcisizem pomaga posamezniku pri doseganju ciljev in vzpostavljanju zdravih odnosov. Ključno je najti ravnovesje med skrbjo za lastno dobrobit in spoštovanjem drugih ljudi. V nadaljevanju bomo raziskali z Metodo IPAL različne vidike narcisizma, vključno z vzroki, simptomi, posledicami ter možnostmi celjenja in obvladovanja te motnje. In še poudarili pomen samorefleksije, razvijanje empatije in sprejemanje ranljivosti kot ključnih korakov pri premagovanju narcističnih vzorcev.

25. 5. 2024  Mario BAAR: *SOLARNI IN LUNARNI POVRATKI*
Marsikdo želi vedeti, s kakšnimi življenjskimi trendi se bo soočal v bližnji ali nekoliko bolj odmaknjeni prihodnosti, da bi lahko na zavesten način nadzoroval potek svojega življenja. Na takšen način lahko poveča svojo uspešnost in zadovoljstvo, hkrati pa se pripravi na morebitna težja oziroma zahtevnejša življenjska obdobja. Dve najsodobnejši, učinkoviti in ne nazadnje vse bolj popularni metodi v astrologiji, ki služita temu namenu, sta metodi solarnega in lunarnega povratka. Vsaka na svoj način omogoča, da posameznik uskladi svoje zavestne želje in potenciale s kozmičnimi silami in doseže čim višji nivo medsebojne koherence. V okviru seminarja bodo podane osnove teoretičnega pristopa k astrološki analizi solarnega in lunarnega povratka ter drugih manj znanih metod. Na primerih iz skupine bo prikazana aplikacija obeh povratkov v realnem življenju.

8. 6. 2024  Manca Javornik: *PSIHODINAMIKA PUERJA IN SENEKSA*
Puer Aeternus je latinski izraz za pojem večni deček. Opisuje človeka, ki se pogosto upira kakršni koli oblasti in ne prenese dejstva, da je eden izmed mnogih. Vedno protestira proti obstoječemu redu, kar kaže na njegovo nemoč in neprilagodljivost. Spremljata ga osamljenost in odtujenost od resničnosti, kar lahko povzroči veliko bolečino. Na prvi pogled je izjemno očarljiv in prijeten, a je zanj značilna nezanesljivost, lenoba, nezmožnost vstopanja v odnose, zavračanje avtoritete in vsakdanjega načina življenja. V sodobnem svetu je takšnih primerov čedalje več, kar se v veliki meri kaže skozi krize v partnerskih odnosih. Nasprotni arhetip puera je seneks (»stari modri človek«). Opisujejo ga lastnosti, kot so disciplina, samokontrola, odgovornost, urejenost in racionalnost. Zaposlen je s strukturo in abstrakcijo, zaradi česar predstavlja princip reda, hierarhije, eksaktne znanosti in sistema. Je tudi princip meja in omejitev, moči, globoke duševnosti in reflektiranja. Predstavlja arhetipsko osnovo za oblikovanje ego-zavesti. Na seminarju bomo najprej obravnavali psihoanalitični vidik obeh arhetipov, nato pa ju bomo poskusili čim bolje začutiti s pomočjo različnih tehnik Metode IPAL.

15. 6. 2024  Samo Kravanja: *OČE IN OČETOVANJE – PSIHOLOŠKA IN KOZMOLOŠKA DINAMIKA*
V uvodu seminarja se bomo sprehodili skozi zgodovinski razvoj očetovanja - od dominantnih avtoritativnih očetov, do čustveno odsotnih očetov v času industrijske revolucije in do sodobnega časa, v katerem se vloge očetov vse bolj izenačujejo z vlogami mater. V nadaljevanju si bomo ogledali problematiko očeta s Freudovega vidika, Ojdipov kompleks, ki ga lahko razumemo kot del širšega očetovskega kompleksa in superego. Dotaknili se bomo očeta in očetovskega kompleksa z vidika Junga, ki je poudarjal, da za vsakim kompleksom stoji arhetip. Arhetipsko ozadje bomo osvetlili z vidika arhetipskih očetov, kot se nam odstirajo skozi grško mitologijo in katere predstavljajo: Uran, Kronos in Zeus. V kozmološki simboliki arhetipske očete predstavljajo: Uran, Saturn in Jupiter, našega osebnega očeta pa Sonce. Zaključili bomo s psihološko problematiko z vidika očeta in podobe očeta kot je zapisana v kozmološki karti in pogledali razvoj preko arhetipskih očetov, ki pripelje do uspešnega avtentičnega očetovanja.

 

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.

CENIK-IPAL-1.2.2024

SEMINARJI-P24 (62. semester)