f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v jesenskem semestru 2020 potekali online preko Zoom-a ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes bo 75 minut odmora za kosilo. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju                23,00 €

za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL                   23,00 €

za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL                               40,00 €

za ostale gojence in zunanje udeležence                                 66,00 €   (52,80 € do 17. 9. 2020)

Zunanji udeleženci imajo v jesenskem semestru 2020 možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust (198,00 €  148,50 €), paket vseh devetih seminarjev je na voljo s 35% popustom (594,00 €  386,10 €). Za plačila seminarjev in plačila paketov seminarjev do 17. 9. 2020 nudimo dodatni 5% popust.

Naročilo za paket seminarjev lahko oddate v spletni trgovini, prav tako tudi naročilo za posamezen seminar. Po elektronski pošti prejmete predračun za plačilo.

Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3  (138,60 € do 17. 9. 2020)

Paket devetih seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-9  (356,40 € do 17. 9. 2020)

 

PROGRAM SEMINARJEV – jesenski semester 2020

 

  1. 9. 2020 Karin Baloh Martić: *MERKUR - KAKOR NA NEBU TAKO TUDI NA ZEMLJI*

 Kakor na nebu, tako tudi na zemlji, lahko bi tudi rekli, tako tudi v podzemnem svetu. Ta Hermesov zakon je eden od osnovnih temeljev astrološke simbolike in interpretiranja. Hermes oziroma Merkur simbolizira sposobnost obstajanja na različnih nivojih zavedanja, prilagajanje in opazovanje stvari iz različnih perspektiv. Na seminarju bomo proučevali mitološko ozadje tega nemirnega glasnika bogov, njegovo astrološko simboliko ter praktično delali na primerih.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-19-9-2020

  1. 10. 2020 Mario Baar: *SEMINAR ASTROLOŠKE INTERPRETACIJE*

 Oseba, ki pride na posvet k psihološkemu astrologu, se običajno znajde v situaciji, ko ne more ugotoviti, kaj se dejansko dogaja oziroma kaj naj v dani situaciji stori. Zanimajo jo mnoga vprašanja, razjedajo različni dvomi, včasih pa pride tudi iz radovednosti. Da bi ji astrolog lahko odkril različne vidike njene zavestne in nezavedne osebnosti, se posluži tako imenovane astrološke interpretacije ali razlage njenega rojstnega horoskopa. Pristopov k temu, kako naj takšna interpretacija poteka, je seveda neskončno mnogo. Vsak astrolog razvije povsem svoj lasten pristop ali slog, ki ga lahko prilagaja posamezni osebi. Interpretacija se v začetnih astroloških seansah kaže kot analiza klientove osebnosti, je pa nujno potrebno, da se zaključi z združitvijo ali sintezo povedanega, ugotovljenega in razloženega. Na seminarju bo tutor podal vrsto načinov, pristopov, možnosti in smernic, ki so za psihološkega astrologa začetnika zelo pomembne, ker odkrivajo, kako naj se loti težavne naloge, da iz astrološke in arhetipske simbolike ustvari razumljivo, koristno in praktično razlago za svojo stranko.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-3-10-2020

  1. 10. 2020 doc. dr. Matjaž Regovec: *SMRT STAREGA KRALJA IN ZDRAVLJENJE POSLEDIC IZOLACIJE*

Vse nas je močno pretresla zgodba, ki je povezana z letošnjo pandemijo virusa. Ta nas je hkrati, vsaj za nekaj časa, tudi izolirala in prikrajšala v smislu socialnega in siceršnjega delovanja. Najprej si bomo pogledali nekatere arhetipske dominante dogajanja, ki se je pričelo s planetarno konjunkcijo Saturna in Plutona v Kozorogu januarja 2020. Korenine (Saturn in Kozorog), katerih izraz so tradicija, avtoriteta, moč prednikov, meje in ločnice, pa tudi metafizični sistem pogleda na svet, v katerem živimo, so pod vplivom velike preobrazbe in spremembe. Virus morda niti ni ta prizadeta korenina, temveč bolj njen izraz. Pogledali si bomo lastnosti tega procesa, ki vsakega od nas (pri)zadene na poseben način, pač glede na to, kje se arhetipi te konjunkcije nahajajo v našem osebnem kozmogramu ali rojstnem karti. Nato bomo pogledali še dinamiko Kirona, ki pomeni hkrati dinamiko našega individualnega odgovora na situacijo epidemije, kot tudi možnosti celjenja, integriranja in zdravljenja posledic izolacije in deprivacije, ki sta nas zadela tako na kolektivni kot individualni ravni. Na popoldanski delavnici bomo delali individualno po Metodi IPAL.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-17-10-2020

  1. 11. 2020 Šeherezada Kranjc: *DRUŽINSKA DINAMIKA - ORESTEJ IN DRUŽINSKI MIT*

Z mitom o Oresteju bomo spoznali mitološko ozadje družine, v kateri je prisotna narcisistična motnja »napuh ali hubris«. Mit se nikoli ni zgodil, a se vedno dogaja. Mit je zelo slikovit in govori o umorih, ki se dogajajo v teh družinah, o vseh spletkah, temnem dogajanju, zavisti in napuhu. Vse to je nekaj, kar se dogaja v družinah. Na zunaj smo vsi prijazni, hkrati pa razmišljamo, kako bi koga prizadeli. Nekoč se zgodi neko prekletstvo, nekaj je šlo narobe, nekdo je nekomu nekaj naredil. »Umor« pomeni, da je bilo res nekaj strašnega, čeprav mogoče to ni bil umor, ampak samo zaušnica ali pa posilstvo, tudi konkretno. Nekaj, kar se je zgodilo v družini v preteklosti, se stalno ponavlja po tej veji navzdol. To je bistvo vsake družinske dinamike. Na seminarju bomo proučevali družinsko dinamiko skozi psihološko-astrološko simboliko ter individualno doživljanje, popoldan bomo praktično delali z Metodo IPAL na primerih udeležencev.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-7-11-2020

  1. 11. 2020 Manca Javornik: *FINANČNA ASTROLOGIJA IN VREDNOTE*

Ljudje smo denar izumili zato, da bi z njim lahko prenašali vrednost od človeka do človeka. Denar je kolektivna fikcija in hkrati izrazito individualna izkušnja. Kolektivna fikcija zato, ker verjamemo, da obstaja nekaj, kar denarju daje vrednost, individualna izkušnja pa zato, ker ga vsakdo vrednoti z vidika lastnega vrednostnega sistema in finančne situacije, v kateri se nahaja. Nekaterim je denar položen v zibelko in z lahkoto pridejo do njega, drugi se morajo zanj močno truditi, tretjim vedno na nek način polzi iz rok.  Za marsikoga denar predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju in pogoj za srečno življenje. Pa je temu res tako? Na seminarju in delavnici bomo razkrili simboliko astroloških signifikatorjev, ki opisujejo naše vrednote, denarno situacijo in finančne možnosti. Omenjeno tematiko bomo poglobili z raziskovanjem pomena signifikatorjev povezanih z vrednotami in denarjem v  individualnih astroloških kartah.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-21-11-2020

  1. 12. 2020  doc. dr. Matjaž Regovec: *OTROK IN STARŠEVSKA POROKA*

Dinamiko notranjega otroka prepoznamo ne samo v neposredni in transparentni dinamiki sanj in aktivne imaginacije, temveč tudi na primer pri dinamikah odvisnosti in občutkov nedoraslosti nekaterim življenjskim zahtevam in pričakovanjem okolja. To, razvojno dimenzijo notranjega otroka bomo postavili ob bok arhetipskemu, večnemu otroku, ki mu v analitični psihologiji rečemo tudi puer aeternus oziroma puella aeterna. Otroka v razvojnem smislu močno zaznamuje oblika starševske poroke. Ta je po eni strani zapisana v dinamiki osebnega kozmograma ali rojstne karte, po drugi pa je konkretno oblikovana s pomočjo realnih praktičnih izkušenj, ki jih otrok doživi ter bolj ali manj uspešno integrira v svojo razvijajočo se osebnost s svojimi starši ter drugimi pomembnimi osebami v otroštvu in mladosti. Pogledali si bomo različne teme starševske poroke in na popoldanski delavnici z udeleženci individualno notranjega otroka in obliko starševske poroke osvetlili z Metodo IPAL.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-5-12-2020

  1. 12. 2020 Karin Baloh Martić: *URAN - STRELA IZ JASNEGA NEBA*

Ali obstaja boljši opis delovanja Urana kot je strela iz jasnega neba? Prvi moderni planet, ki je bil odkrit skozi leče teleskopa, je vnesel revolucionarne spremembe v naše dojemanje vesolja in istočasno prinesel spremembe po svetu. Po njegovem odkritju svet ni bil več isti. Uran je tisti, ki prinaša svetlobo spoznanja v naše življenje, tisti, ki nas budi iz globokega sna in nas spodbuja k akciji. Odgovoren je za drastične reze, ki bi jih morali že davno narediti, vendar si nismo upali. Pogledali si bomo mitološko zgodbo in astrološko simboliko planeta ter praktično delali na primerih udeležencev.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-19-12-2020

  1. 1. 2021 Šeherezada Kranjc: *SVETLOBA IN SENCA*

Ko se namerimo proti svetlobi, stopimo na pot, ki nas lahko pripelje onstran svetlobe, svetloba in senca simbolizirata izmenične vrednote razvoja. Simbolika izhoda iz sence je tudi iniciacija v Metodo IPAL – delo z lastnim materialom. Kjer je svetloba, nastaja tudi senca in spadata skupaj. Vsi se radi predstavljamo v luči določenih lastnosti in želimo, da so te lastnosti opažene oziroma vidne. Želim, da me vidijo, da žarim. V seminarju bomo skupaj spoznali, da sence ne moremo vsebinsko definirati. Vse, kar ne moremo sprejeti, spada k senci. Senca ni nujno nekaj patološkega, je lahko tudi neka obogatitev. Na seminarju bomo z aktivno imaginacijo osvetlili nezavedne podobe naše sence, popoldan bomo ozemljili imaginacijo in delali na rojstnih kartah udeležencev.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-9-1-2021

  1. 1. 2021 Mario Baar: *ANIMA, ANIMUS IN SPOLNOST*

Jungovska psihologija Carla Gustava Junga je med mnogimi novimi pojmi definirala tudi model sizigijev (anima in animus) kot pomemben del človeške psihe, ki se je razvil v okviru teorije kolektivnega nezavednega. Pri animi in animusu govorimo o dveh temeljnih gradbenih kamnih psihe, ki v okviru psihične dinamike delujeta kot nekakšna prevodnika med zavestnim in nezavednim polom. Anima je nezavedni arhetipski del moške psihe, animus pa nezavedni arhetipski del ženske psihe. Dopolnjevanje anime in animusa omogoča prilagojevanje oziroma razumevanje med moškim in ženskim spolom, ki sta predstavnika dveh zelo različnih svetov. Anima in animus sta vira različnih psiholoških kompleksov, hkrati pa močno vplivata na »izvirni greh«, to je na izbiro partnerja oziroma partnerke. Spolnost je močno vezana na sizigija, saj se ta lahko v okviru kolektivnih norm kaže v obliki različnih spolnih variant. Na seminarju bodo podani ustrezni astrološki signifikatorji in primeri iz prakse.

Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/seminar-23-1-2021

 

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.