f Celodnevni seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji Instituta IPAL bodo v jesenskem semestru 2022 potekali praviloma v fizični prisotnosti. Slušateljem, ki se iz tehtnega razlogova ne morejo priti osebno na seminar, bomo omogočili Zoom povezavo. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes sta dva krajša odmora (do 15 minut) in en daljši odmor za kosilo (60 do 75 minut), za dinamiko odmorov se dogovorite sproti na vsakem seminarju. Na seminar se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL do četrtka do 12ih pred posameznim seminarjem: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Kotizacija za posamezni seminar znaša:

  • za gojence na diplomskem študiju in usposabljanju po Metodi IPAL: 24,50 €
  • za gojence na programu Iniciacija v Metodo IPAL: 24,50 €
  • za gojence s certifikatom ali diplomo IPAL: 43,00 €
  • za ostale gojence in zunanje udeležence: 69,00 €

Zunanji udeleženci imajo v jesenskem semestru 2022 možnost nakupa paketa treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust. Za vplačila do 31. 8. 2022 velja dodatni 5% popust za zgodnje prijave. Paket treh seminarjev:  https://ipal.si/izdelek/paket-3

 

PROGRAM SEMINARJEV – jesenski semester 2022

10. 9. 2022 Dragana Van de moortel - Ilić: *SEKUNDARNE PROGRESIJE I.*

Na seminarju bomo ponudili odgovore na naslednja vprašanja: Kaj so progresije in kako progresirane planete gledamo v efemeridah? Kako jih lahko spremljamo brez uporabe računalnika? Kateri dejavniki so najpomembnejši pri njihovi interpretaciji? Poudarek bo na razlagi progresiranega Sonca, Merkurja, Venere in Marsa, omenili bomo tudi progresirano Luno in počasne planete. Popoldan bomo delali na rojstnih kartah (kozmogramih) udeležencev in njihovih progresijah. S seboj prinesite efemeride za 20. stoletje.

 24. 9. 2022 Karin Baloh Martić: *ZGODOVINA II.*

V mračnem srednjem veku se je temna senca padla zgrnila tudi nad astrologijo. Svetla izjema v tistem obdobju so bili Arabci, ki so s svojim znanjem matematike, astronomije in astrologije doprinesli k novim spoznanjem in tudi rešili dela starodavnih astrologov pred pozabo. V renesansi je astrologija za kratek čas oživela, nato pa je bila ironično po odkritju Urana potisnjena na rob družbe. Konec 19. in v 20. stoletju so ponovno »odkrivali« stara astrološka besedila, kmalu so se pojavili tudi novi, sveži pogledi na astrološke teme. Sodobna astrologija je kombinacija različnih tehnik in terapevtskih metod – med drugim postane psihološka astrologija, ki uporablja astrološko simboliko ter psihološka in psihoanalitična znanja, pomemben pripomoček pri osebnem razvoju in samospoznavanju.

8. 10. 2022 Nadine Radesky: *OSNOVE ANALITIČNE PSIHOLOGIJE C. G. JUNGA I.*

 V prvem delu seminarja se bomo najprej posvetili izvorni psihoanalitski teoriji Sigmunda Freuda. Pogledali si bomo medsebojni odnos med Freudom in Jungom ter kako je le-ta kasneje vplival na nadaljnje Jungovo delo . Za razumevanje Jungovega modela analitične psihologije, si bomo najprej pogledali model za psihoanalitsko obravnavo Sigmunda Freuda. V nadaljevanju pa tudi pojma: Ojdipov kompleks in kastracijski kompleks ter pojasnili pojma individualno kolektivno in osebno nezavedno ter vse to komentirali v kontekstu jungovskega modela. V drugem delu seminarja bomo delali po Metodi IPAL.

22. 10. 2022 Mario Baar: *MARS – PLANET NASILJEVANJA*

 Kakšno funkcijo opravlja Mars kot arhetip? Ali je možno Marsa uporabiti na aktiven ali pasiven način? Se znamo postaviti zase? Se znamo jeziti? Kako deluje Mars v moškem oziroma ženskem horoskopu? Znamo narediti prostor okrog sebe in uveljaviti svoje napadalno-obrambne naloge? Ali smo dovolj tekmovalni, da bi ustvarili ugodne razmere in svoj prostor pod soncem? Ker se mnoga podobna vprašanja zastavljajo psihološkemu astrologu, si bomo pogledali, kako deluje Mars v elementih, znamenjih, hišah in aspektih oziroma kakšen je njegov vpliv na arhetipski ter psihološki ravni. Na seminarju si bomo pogledali različne primere slavnih osebnosti in gojencev, prisotnih na seminarju.

12. 11. 2022 dr. Matjaž Regovec: *VENERA – OBLIKA, VREDNOST IN PRIMERNOST*

 Venera je oboje, planet oblike in vrednosti, pa tudi primernosti. Kot planetarni arhetip zastopa predsimbolno dinamiko oblikovanja objekta v njegovi fizično-materialno-telesni, to je bikovski obliki. Ta objekt smo prvenstveni mi sami ne samo v svoji telesno-fizični, temveč tudi v svoji osebnostni obliki. Namreč tudi osebnost, njene vrednote in vrednosti so simbolni (simbolizirani) produkti, ki nastajajo v skladu z arhetipsko tirnico, ki je opisana z Venerinim položajem v rojstnem, progresiranem in tranzitnem kozmogramu. Na drugi strani fizično-materialni-objekt nastaja tudi kot od fizičnega ega ločeni fizično-telesni objekt, ki ga v zunanjem smislu ustvarjamo s svojim telesnim cogitom v svojem neposrednem okolju. To nista samo hiša in avto, temveč tudi vse ostale vrednosti vsakodnevnega življenja, ki se jim posreči materializacija. Primernost in uravnoteženost objekta se udejanja v odnosih z drugimi in tovrstna prepoznavnost je druga venerijanska dimenzija, to je Tehtnica. Na seminarju si bomo pogledali obe predsimbolni dimenziji Venere, kakor tudi njuna produkta, kot se zrcalita v simbolnem (simboliziranem) svetu samega bikovskega objekta, kakor tudi v zrcalu primernosti in uravnoteženosti z drugimi (Tehtnica). Na popoldanski delavnici bomo delali z lastnimi kozmogrami, aktivno imaginacijo ter ozemljevanjem v vsakodnevnem življenju po postopku Metode IPAL.

19. 11. 2022 Nadine Radesky: *OSNOVE ANALITIČNE PSIHOLOGIJE C. G. JUNGA II.*

 V drugem delu seminarja se bomo zelo natančno osvetlili in razložili jungovski model (arhetipi, kolektivno nezavedno, senca, anima in animus, sebstvo, persona), pojme, ki jih je C. G. Jung večinoma spoznaval preko samega sebe. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako lahko dinamični jungovski model umestimo v razumevanje in oblikovanje lastnega kozmograma, in to čim bolj realistično in praktično pojasnili v luči Metode IPAL, tudi z uporabo kozmoloških signifikatorjev. V drugem delu seminarja bomo delali po Metodi IPAL.

 3. 12. 2022 dr. Matjaž Regovec: *ŠTIRJE ANTIČNI HEROJI IN DINAMIKA JEZUSA*

Štirje antični heroji – Jazon, Perzej, Tezej in Odisej predstavljajo štiri različne dinamike predsimbolnega, kakor se udejanjajo v svojih štirih različnih oblikah, ki jih v kozmogramu zastopajo štiri kardinalne točke simbolizacije življenja. To so svoj lasten nastop v svetu in razvoj persone (Jazon in ascendent), stvarjenje svojih korenin in odnosa s bolj skritim staršem (Perzej in IC), odnos s pomembnim drugim in nasploh ravnotežje v odnosih (Odisej in descendent) ter položaj v hierarhiji družbe in odnos z vidnejšim staršem (Tezej in MC). Vsaka od štirih dinamik, ki jih predstavljajo štirje heroji, so stične točke kreacije v prostoru med božjim (herojev božanski oče) in človeškim (herojeva smrtnost). Pogledali si bomo osnovne izzive štirih medsebojno temeljno različnih poti in njihove pasti. Nato si bomo pogledali še dinamiko Jezusa, ki se temeljno pojavlja znotraj srednjeveškega metafizičnega modela. Za razliko od antičnih herojev Jezus ni bil polbog-polčlovek, temveč oboje hkrati, to je bog in človek, oboje v celoti. Ta svojevrsten Jezusov paradoks je dandanes znotraj Metode IPAL zelo pomemben za razumevanje osnovnih zakonov človekove individuacije in njegove diferenciacije od kolektiva. S pomočjo aktivne imaginacije ter dela z osebnimi kozmogrami bomo na popoldanski delavnici delali na sebi po postopku Metode IPAL.

17. 12. 2022 Dragana Van de moortel - Ilić: *ASTRONOMIJA I.*

Na seminarju se bomo seznanili z osnovnimi predpostavkami astronomije. Nastanek in sestava vesolja, nastanek zvezd in galaksij, nastanek in sestava Osončja so nekatere od tem, o katerih bo govora. Da bi bolje razumeli razliko med indijsko in tako imenovano zahodno astrologijo, bomo pojasnili koncept precesije enakonočij in razložili razliko med sideralno in tropsko astrologijo. Kako nastanejo mrki in kaj so pravzaprav Lunini vozli si bomo ogledali na grafikah in filmu. Popoldne bomo delali na rojstnih kartah (kozmogramih) udeležencev, temo  bomo določili na seminarju.

7. 1. 2023 Mario Baar: *STALNE HIŠE*

 Ta seminar je drugi seminar iz ciklusa o astroloških hišah, ki so tako imenovani segmenti življenja. Ukvarja se s stalnimi hišami, med katere uvrščamo drugo, peto, osmo in enajsto hišo. Te hiše so v svojem bistvu področja življenja, ki skušajo to, kar je bilo na psihološkem in izkustvenem področju ter z aktivnostjo in borbo pridobljeno, utrditi, ojačati, stabilizirati in trajno vkoreniniti v štirih elementih, ki so osnova kozmologije in umetnosti. Na seminarju bomo obravnavali vladarje stalnih hiš, psihološke in druge manifestacije posameznih planetov v njih, upoštevajoč pri tem različna astrološka znamenja in aspekte med planeti, ki lahko odločilno vplivajo na doživljanje teh področij življenja. Praktični primeri bodo dodatno osvetlili to temo.

 21. 1. 2023 Karin Baloh Martič: *PLUTON – NARAVNOST DO DNA IN NAZAJ*

 Zadnji planet našega planetarnega sistema, pritlikavi planet Pluton, je simbol krize in transformacije. Vlada vsem skritim vidikom naše osebnosti. V njeni senci se skriva tisto, kar zanikamo in česar se sramujemo, pa tudi naši neuresničeni potenciali. Prav tako se s Plutonom srečujemo v neizogibnih in dramatičnih življenjskih prelomnicah, v katerih zares spoznamo sebe in katere nas lahko pripeljejo do popolne samouresničitve. Na seminarju bomo govorili tako različnih vidikih Plutona kot tudi o njegovih položajih po hišah in pomenu njegovih aspektov z drugimi planeti.

 

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.