f Diplomsko usposabljanje | Institut IPAL

Diplomsko usposabljanje

Pogoj za vpis na dodiplomsko usposabljanje je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine. Izobraževanje poteka v dveh stopnjah, in sicer je možno pridobiti:

  • certifikat psihološkega astrologa
  • diplomo astrološkega astrologa.

Usposabljanje do certifikata psihološkega astrologa traja šest semestrov, treba je opraviti naslednje obveznosti:

- 55 celodnevnih seminarjev (na voljo je 10 seminarjev na semester),

- vsaj 100 ur vaj (možno je opraviti do 21 ur vaj na semester),

- vsaj 68 ur tutorske skupine (možno je opraviti do 14 ur na semester),

- oddati 6 esejev (enega na semester),

- prvi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije  (po 50ih urah vaj),

- drugi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije (po 100ih urah vaj),

- poravnati vse zapadle finančne obveznosti do Instituta IPAL in tutorjev.

Med semestri je dovoljen en semestrski odmor, največ dva v času usposabljanja.  Gojenci v času odobrenega odmora ne plačujejo šolnine, lahko pa se udeležujejo seminarjev in brezplačno uporabljajo Knjižnico Instituta IPAL.

Študij do diplome je mogoč šele po pridobljenem certifikatu in je namenjen strokovnemu usposabljanju za delo psihološkega astrologa. Obsega naslednje obveznosti:

- 13 izpitov (vsak izpit je sestavljen iz pisnega dela, ki se pripravi doma in ustnega dela, določena so strokovna področja izpitov, tema se vnaprej dogovori s tutorjem),

- praktično delo in supervizija na praktikum (potreben je vsaj 30-urni praktikum pod supervizijo kvalificiranega  strokovnjaka),

- osebna analiza (potrebnih je vsaj 50 ur lastne psihoanalize pri izbranem strokovnjaku, od tega najmanj 5 ur individualne analize, ostalo je možno opraviti v skupini),

- diplomsko delo (dva mentorja, eden za astrološki del, drugi za psihološki del, temo in povzetek potrdi Svet Instituta IPAL, diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela v obsegu 50 do 150 tipkanih strani),

- poravnane finančne obveznosti do Instituta IPAL in tutorjev.

Diploma Instituta IPAL je profesionalna kvalifikacija psihološkega astrologa in omogoča uporabo kratic dipl. psih. astrol. za svojim imenom.

Gojencem na študiju je omogočen dostop do arhiva posnetkov preteklih seminarjev in do gradiva v Knjižnici Insituta IPAL.

uradni-cenik-ipal