f Diplomsko usposabljanje - Institut IPALInstitut IPAL

Diplomsko usposabljanje

Diplomsko usposabljanje Instituta IPAL je namenjeno gojencem, ki želijo poglobiti svoje znanje iz psihološke astrologije, jungovske psihoanalize, aktivne imaginacije in analize sanj ter razviti specialistične veščine svetovanja in terapije po metodi IPAL. Možno je pridobiti kvalifikacijo Instituta IPAL v obliki certifikata in diplome. Seminarji na diplomskem programu so na voljo tudi zunanjim udeležencem.

Pogoj za vpis na diplomsko usposabljanje je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine dela na sebi, uvodna skupina namreč predstavlja propedevtiko metode IPAL.

Izobraževanje na diplomskem program  poteka v dveh stopnjah, in sicer je možno pridobiti:

Vpisi potekajo dvakrat letno, možno se je vpisati v prvi semester v spomladanskem (do 31. 1.) ali jesenskem semestru (do 30. 6.).

Usposabljanje po metodi IPAL do certifikata je namenjeno razvijanju kakovostnejšega odnosa do sebe, sveta in okolice ter spoznavanju samega sebe skozi veščine dela na sebi s psihološko astrologijo, jungovsko psihoanalizo, aktivno imaginacijo in analizo sanj. Poteka 6 semestrov in obsega: celodnevne seminarje ob sobotah, vaje, tutorsko skupino, eseje ter dva interpretacijska izpita.

Usposabljanje do diplome je možno po pridobitvi certifikata in je namenjeno profesionalnemu usposabljanju za delo po metodi IPAL. Obsega izpite, praktikum in supervizijo na praktikum, osebno analizo ter diplomsko nalogo.

VPISNI POSTOPEK

Vlogo za vpis na diplomsko usposabljanje je potrebno oddati do 30. 6. 2018 za vpis v jesenski semester 2018 (začetek avgust/ september 2018). Pogoj je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine dela na sebi.

Vloga za vpis je popolna, če vsebuje:
- izpolnjeno in podpisano prijavnico
- kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
- kratek življenjepis
- fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
- malo osebno fotografijo za indeks
- vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 95,00 eur

O morebitnem razgovoru in/ali sprejemu v izobraževalni program boste obveščeni najkasneje do 10. 7. 2018.

Informativni dan: 9. 5. 2018 ob 16.30 in 6. 6. 2018 ob 16.30, Miklošičeva 36, Ljubljana (1. nad.)

Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si

Institut IPAL ne ponuja formalnega usposabljanja za naziv psihoterapevta. Gojenci Instituta IPAL, ki želijo delati kot psihoterapevti, morajo opraviti formalno izobraževanje za pridobitev ustreznega uradnega naziva drugje.