Iniciacija v metodo IPAL

  • 18:30 - 21:30
  • Miklošičeva 36, Ljubljana
Iniciacija v metodo IPAL

Raziskovanje in novo oblikovanje sebe, svojega notranjega kozmosa in zunanjega sveta z metodo IPAL.

Metoda IPAL je izviren način dela na sebi s psihološko astrologijo, analitično psihologijo, aktivno imaginacijo in analizo sanj. Osnova dela je iskanje poti h kakovostnejšemu odnosu do sebe, sveta in drugih.

Metoda IPAL omogoča doseganje življenjskih ciljev, ki si jih udeleženec realistično zastavi s pomočjo skupine. Delo poteka v duhu ustvarjanja boljše kakovosti zivljenja in večjega psihičnega blagostanja.

V ospredju dela na sebi v uvodni skupini je osebna izkušnja, ki ji sledi teoretska predstavitev vsakokratne teme. Srečanja skupine zato niso predavanja, temveč gre za individualno delo z vsakim posameznikom v dinamiki skupine na osnovi njenega oziroma njegovega psihičnega materiala (zavestnega in nezavednega). Nezavedni material pridobimo s pomočjo aktivne imaginacije in rojstne astrološke karte, kar proučujemo in interpretiramo v luči vsakokratne teme. Poudarek je na delu na sebi, na zavestni integraciji ter sprotni praktični uporabi pridobljenih spoznanj v življenju.

Pridružite se Manci Javornik v programu dela na sebi po metodi IPAL, iniciacija bo potekala v obliki tedenskih srečanj ob ponedeljkih zvečer.

Manca Javornik, dipl. IPAL
T: 041 360 087
E: manca.javornik@evj-kabel.net
Tutorka vam je na voljo za informacije in osebne razgovore.

PONEDELJKOVA SKUPINA (18:00 - 21:00)
Informativni dan: 1. 10. 2018 ob 18. uri

Skupina bo začela z delom: 15. 10. 2018 ob 18.30 uri

Več o programu dela na sebi po metodi IPAL si lahko preberete na spletni strani:

https://ipal.si/uvodna-skupina