f Srednja skupina - Institut IPALInstitut IPAL

Srednja skupina

Srednja skupina deluje na Institutu za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana že več kot leto dni. Tako je tudi psihoterapija na nek način vstopila v družbo v smislu, da lahko člani z izkušnjo srednje skupine prenesejo v svoje socialno-kulturno okolje bolj ustrezne vzorce, kot so obstoječi, ki nas pogosto delajo nemočne, utesnjene in ne nazadnje tudi tesnobne. Člani skupine si prizadevamo za strpno, vendar hkrati tudi čim bolj neposredno in odkrito medsebojno komunikacijo, kjer so vsi člani enako upoštevani. Glavni namen skupine je medsebojno spoznavanje, učenje, izmenjava izkušenj in razvijanje zaupanja v skupini. V skupini lažje spregovorimo o različnih temah, še zlasti, če o njih spregovorijo tudi drugi. Skupina nam daje tudi možnost izmenjave različnih informacij, socialnih vlog in razlag.

Od udeležencev pričakujemo redno in točno udeležbo. Obvezno je vnaprejšnje opravičilo, če na skupino ne morete priti, ali pa kasnejše obvestilo enemu od vodij skupine, da ste zadržani. Prepovedan je žaljiv govor. Udeležba v skupini je brezplačna. Članstvo preneha na podlagi prostovoljnega izstopa in kadar član več kot dvakrat ne opraviči svojega izostanka bodisi na predhodnem srečanju skupine, bodisi tega ne sporoči kasneje enemu od povezovalcev skupine.

Skupino sestavlja največ 25 članov. Prijavijo se lahko vpisani na IPAL, in sicer gojenci uvodnih skupin, gojenci na diplomskem študiju, absolventi ter diplomanti, tutorji in tudi drugi.

Na leto se zvrsti deset srečanj (julija in avgusta srečanj ni). Povezovalca skupine sta Šeherezada Kranjc (tutorka IPAL-a) in Matjaž Regovec (tutor IPAL-a).

Zainteresirani se lahko prijavijo na elektronski naslov: aca.kranjc@gmail.com. Prijave potekajo do zapolnitve prostih mest, preostale prijave pa se obravnavajo glede na nova prosta mesta v srednji skupini.