f Specialistični seminarji - Institut IPALInstitut IPAL

Specialistični seminarji

V spomladanskem semestru 2020 so na voljo trije specialistični jungovski psihoanalitični seminarji doc. dr. Matjaža Regovca.

29. 2. 2020  *TIPOLOGIJA IN PATOLOGIJA TERAPEVTA*

Tudi psihoterapevt ima svojo patologija, kajti psihopatologija ne izgine s končanim usposabljanjem za terapevta. Močnejša kot je svetloba, večja je tudi senca. Z vzpostavitvijo terapevtove poklicne persone se v nezavednem konstelira nova dinamika, ki od zavesti zahteva, da ji zaradi kontinuiranega profesionalnega razvoja prisluhne in jo vsaj do neke mere integrira. Na seminarju si bomo pogledali, kako psihoanalitična tipologija pomaga razumeti terapevtovo individualno tipologija in kakšne tipične izzive prinaša vsaka od njih. Pogledali si bomo tudi temeljno vprašanje, kdo je tisti, ki v terapiji »zdravi«, in zakaj so v psihoterapiji in psihoanalitični obravnavi tako pomembni ključni hermetični elementi procesa. S pomočjo Metode IPAL (aktivna imaginacija in analiza tipološke postavitve v rojstni karti) bomo v popoldanskem delu tipologijo in integracijo patologije terapevta analizirali in obdelovali na primerih udeležencev.

28. 3. 2020  *JUNGOVA PODOBA BOGA IN METODA IPAL*  

Jungova podoba boga temelji na Rdeči knjigi, ki je njegovo monumentalno delo, saj je opis njegovega lastnega notranjega potovanja, na katerem je praktično uporabil svojo metode aktivne imaginacije, ki je, poleg analize sanj, postala temeljno orodje za vzpostavljanje, ohranjanje in neprestano nadgrajevanje odnosa z nezavednim. V tem procesu je Jung docela izkustveno in neposredno postopoma odkrival svoj individualen in nov način vzpostavljanja stika in oblikovanja – prav podobe boga. Jung podobo boga in podobo sebstva v Rdeči knjigi medsebojno dobro loči – kar pa ni slučaj v njegovih kasnejših, zbranih psiholoških delih. Jung podobo boga, ki organsko temelji in izvira iz predhodnikov moderne (Vodnarjeve) dobe, utemelji na krščanskem srednjeveškem modelu, vendar v popolnoma novi, individualizirani obliki, kjer je podoba boga osnovno in tesno povezana s procesom individuacije v ožjem, alkimijsko-transformativnem smislu. Na seminarju bomo analizirali vse temeljne dimenzije Jungove podobe boga ter jih na koncu povezali z vsemi elementi kozmološke simbolne matrice, ki so vsebovani v individualni rojstni karti, ter v popoldanski delavnici delali na primerih udeležencev.

9. 5. 2020  *DINAMIKA TRAVME V PSIHOANALIZI*  

Travmatski kompleks, kot so pokazali Donald Kalsched in drugi strokovnjaki, temelji na posebni vrsti obramb, ki delujejo kot posledica vzpostavitve samozaščitnega obrambnega sistema. Zaradi dinamike tega sistema postane neposreden kontakt z nezavednim (sanjske podobe in podobe aktivne imaginacije) toliko bolj pomemben in ključen. Analiza tovrstnih podob je ključ za odpiranje vrat do resničnega razumevanja in dela s travmo. Travme ne moremo nikoli obravnavati direktno, zato vedno potrebujemo posredne vzvode za njeno zaobjetje in dovolj varno delo z njo. Temeljno je tudi naše priznanje nemoči (tako pacientove kot tudi terapevtove), da travme ne moremo neposredno zdraviti, temveč se ji je treba najprej »podrediti«. Jungovska analiza mitološkega ranjenega zdravilca, ki je bil tudi sam neozdravljivo ranjen, nam bo v temeljno pomoč pri celovitem razumevanju dela s travmo v psihoanalizi in terapiji. Popoldne pa bomo pridobljeno znanje praktično razširili z delom na primerih prisotnih v delavnici.

Seminarji so sestavljeni iz dopoldanskega teoretičnega dela (9.00 – 12.20) in popoldanske delavnice, ki vključuje praktično delo na sebi po Metodi IPAL (13.30 – cca 16.00; točen čas zaključka je odvisen od velikosti skupine). Zunanji udeleženci, ki bi želeli absolvirati samo teoretični dopoldanski del in ne bi želeli delati na sebi na popoldanski delavnici, nam to lahko sporočite pred seminarjem.

Kotizacija za posamezen seminar znaša 66,00 €, za sklop vseh treh seminarjev pa 148,50 € (25% popust). Prijave do 26.2.2020 v tajništvu Instituta IPAL (info@ipal.si ali 040 518 045).

Doc. dr. Matjaž Regovec je doktor psihologije (UL), kvalificirani jungovski psihoanalitik (ÖGAP) in psihoterapevt (ZPS), in je docent na SFU v Ljubljani. Na Institutu IPAL deluje kot tutor od leta 1993. Šest let je povezoval jungovski psihoanalitični skupini za analizo sanj v Beogradu in Budimpešti ter šest let vodil seminarje na jungovskem usposabljanju pri londonski Asociaciji jungovskih analitikov (AJA). Ljubljansko jungovsko psihoanalitično skupino za analizo sanj povezuje od leta 2006. Od 2019 je predavatelj na jungovskem usposabljanju na Vzhodnoevropskem institutu za psihoanalizo v Sankt Peterburgu v Rusiji.

Specialistični seminarji - pomlad 2020 (pdf)