f SKUPINE - Institut IPALInstitut IPAL

SKUPINE

Na voljo je sodelovanje v različnih skupinah. Skupine se sestavljajo preko celega leta, najpogosteje se sestavlja nova Uvodna skupina. Nekatere skupine se sestavijo in potem postanejo zaprtega tipa, zaradi narave dela. Druge skupine pa so odprte za nove člane tudi po začetku dela.

Za informacije o konkretni skupini, ki vas zanima, se obrnite na tajništvo.

Kratki opisi trenutno aktivnih skupin:

UVODNA SKUPINA

Je del izobraževanja instituta. Srečuje se enkrat tedensko in traja 13-15 mesecev. Več o tem tukaj.

SREDNJA SKUPINA

Srednja skupina deluje na Institutu za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana že več kot leto dni. Tako je tudi psihoterapija na nek način vstopila v družbo v smislu, da lahko člani z izkušnjo srednje skupine prenesejo v svoje socialno-kulturno okolje bolj ustrezne vzorce, kot so obstoječi, ki nas pogosto delajo nemočne, utesnjene in ne nazadnje tudi tesnobne. Člani skupine si prizadevamo za strpno, vendar hkrati tudi čim bolj neposredno in odkrito medsebojno komunikacijo, kjer so vsi člani enako upoštevani. Glavni namen skupine je medsebojno spoznavanje, učenje, izmenjava izkušenj in razvijanje zaupanja v skupini. V skupini lažje spregovorimo o različnih temah, še zlasti, če o njih spregovorijo tudi drugi. Skupina nam daje tudi možnost izmenjave različnih informacij, socialnih vlog in razlag.

Od udeležencev pričakujemo redno in točno udeležbo. Obvezno je vnaprejšnje opravičilo, če na skupino ne morete priti, ali pa kasnejše obvestilo enemu od vodij skupine, da ste zadržani. Prepovedan je žaljiv govor. Udeležba v skupini je brezplačna. Članstvo preneha na podlagi prostovoljnega izstopa in kadar član več kot dvakrat ne opraviči svojega izostanka bodisi na predhodnem srečanju skupine, bodisi tega ne sporoči kasneje enemu od povezovalcev skupine.

Skupino sestavlja največ 25 članov. Prijavijo se lahko vpisani na IPAL, in sicer gojenci uvodnih skupin, gojenci na diplomskem študiju, absolventi ter diplomanti, tutorji in tudi drugi.

Na leto se zvrsti deset srečanj (julija in avgusta srečanj ni). Povezovalci skupine so Šeherezada Kranjc (tutorka IPAL-a), Samo Kravanja (predsednik Kluba psiholoških astrologov), Vanja Kužnik (tutorka IPAL-a) in Matjaž Regovec (tutor IPAL-a).

Zainteresirani se lahko prijavijo na elektronski naslov: srednja.skupina@ipal.si. Prijave potekajo do zapolnitve prostih mest, preostale prijave pa se obravnavajo glede na nova prosta mesta v srednji skupini.

MALA SKUPINA (Mala psihoterapevtska in psihoanalitična skupina)

Na IPAL-u deluje psihoterapevtska in psihoanalitična mala skupina stalnega in polodprtega tipa; ni določeno, kdaj se bo končala, v času trajanja pa lahko posamezni člani iz nje izstopijo in pridejo novi, kar odpira probleme poslavljanja in izgub ter možnost za predelavo prikrajšanosti. Pri delu v skupini se sproža družinska dinamika, dinamika medsebojnih odnosov in negativne emocije, kar nudi priložnost, da člani skupine ozaveščajo in predelujejo svoje še nepredelane vsebine. Drug drugemu so zrcalo, vlogo zrcala pa ima tudi terapevt. V skupini se člani učijo poslušati drug drugega, dati drug drugemu oporo, ali pa jo dobijo. Učijo si vzeti prostor zase in ga dati tudi drugim; izražati svoje občutke, tako pozitivne kot tudi negativne, ter reševati konflikte. Vse, česar se naučijo, lahko s pridom uporabijo tudi v vsakdanjem življenju in na ta način zvišujejo kvaliteto svojega življenja in medsebojnih odnosov.
Skupina ima od tri do osem članov ter vodjo - (psiho)terapevta oz. (psiho)analitika. Njegova naloga je, da pomaga v procesu s svojim znanjem in izkušnjami kot oseba, ki služi skupini v njeno najvišje dobro, ne določa pa teme, ki jo skupina obravnava; ta mora priti iz same skupine. Srečanja skupine so vsako nedeljo od 18:30 do 20:00, pri čemer je ključnega pomena redna udeležba.