fbpx

Specialistični program za (psiho)terapevte

500.00

30% popust za prijavo do 15. 3. 2024 (možno na tri obroke)

Opis

V spomladanskem semestru 2024 so za (psiho)terapevtsko in širšo zainteresirano javnost na voljo naslednji dogodki ddr. Matjaža Regovca:

  • seminar *Dinamika travme v psihoanalizi* (16. 3. 2024, 7h)
  • seminar *Svetloba in senca* (6. 4. 2024, 7h)
  • poletna šola *Pomen in globina simptoma ter njegova alkimija* (10. do 14. 7. 2024, 34h)

 

Redna kotizacija za posamezni seminar znaša 75 €, za poletno šolo 350 €. Za paket dveh seminarjev in poletne šole nudimo 30% popust (350 €, možno v treh obrokih).

Seminarji potekajo v hibridni obliki (online preko Zoom-a ali v fizični prisotnosti). Poletna šola je v obliki bivanjske delavnice na Dujčevi domačiji. Na vseh dogodkih bo pridobljeno znanje praktično razširjeno z delom na sebi po Metodi IPAL.

Informacije in prijave v tajništvu Instituta IPAL (040 518 045, info@ipal.si) ali v nadaljevanju.

Specialistični program za (psiho)terapevte (pdf)

 

 

Posamezni dogodki so predstavljeni v nadaljevanju.

 

*      *      *

 

ddr. Matjaž Regovec: *DINAMIKA TRAVME V PSIHOANALIZI*

seminar, 16. 3. 2024 (9:00 – 16:00)

Travmatski kompleks, kot so pokazali Donald Kalsched in drugi strokovnjaki, temelji na posebni vrsti obramb, ki delujejo kot posledica vzpostavitve samozaščitnega obrambnega sistema. Zaradi dinamike tega sistema postane neposreden kontakt z nezavednim (sanjske podobe in podobe aktivne imaginacije) toliko bolj pomemben in ključen. Analiza tovrstnih podob je ključ za odpiranje vrat do resničnega razumevanja in dela s travmo. Travme ne moremo nikoli obravnavati direktno, zato vedno potrebujemo posredne vzvode za njeno zaobjetje in dovolj varno delo z njo. Temeljno je tudi naše priznanje nemoči (tako pacientove kot tudi terapevtove), da travme ne moremo neposredno zdraviti, temveč se ji je treba najprej »podrediti«. Analiza ranjenega zdravilca, ki je bil tudi sam neozdravljivo ranjen, nam bo v temeljno pomoč pri celovitem razumevanju dela s travmo v psihoanalizi in terapiji. Popoldne bomo pridobljeno znanje praktično razširili z delom na sebi z Metodo IPAL.

Kotizacija: 56,25 € (25% popust)

Prijave do 13. 3. 2024 v tajništvu Instituta IPAL (040 518 045, info@ipal.si) ali na spletni povezavi: https://ipal.si/izdelek/16-3-2024.

Posnetek nagovora na Youtubu: https://youtu.be/HUFUns_F_XM

 

*      *      *

 

ddr. Matjaž Regovec: *SVETLOBA IN SENCA*

seminar, 6. 4. 2024 (9:00 – 16:00)

Integracija sence pride pri vsakem globinskem delu na sebi najprej na vrsto in je najočitnejša potreba vsake kakovostne psihoanalize. To so kvalitete, ki so zavesti sicer nevidne in hkrati sovražne, vendar so naravnost nujne za naš nadaljnji večstranski razvoj ter še posebej za osebnostno in duhovno rast. Figure sence se pojavljajo v sanjskih podobah in pogledali si bomo praktične primere sanj. Pomembne so kozmološke razsežnosti sence: razkoraki v tipologiji, dinamika Saturna, Kirona, Plutona ter območje dvanajste hiše. Popoldne bomo delali praktično z Metodo IPAL.

Kotizacija: 56,25 € (25% popust)

Prijave do 3. 4. 2024 v tajništvu Instituta IPAL (040 518 045, info@ipal.si) ali na spletni povezavi: https://ipal.si/izdelek/6-4-2024.

Posnetek nagovora na Youtubu: https://youtu.be/LP7O_DUfQAk

 

*      *      *

 

POMEN IN GLOBINA SIMPTOMA TER NJEGOVA ALKIMIJA

Vpogled vase z Metodo IPAL in oblikovanje svetega prostora

izkustvena delavnica z ddr. Matjažem Regovcem

sreda, 10. julija – nedelja, 14. julija 2024

Poletna bivanjska delavnica za terapevte vseh vrst in ostale osebe, ki želijo delati na sebi z Metodo IPAL.

Kaj hoče simptom in zakaj je pomemben? Kako lahko začnemo razumevati njegovo voljo, ki praviloma nasprotuje našim sodbam glede življenjske situacije, v kateri smo? Kako lahko pričnemo sprejemati sporočilo, ki je namenjeno spremembi našega načina razmišljanja, zato da bi obnovili neposreden stik z našo bitjo? Kako nam lahko simptom pomaga obnoviti stik z našo lastno avtentičnostjo, ki smo se je v preteklosti odrekli, zato da bi zadostili pričakovanjem pomembnih drugih, kakor tudi socialnega okolja in njegovih zahtev?

To so vprašanja, s pomočjo katerih bomo na poletni šoli Metode IPAL 2024, delali na sebi v zaokroženem in varnem okolju skupine. Delo in bivanje na delavnici nam bosta omogočila, da se dejavno zazremo v alkimijo svojega lastnega simptoma – simptoma, ki vedno deluje v funkciji povezovanja našega uma z dinamiko telesno-duhovno-psihične celote naše biti. Videli bomo, da je ravno simptom tista priložnost, ki omogoča obnovo avtentičnosti in ponovno aktivacijo celote življenja v njegovi najbolj izvirni duhovni razsežnosti.

V delo na sebi nas pogosto iniciira prav simptom – bodisi pri sebi ali pomembnih drugih. Alkimija simptoma pogosto nas uvaja v globinsko razumevanje življenja. Zaokret vase je priložnost za kakovostno preobrazbo zavesti in rojevanje svetega prostora, znotraj katerega naposled lahko vznikne individualna podoba boga. To je vedno neponovljiv in izviren proces individuacije, ki ima individualne značilnosti za vsakega izmed nas.

Teoretično: Najprej si bomo ogledali osnovne dimenzije simptoma – duhovne simptome, za katere je značilna izguba osebnega duha, psihične simptome, ki so povezani s preveliko povezanostjo, miselne simptome, ki so povezani s predsodki in prisilnimi mislimi, in fizične simptome, ki so praviloma povezani s potrebo po izpuščanju.

Praktično: Delali bomo s tehniko aktivne imaginacije, prepoznavali duhovno dimenzijo individualnega kozmograma (rojstne karte) in pridobljena spoznanja povezali z vsakodnevnim življenjem vsakega izmed udeležencev. Da bi lahko ozemljili in praktično uporabili pridobljeno znanje, bomo vključevali tudi tehniko risanja podob, kakor tudi njihovo materialno-fizično upodobitev s pomočjo oblikovanja plastičnega materiala. Na ta način bomo sestavili celoto, s pomočjo katere bomo oblikovali novo razumevanje simptoma, zato da bi na koncu poletne šole lahko na nov način vstopili v življenje.

Delavnica je, zaradi narave dela, ki potrebuje dovolj hermetično okolje, mogoča izključno v bivalni obliki, to je s polno fizično prisotnostjo od začetka do konca delavnice.

Program vsebuje 34 ur izkustvene delavnice, delavnica poteka dopoldan in pozno popoldan (zvečer) po 4 do 5 šolskih ur, vmes je pavza za kosilo in individualno refleksijo. Vsako jutro se bomo srečevali v sanjski matrici – spontanem pripovedovanju in opomenjanju sanj (75 minut) – zato, da bi se vsak dan lažje vklopili in obnavljali delo na sebi.

 

URNIK

SREDA, 10. julija 2024

Potovanje, prihod, namestitev: od 15h naprej

Uvodno srečanje: 18.30 – 20.45 (3 šolske ure)

ČETRTEK, 11. julija 2024

Sanjska matrica: 7.00 – 8.15

Delavnica: 9.15 – 12.30 (4 šolske ure)

Pavza za kosilo in individualno refleksijo

Delavnica: 16.30 – 20.30 (5 šolskih ur)

PETEK, 12. julija 2024

Sanjska matrica: 7.00 – 8.15

Delavnica: 9.15 – 12.30 (4 šolske ure)

Pavza za kosilo in individualno refleksijo

Delavnica: 16.30 – 20.30 (5 šolskih ur)

SOBOTA, 13. julija 2024

Sanjska matrica: 7.00 – 8.15

Delavnica: 9.15 – 12.30 (4 šolske ure)

Pavza za kosilo in individualno refleksijo

Delavnica: 16.30 – 20.30 (5 šolskih ur)

NEDELJA, 14. julija 2024

Sanjska matrica: 7.00 – 8.15

Skupinska refleksija in slovo: 9.15 – 12.30 (4 šolske ure)

 

Za zgodnje prijave in vplačila do 15. 5. 2024 velja 20% popust (280 €), za prijave in vplačila do 15. 6. 2024 pa 10% popust (315 €). Redna cena delavnice je 350 €. Ob prijavi se plača prvi obrok v znesku 150 €, drugi obrok do 30. 6. 2024. Vračilo vplačane kotizacije v celoti je možno do 15. junija 2024, v polovičnem znesku pa do 30. junija 2024.

Strošek nastanitve za 4 nočitve v trisobnih apartajih bo znašal dodatno okoli 150 € po posamezniku in bo točno znan šele po zapolnitvi nastanitvenih mest, strošek nastanitve se poravna osebno na Dujčevi domačiji. Morebitni družinski člani in prijatelji plačajo le stroške nastanitve. V okviru domačije deluje tudi kamp. Dujceva domacija: http://www.dujceva.si.

Informacije in prijave v tajništvu Instituta IPAL: 040 518 045 ali info@ipal.si.

Spletna stran: https://ipal.si/izdelek/poletna-sola-2024

Na delavnici je prostora za do 20 udeležencev.

Posnetek nagovora na Youtubu: https://youtu.be/9PkB6wOrnks

 

O predavatelju:

Ddr. Matjaž Regovec je doktoriral oboje iz psihologije in filozofije. Je kvalificirani neodvisni jungovski psihoanalitik in psihoterapevt v zasebni svobodni praksi. 1993 je ustanovil Institut IPAL, kjer povezuje tutorje in vodi seminarje. Njegovi seminarji potekajo tudi v online obliki v angleščini za udeležence vseh držav, veroizpovedi in usmeritev. Na podlagi njegovega večdesetletnega raziskovalnega dela je pred vrati izdaja njegovega najnovejšega dela Cogito alchymicum – alkimija simptoma, ki na sistematičen, a holističen način uvaja razumevanje simptoma kot osnovnega vodila in mostu pri človekovem razvoju, spreminjanju in individuaciji.