fbpx
Akcija!

Paket treh seminarjev po izbiri

162.00

Opis

Peket treh seminarjev v jesenskem semestru 2023

Zunanji slušatelji imajo v posameznemu semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega prejmejo 25% popust. Izbrane seminarje se dopiše v opombe pri naročilu ali sporoči v tajništvo instituta.

Tajništvo Instituta IPAL: 040 518 045 ali info@ipal.si. Prijave in/ali odjave od seminarjev potekajo do srede pred posameznim seminarjem.

Kotizacija za posamezni seminar znaša 72,00 €.

Na seminarjih je zaželena fizična prisotnost, iz upravičljivih razlogov je možno sodelovati tudi preko Zoom-a. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro, vmes je odmor za kosilo (do 75 minut) in dve krajši pavzi. Če se odmor za kosilo skrajša, se seminar sorazmerno prej zaključi, kar se dogovori na začetku vsakega seminarja. Dopoldanski del seminarja je ponavadi namenjenen teoriji, popoldanski del pa praktičnemu delu z Metodo IPAL. Če je udeležencev malo, se popoldanski praktični del prej zaključi.

Program seminarjev – jesen 2023:

9. 9. 2023 Nadine Radesky: *LUNINA VOZLA IN REINKARNACIJA*
Vozelna os predstavlja modrost življenja. Astronomsko gledano sta Lunina vozla presečišče ekliptike z nestanovitno Lunino orbito, po kateri Luna kroži okoli Zemlje. Severni ali vzhajajoči vozel nastane, ko se Luna giblje z juga in seka ekliptiko na severu, južni ali zahajajoči vozel pa, ko na poti s severa seka ekliptiko na jugu. Lunina vozla sta si vedno postavljena nasproti, severni vozel ali Rahu simbolizira sončev proces napredovanja, potrjevanja in aktivnega uveljavljanja v življenju, zahteva napor, vendar prinaša tudi veliko zadovoljstva in energije ob doseženem cilju. V nadaljevanju sledi pradavno učenje o človeku in mitu ter kdaj je človek začel verjetje v posmrtno življenje. To je starodaven mit, ki se nanaša na nesmrtnost duše in obstoj kozmične usode, v kateri igra zelo pomembno vlogo človek sam s svojim zavestnim delovanjem. Vendar ker vsak človek sam odloča, v kaj verjame, se bomo dotaknili vprašanja, ali vernik sprejme vero v reinkarnacijo ali ne in kako na to gleda kristjan, budist, ateist, znanost in ostali. V popoldanskem delu bomo delali po Metodi IPAL.

16. 9. 2023 Karin Baloh Martić: *TRANZITI URANA IN NEPTUNA*
Doživljanje tranzitov teh dveh transpersonalnih planetov je kot odkrivanje novega sveta – znotraj in okoli sebe. Tranzitni Uran osvetljuje naše neznane dele, nas boleče sooča z resnico in nas spodbuja, da požgemo vse mostove za sabo, kot da pred nami ni nič drugega kot prihodnost. Po začetnem šoku bo odprl nove poglede in ponudil nove možnosti delovanja in razmišljanja. Po drugi strani pa nas tranzitni Neptun popelje v neznano in zna se zgoditi, da se naša pravljica ne bo končala po pričakovanjih. Lahko potonemo v globino in se umaknemo v sanje, samo da bi se izognili resničnosti, ki je v tistem trenutku za nas preveč siva in monotona. Med temi tranziti se nam zdi, da je vse mogoče in da nam nič ne more preprečiti, da bi bili to, kar v resnici smo. Ali je res tako in kako se spopasti s temi včasih zelo kaotičnimi stanji je tema tega seminarja. V popoldanskem času bomo delali na praktičnih primerih udeležencev seminarja.

30. 9. 2023 dr. Matjaž Regovec: *PODOBA BOGA IN INDIVIDUACIJA*
Kolektivna in individualna sodobna podoba boga v filozofiji in vsakodnevnem življenju sovpadata z Jungovima duhom časa in duhom globine. Pri oblikovanju osebne podobe boga se posameznik podaja na pot individualnega sámoodkrivanja, pri čemer zapušča kolektivna prepričanja in poistovetenja s kolektivnimi vlogami. Čeprav je pot dolga in kompleksna, se izkaže, da je delo na sebi edina realna možnost za preobrazbo, ki je posledica uspešnega srečanja z duhom globine, ki v svoji razsežnosti najnižjega in sprva najneznatnejšega čuva srce človekove individualnosti. Na seminarju si bomo pogledali stopnje individuacije pri rojevanju, razkrivanju in razvijanju individuumove osebne podobe boga, ter osnovni proces celjenja samega sebe, ki je potreben zaradi olajševanja procesa raztrganja celote pri podvzemanju temeljnih individuacijskih korakov. Ti koraki človekovo kolektivno identiteto 'trgajo' zato, ker so neposredni odraz telesnih dejanj v svetu – dejanj, ki so (zaradi temeljne narave telesnega cogita) hočeš-nočeš individuacijska in ki pomenijo izstop iz cone udobja. Sledili bomo arhetipskim tirnicam individuacije, kot jih v simbolni kozmologiji upodabljajo planetarni arhetipi Saturna, Plutona (duh časa) in Sonca (individualna podoba boga). V popoldanskem delu bomo delali z Metodo IPAL v dinamiki zaključene in zaobjete skupine.

14. 10. 2023 Nadine Radesky: *OBRAMBNI MEHANIZMI OSEBNOSTI*
Oblikovanje obramb je neizogiben proces v psihičnem razvoju, še posebej zgodnje obrambe, ker so vzor vseh poznejših. Na seminarju se bomo spoznali z obrambnimi mehanizmi po Freudu, ki so nezavedni proces, s katerim se posameznik zavaruje. Glede na to, da je izraz obrambni mehanizmi dobil negativen prizvok in marsikdaj tudi popačen pomen, jih lahko imenujemo tudi zaščitni obrambni mehanizmi. Pogledali bomo različne vrste mehanizmov, ki se sprožijo samodejno, z namenom, da človeka zaščitijo pred njegovimi strahovi in neobvladljivo močnimi željami ter mu pomagajo ustvariti notranje ravnovesje. Če nas zaščitni obrambni mehanizmi varujejo, so pozitivni, če pa ovirajo stik z realnostjo, so negativni. Nadalje se bomo spoznali tudi z obrambnimi mehanizmi iz jungovske psihoanalize, kjer nas obrambni mehanizmi učijo o mehanizmih zaščite pred zunanjimi vplivi. Nazadnje pa bomo pogledali vlogo psihične strukture pri zaščiti in blagostanju duševnega zdravja. V popoldanskem delu bomo delali po Metodi IPAL.

21. 10. 2023 Mario Baar: *OBRAMBNI MEHANIZMI V PSIHOLOŠKI ASTROLOGIJI*
Človekova duša je prepletena s psihološkimi obrambnimi mehanizmi, ki varujejo posameznika pred vdorom škodljivih energij oziroma vplivi brezobzirnih zunanjih dogodkov, ki bi lahko povzročili hude psihične bolečine ali celo nepopravljivo škodo v notranjem arhetipskem svetu. Obrambe se sprožijo takrat, ko nastane konflikt na zunanji ali notranji ravni. Obrambni ego-procesi se vzpostavljajo samodejno in pogosto niso pod vplivom zavestnega nadzora, povezujemo pa jih s posameznimi razvojnimi fazami po Sigmundu Freudu in Eriku Eriksonu. Na seminarju bomo opredelili astrološke signifikatorje, ki so povezani s posameznimi tipi obramb in primere, kjer bomo te obrambe ilustrirali.

18. 11. 2023 Mario Baar: *VMESNE TOČKE*
Vmesne točke v psihološki astrologiji so zelo pomembna tehnika, ki se je ekstenzivno razvila šele v 20. stoletju, še posebno v času znamenitega nemškega astrologa Reinholda Ebertina. Ta tehnika omogoča izurjenemu astrologu razkrivanje globljih dimenzij rojstnega horoskopa, široko uporabo pa je doživela tudi v kompozitnih in drugih analizah. Seminar bo povezal specifične vibracije posameznih števil z astrološko in jungovsko simboliko ter postavil trdne temelje k analizi dreves vmesnih točk, s čemer bo doseženo globje in širše razumevanje posameznih arhetipskih slik, ki omogočajo podrobno analizo posameznikove duše. Posamezni primeri bodo omogočili praktično ilustriranje uporabe te tehnike v astrološki praksi.

2. 12. 2023 KONFERENCA ob 30. obletnici INSTITUTA IPAL: ARHETIPI SVETEGA IN PONOVNO ROJSTVO

3. 12. 2023 ddr. Matjaž Regovec: *ANALIZA SANJ PRI DELU NA SEBI*
Analiza sanj, ta »kraljevska pot« do samega sebe, ki sta jo pionirsko uveljavila očeta psihoanalize v svoji temeljni (Freud) in nadgrajeni obliki (Jung), odigrava znotraj Metode IPAL temeljno vlogo. Zakaj? 'Analiza sanj' tukaj razširjeno pomeni oboje analizo strjenih (koaguliranih) podob iz sanj, kakor tudi analizo podob iz aktivne imaginacije, kajti oba vira sta enakovredna in predstavljata temeljni vir psihičnega cogita, to je psihičnega zaznavanja, delovanja in stvarjenja novega zavedanja. Na seminarju se bomo najprej ukvarjali z zgodovinsko razsežnostjo psihičnih podob, to je njihovo hkratno umešenostjo v otroštvo, kasnejša obdobja in sedanjost. Nato bomo pogledali različne vrste podob in pokazali, da je vsaka od psihičnih podob iz sanj in aktivne imaginacije lahko tudi arhetipska, to je intuicijska. To pa pomeni, da se nanaša tudi na futurnost – to je na svojo realizacijo v prihodnosti. Skratka, sanjske podobe so ne samo naša zgodovinska osebna izkaznica, temveč tudi naša pot do uresničenja samega sebe v bližnji in bolj oddaljeni prihodnosti. S številnimi primeri bomo ponazorili, da prav zaradi obeh funkcij (psihičnega in intuitivnega cogita) analiza sanj pomeni temeljno orodje za nego duše in obnovo življenja. V popoldanskem delu bomo delali z Metodo IPAL v dinamiki zaključene in zaobjete skupine.

16. 12. 2023 Karin Baloh Martić: *TRANZITI SATURNA IN PLUTONA*
Tranziti Saturna in Plutona so znalil velikih sprememb. Saturn neomajno pokaže s prstom na vse, kar že dolgo ne deluje več v našem vsakdanu in nas prisili k soočanju z objektivnimi dejstvi in potlačenim nezadovoljstvom. Njegov tranzit potegne črto pod dosedanjim, poravna račune in nas pripravi na novo obdobje. Plutonovi tranziti prinesejo na površino globoko zakopane vsebine, ki v nas povzročajo nemir in nelagodje. Po začetnem odporu morda v tistem, s čimer se moramo soočiti, najdemo nekaj, kar lahko ustvarjalno in konstruktivno obogati naše življenje in našo osebnost. Tranziti Saturna in Plutona nas soočajo z neprijetnimi temami, a so hkrati tudi orodje za samospoznavanje. V popoldanskem delu seminarja bomo na primerih udeležencev seminarja praktično analizirali oba tranzita.

13. 1. 2024 Mario Baar: *HARMONIKI – GLOBJE PLASTI DUŠE*
Seminar o harmonikih sodi v tisto serijo seminarjev, ki so povezani z aspekti. Teorija harmonikov je povezana s fizikalnimi teorijami valovanj v fiziki in se uvršča med modernejše astrološke tehnike, ki omogočajo globinsko in večplastno analizo rojstnega horoskopa oziroma osebnosti. Harmoniki so zgrajeni na osnovi naravnih števil, s katerimi pomnožimo posamezne lege planetov in drugih delov horoskopa, s čimer omogočimo nastanek novih, tako imenovanih harmonskih horoskopov; ti rezonirajo skupaj s simboliko naravnih števil in na astrološki način odkrivajo večplastnost človeške duše. Na seminarju bo poudarek na tem, da se prikaže ta tehnika na praktičen način tako, da jo bodo udeleženci lahko preizkusili in preverili na svojih lastnih horoskopih.

20. 1. 2024 ddr. Matjaž Regovec: *RETROGRADNI PLANETI*
Stvarnost morda doživljamo kot kontrast med notranjim svetom in zunanjim dogajanjem. Večino časa se moramo v življenju prilagajati zunanjim okoliščinam. Zunanje okolje nas tudi temeljno oblikuje že v času našega otroštva. Gre za proces neprestane introjekcije (ponotranjenja) zunanjih figur in dinamike, ki se poraja iz tega. Po postopnem oblikovanju psihološke notranjosti pa se povečuje tudi delež projekcije (pozunanjenja) nazaj na zunanji svet. Le (pre)malo pa se v psihologiji in psihološki astrologiji ukvarjamo s procesi samostojnega notranjega oblikovanja individuumovega sveta. Ustrezno temu so retrogradni planeti (rojstno, v progresijah in v tranzitih) v manjšini. Čeprav razvoj individuuma sam po sebi ni nikoli retrograden, na kar nas opozarjata nikoli retrogradni svetili, obstaja v psihološki dinamiki pomembna razsežnost introvertnega razvoja osebnosti. Ta v svojem jedru ni odvisna niti od introjekcije niti od projekcije. Na seminarju se bomo podrobno ukvarjali z retrogradnim Merkurjem, Venero, Marsom in vsemi ostalimi retrogradnimi planeti – v rojstnih horoskopih, progresijah in v tranzitih.

CENIK-IPAL-1.2.2023

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.