Neda Baćić: Notranja nasprotja v človeku in njihova razrešitev (9. Akademija Instituta IPAL - kotizacija za četrto predavanje)

10.00

Kotizacija vključuje eno predavanje, možno se je udeležiti tudi sanjske matrice in srednje skupine.

Kategorija:

Opis

Četrto predavanje v okviru 9. Akademije Instituta IPAL: “Hoteti ali morati - proces individuacije in njene stranpoti”.

Nedelja, 10. 2. 2018, M hotel, Derčeva 4, Ljubljana

 

14:30 - 15:30 Neda Baćić: *Notranja nasprotja v človeku in njihova razrešitev*

"Individuacija pomeni integracijo vseh delov bitja, ozaveščanje nezavednih vsebin, pomeni postati individuum, nekaj nedeljivega, enega, celega. Na poti povratka v izvorno enost nam življenje neprestano pomaga, ko nam neozaveščene vsebine zrcali preko drugih, preko okoliščin in dogajanj, ki jih doživljamo, kot da prihajajo od zunaj, doživljamo jih kot pritisk, velikokrat tudi kot nasilje ter tudi nujo, ki je mnogokrat v popolnem nasprotju z lastnim hotenjem, željo ali namero. Življenje v marsikaterem oziru ubira mnogo stranpoti, ki v resnici pomenijo zgolj odklon od ego predstav, da bi nas s tem pripeljalo do spoznanja celosti, enosti in neločenosti. S tem nam, paradoksalno, v svojem zavračanju, odklonih, prisilah in nujnostih pomaga zares odrasti ter preseči konflikte ter razcepljenost. Na predavanju bomo skušali osvetliti vidike duhovnega odraščanja in si bomo ogledali primere razvoja individualnosti, kjer je hotena namera, osebna volja na videz trčila ob nujo in pritisk življenjske sile, ki nas je v resnici potisnila na 'pravo pot'."

 

O predavateljici:

Neda Baćić je univerzitetna diplomirana filozofinja in francistka in se že 20 let ukvarja s terapijo in notranjo rastjo. Živela in delala je v Osho meditacijskem rezortu v Pooni, Indiji, kjer se je udeleževala vrste delavnic in terapij (Body work, Ayurvedic Yoga massage, Woman Healing, Family Constellation, itd), od samega začetka pa se je ukvarjala s psihološko astrologijo še na tedanjem Astrološkem inštitutu Matjaža Regovca, ki se je kasneje preoblikoval v inštitut Ipal, kjer je tudi pridobila certifikat iz psihološke astrologije. V Osho centru v Miastu, Italija, je pridobila naziva Osho Prana Healing terapevtka in Memory Access terapevtka, trenutno pa pridobiva znanja za delo s transom pri dr. Charles Newmanu v okviru Osho kroga v Grčiji. Že nekaj let vodi redne meditacijske skupine, kjer uporablja psihoterapevtske tehnike, energijske tehnike in različne meditacijske metode, ravno tako že nekaj let vodi terapevtsko skupino tarota ter redno dela tudi z individualnimi klienti.

 

Cenik za 9. Akademijo Instituta IPAL

Možno je plačati kotizacijo za posamezno predavanje ali celoten dogodek. Plačila na dan dogodka so samo v gotovini.

Kotizacija za eno predavanje: 10,00 €

Celodnevna kotizacija (udeležba in zbornik prispevkov): 30,00 €
Za prejeta plačila do 31. 1. 2019: 25,00 €

Praktična delavnica: 46,00 €
Delavnica za udeležence 9. Akademije: 39,00 €

Celodnevna kotizacija in praktična delavnica po izbiri: 64,00 €

 

Več o 9. Akademiji: https://ipal.si/akademija-2019