fbpx

Seminar: Štirje antični heroji in dinamika Jezusa

69.00

Kategorija:

Opis

dr. Matjaž Regovec: *Štirje antični heroji in dinamika Jezusa*

seminar, 3. 12. 2022

Štirje antični heroji – Jazon, Perzej, Tezej in Odisej predstavljajo štiri različne dinamike predsimbolnega, kakor se udejanjajo v svojih štirih različnih oblikah, ki jih v kozmogramu zastopajo štiri kardinalne točke simbolizacije življenja. To so svoj lasten nastop v svetu in razvoj persone (Jazon in ascendent), stvarjenje svojih korenin in odnosa s skritejšim od staršev (Perzej in IC), odnos s pomembnim drugim in nasploh ravnotežje v odnosih (Odisej in descendent), ter položaj v hierarhiji družbe in odnos z vidnejšim od staršev (Tezej in MC). Vsaka od štirih dinamik, ki jih predstavljajo štirje heroji, so stične točke kreacije v prostoru med božjim (herojev božanski oče) in človeškim (herojeva smrtnost). Pogledali si bomo osnovne izzive štirih medsebojno temeljno različnih poti in njihove pasti. Nato si bomo pogledali še dinamiko Jezusa, ki se je temeljno pojavljal znotraj srednjeveškega metafizičnega modela. Za razliko od antičnih herojev Jezus ni bil polbog-polčlovek, temveč oboje hkrati, to je bog in človek, oboje v celoti. Ta svojevrsten Jezusov paradoks je dandanes znotraj Metode IPAL zelo pomemben za razumevanje osnovnih zakonov človekove individuacije in njegove diferenciacije od kolektiva. S pomočjo aktivne imaginacije ter dela z osebnimi kozmogrami bomo na popoldanski delavnici delali na sebi po postopku Metode IPAL.

Prijave v tajništvu Instituta IPAL do četrtka do 12ih pred seminarjem (040 518 045, info@ipal.si).

Predstavitev tutorja:

Dr. Matjaž Regovec je kvalificirani jungovski psihoanalitik in doktor psiholoških znanosti (UL, mentor: zasl. prof. Janek Musek). Je ustanovitelj Instituta IPAL in povezovalec njegovih tutorjev od leta 1993 ter avtor številnih strokovnih in znanstvenih knjig, ki so prevedene tudi v nekatere druge jezike (angleščino, ruščino, madžarščino, srbščino). Njegovo raziskovalno delo se v zadnjih letih predvsem osredotoča na Rdečo knjigo ter njeno obravnavo v luči Metode IPAL.