fbpx

Seminar: Venera - oblika, vrednost in primernost

69.00

Kategorija:

Opis

dr. Matjaž Regovec: *Venera - oblika, vrednost in primernost*

seminar, 12. 11. 2022

Venera je oboje planet oblike in vrednosti, pa tudi primernosti. Kot planetarni arhetip zastopa predsimbolno dinamiko oblikovanja objekta v njegovi fizično-materialno-telesni, to je bikovski obliki. Ta objekt smo prvenstveni mi sami ne samo v svoji telesno-fizični, temveč tudi v svoji osebnostni obliki. Namreč tudi osebnost, njene vrednote in vrednosti so simbolni (simbolizirani) produkti, ki nastajajo v skladu z arhetipsko tirnico, ki je opisana z Venerinim položajem v rojstnem, progresiranem in tranzitnem kozmogramu. Na drugi strani fizično-materialni-objekt nastaja tudi kot od fizičnega ega ločeni fizično-telesni objekt, ki ga v zunanjem smislu ustvarjamo s svojim telesnim cogitom v svojem neposrednem okolju. To nista samo hiša in avto, temveč tudi vse ostale vrednosti vsakodnevnega življenja, ki se jim posreči materializacija. Primernost in uravnoteženost objekta se udejanja v odnosih z drugimi in tovrstna prepoznavnost je druga venerijanska dimenzija, to je Tehtnica. Na seminarju si bomo pogledali obe predsimbolni dimenziji Venere, kakor tudi njuna produkta, kot se zrcalita v simbolnem (simboliziranem) svetu samega bikovskega objekta, kakor tudi v zrcalu primernosti in uravnoteženosti z drugimi (Tehtnica). Na popoldanski delavnici bomo delali z lastnimi kozmogrami, aktivno imaginacijo ter ozemljevanjem v vsakodnevnem življenju po postopku Metode IPAL.

Prijave v tajništvu Instituta IPAL do četrtka do 12ih pred seminarjem (040 518 045, info@ipal.si).

Predstavitev tutorja:

Dr. Matjaž Regovec je kvalificirani jungovski psihoanalitik in doktor psiholoških znanosti (UL, mentor: zasl. prof. Janek Musek). Je ustanovitelj Instituta IPAL in povezovalec njegovih tutorjev od leta 1993 ter avtor številnih strokovnih in znanstvenih knjig, ki so prevedene tudi v nekatere druge jezike (angleščino, ruščino, madžarščino, srbščino). Njegovo raziskovalno delo se v zadnjih letih predvsem osredotoča na Rdečo knjigo ter njeno obravnavo v luči Metode IPAL.