fbpx

Vpis na diplomski študij in usposabljanje po Metodi IPAL

  • -
Vpis na diplomski študij in usposabljanje po Metodi IPAL

Vlogo za vpis na diplomski študij in usposabljanje po Metodi IPAL je treba oddati do 31. 1. za vpis v spomladanski semester (začetek februar). Pogoj je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine dela na sebi.

Vloga za vpis je popolna, če vsebuje:
- izpolnjeno in podpisano prijavnico
- kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
- kratek življenjepis
- fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
- malo osebno fotografijo za indeks
- vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 105,00 eur

Po uspešno opravljenih šestih semestrih (seminarji, vaje, mala skupina, eseji) prejmete certifikat IPAL, možno je nadaljevati program do diplome IPAL (izpiti, osebna analiza, supervizija na prakso, diplomska naloga).

Prijavnica za vpis v P24-62. skupina

Pravilnik o študiju in usposabljanju - od 1.1.2020

SEMINARJI-P24 (62. semester)

CENIK-IPAL-1.2.2024

Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si