Vpis na dodiplomsko usposabljanje Instituta IPAL

Vpis na dodiplomsko usposabljanje Instituta IPAL

Vsi gojenci z zaključenimi uvodnimi skupinami ste vabljeni k vpisu v prvi semester dodiplomskega usposabljanja Instituta IPAL. Vpisi potekajo dvakrat letno - možno se je vpisati v prvi semester v spomladanskem semestru (do 31. 1.) ali v jesenskem semestru (do 30. 6.). Usposabljanje poteka v dveh stopnjah, možno je pridobiti certifikat in diplomo Instituta IPAL.

Usposabljanje do certifikata psihološkega astrologa je namenjeno osebnostni rasti in spoznavanju samega sebe skozi prizmo psihološke astrologije in jungovske psihoanalize, poteka 6 semestrov in obsega: celodnevne seminarje ob sobotah (10 seminarjev/semester, vaje (21 ur/semester), tutorsko skupino (14 ur/semester) in eseje (1 esej/semester) ter:
- prvi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se lahko opravi po 50 urah vaj,
- drugi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se lahko opravi po 100 urah vaj.

Usposabljanje do diplome je moženo po pridobitvi certifikata in je namenjeno profesionalnemu usposabljanju za poklic psihološkega astrologa. Obsega izpite, praktikum in supervizijo na praktikum, osebno analizo ter diplomsko nalogo.

 

Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

Vlogo je potrebno oddati do 31. 1. 2018 za vpis v spomladanski semester 2018 (začetek februar 2018).

Vloga je popolna, če vsebuje:

  1. Izpolnjeno in podpisano prijavnico
  2. Kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
  3. Kratek življenjepis
  4. Fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
  5. Malo osebno fotografijo za indeks
  6. Vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 95,00 eur

O morebitnem razgovoru in/ali sprejemu v izobraževalni program boste obveščeni najkasneje do 10.2.2018.

Več: https://ipal.si/dodiplomski-studij/

 

0

Your Cart