fbpx

Vpis na diplomski študij in usposabljenje po Metodi IPAL

  • Miklošičeva 36, Ljubljana
Vpis na diplomski študij in usposabljenje po Metodi IPAL
Vpis v jesenski semester 2022 (začetek v avgustu)
Študij in usposabljanje po Metodi IPAL do certifikata je namenjeno razvijanju kakovostnejšega odnosa do sebe, sveta in okolice ter spoznavanju samega sebe skozi veščine dela na sebi s tehnikami psihološke astrologije, jungovske psihoanalize, aktivne imaginacije in analize sanj. Poteka 6 semestrov in obsega celodnevne seminarje, vaje, malo skupino, eseje ter dva interpretacijska izpita.
Študij in usposabljanje do diplome IPAL je namenjeno profesionalnemu usposabljanju za delo po Metodi IPAL, opravlja se po pridobitvi certifikata. To so izpiti, praktikum in supervizija na praktikum, osebna analiza ter izdelava, predstavitev in zagovor diplomskega dela.
Vlogo za vpis v jesenski semester 2022 je treba oddati do 30. 6., pogoj je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine dela.
Vloga za vpis je popolna, če vsebuje:
- izpolnjeno in podpisano prijavnico
- kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
- kratek življenjepis
- fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
- malo osebno fotografijo za indeks
- vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 95,00 eur
Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si
Kontakt za vpis v uvodni program:
Manca Javornik, dipl. IPAL.
T: 041 360 087
E: manca.javornik51@gmail.com
Informativni dan: 28. 6. 2022 ob 18ih na Institutu IPAL