Vpis na diplomsko usposabljanje Instituta IPAL

  • -
Vpis na diplomsko usposabljanje Instituta IPAL

Vsi gojenci po zaključeni iniciaciji v metodo IPAL ste vabljeni k vpisu v prvi semester diplomskega usposabljanja Instituta IPAL.
Vpisi potekajo dvakrat letno, možno se je vpisati v prvi semester v spomladanskem (do 31. 1.) ali jesenskem semestru (do 30. 6.). Usposabljanje poteka v dveh stopnjah, do certifikata in nato do diplome Instituta IPAL.

Usposabljanje po metodi IPAL do certifikata je namenjeno razvijanju kakovostnejšega odnosa do sebe, sveta in okolice ter spoznavanju samega sebe skozi veščine dela na sebi s psihološko astrologijo, jungovsko psihoanalizo, aktivno imaginacijo in analizo sanj. Poteka 6 semestrov in obsega: celodnevne seminarje ob sobotah, vaje, tutorsko skupino, eseje ter dva interpretacijska izpita.

Usposabljanje do diplome je možno po pridobitvi certifikata in je namenjeno profesionalnemu usposabljanju za delo po metodi IPAL. Obsega izpite, praktikum in supervizijo na praktikum, osebno analizo ter diplomsko nalogo.

Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si
Lahko se tudi osebno oglasite v tajništvu instituta v času uradni ur: sreda (10:30 - 13:00), četrtek (15:00 - 17:30).

Vlogo je treba oddati do 31. 1. 2019 za vpis v spomladanski semester 2019 (začetek februar 2019).

Vloga je popolna, če vsebuje:
Izpolnjeno in podpisano prijavnico
Kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
Kratek življenjepis
Fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
Malo osebno fotografijo za indeks
Vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 95,00 eur

O morebitnem razgovoru in/ali sprejemu v izobraževalni program boste obveščeni najkasneje do 7. 2. 2019.

Informativni dan: 16. 1. 2019 ob 17.30, Miklošičeva 36, Ljubljana (1. nad.)

Več: https://ipal.si/diplomsko-usposabljanje/