Seminar: *Simboli in dinamika individuacije*

Seminar: *Simboli in dinamika individuacije*

doc. dr. Matjaž Regovec: *SIMBOLI IN DINAMIKA INDIVIDUACIJE*
celodnevni seminar, 06. 04. 2019 (9:00 - 16:00)

"Vse kar ni kolektivno, je individualno, vendar to še ne pomeni, da je vsak posameznik tudi individuum. Kolektivni človek je »človek kot vrsta« in ima svojo značilno kolektivno psihologijo, ki jo vsi poznamo kot »splošne zakonitosti«, na primer kot znanost razvojne psihologije. Individuum pomeni »nedeljivo celoto« posameznika, ki je neponovljiva in neprimerljiva. Individuacija je proces nastajanja individuuma, ki sicer počiva na kolektivni psihologiji, vendar ima v temeljih tudi svoje lastne neponovljive značilnosti in dinamiko. Arhetip individuacije ima osnovo v arhetipu sebstva ali psihične celote, ki je, poleg tega, da je vsem skupna, hkrati za vsakega individuuma tudi zelo posebna in neponovljiva. Proces individuacije pomeni kreniti po poti svojih lastnih osebnih odločitev. Individuacija povzroča raz-identifikacijo s kolektivnimi potmi, vendar je hkrati tudi njihova »nadgradnja«. Rojstna karta nam ponuja zemljevid procesa individuacije, ki ima za vsakega od nas svojo posebno dinamiko. Stopiti na pot individuacije pomeni prevzeti odgovornost za svoje individualne odločitve, ki so posledica prepoznavanja nekaterih individualno pogojenih simbolov, ki jih odčitavamo na zemljevidu osebne kozmološke matrice. Na seminarju bomo veliko delali s primeri udeležencev."

Prijave do srede pred seminarjem:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si
https://ipal.si/izdelek/seminar-6-4-2019

Ponudbo seminarjev Instituta IPAL si lahko ogledate na spletni strani, vsak semester je na voljo 10 seminarjev, za zunanje slušatelje je možen nakup paketa treh seminarjev s 15% popustom.

https://ipal.si/celodnevni-seminarji

*Doc. dr. Matjaž Regovec je doktor psiholoških znanosti, docent na SFU v Ljubljani, kvalificirani jungovski psihoanalitik in psihološki astrolog. Je član Zveze psihoterapevtov Slovenije, avstrijske zveze za analitično psihologijo (ÖGAP) in londonske zveze jungovskih psihoanalitikov (AJA). Leta 1993 je ustanovil Institut IPAL, kjer še danes deluje kot direktor in vodja tutorjev.