fbpx

Promocijska ponudba seminarjev v juniju 2023

Promocijska ponudba seminarjev v juniju 2023

Ponudba za zunanje udeležence

Do konca spomladanskega semestra 2023 so ostali še trije seminarji, zunanji udeleženci jih lahko obiščejo po promocijski ceni 45 € za seminar. Udeležba po izbiri, fizična prisotnost ali Zoom. Seminarji potekajo ob sobotah med 9. in 16. uro.

Karin Baloh Martić: *Spremenljive hiše*

seminar, 3. 6. 2023

Astrološke hiše so oder, kjer se odvija igra našega življenja. Predstavljajo različna področja našega delovanja, a tudi različne dele naše osebnosti. Spremenljive hiše zaključujejo kvadrante horoskopa in predstavljajo zaključek tega dela karte. Te hiše so območja učenja in prilagajanja, govorijo o naši odprtosti za nove izkušnje in sposobnosti prilagajanja novim situacijam. Prav tako so to položaji, s katerih opazujemo svet iz različnih perspektiv, vsaka daje našim pogledom na svet novo vrednost, a odpira tudi nova vprašanja. Na tem seminarju bomo govorili o tretji, šesti, deveti in dvanajsti hiši upoštevajoč bomo njihov pomen iz astrološkega in psihološkega vidika ter raziskali, kako delujejo na različnih področjih življenja. Po teoretičnem delu bomo popoldanski del posvetili analizi teh hiš na praktičnih primerih udeležencev seminarja.

Šeherezada Kranjc: *Starši v natalnem horoskopu*

seminar, 17. 6. 2023

Za zdrav ter uspešen osebnostni in čustven razvoj otrok potrebuje varen odnos z odraslimi, to je s starši ali nadomestnimi osebami. Ni treba, da so starši idealni, da bi lahko otroku dali vse, kar potrebuje. Zadošča že, da so dovolj dobri. Na seminarju se bomo posvetili pomembnosti starševskih figur v našem natalnem horoskopu in osebnem razvoju. Spoznali bomo arhetip Velike matere in arhetip Velikega očeta ter simboliko Lune kot matere in Sonca kot očeta. Razvoj otroka  je odvisen tudi od dednosti, vzgoje, socialnega okolja, duha časa in karmičnih vplivov.  Na praktičnih primerih udeležencev bomo raziskovali, na kakšen način smo kot otroci sprejemali starše in kaj nam dejansko pomenijo, razložili bomo tudi, kakšno vlogo ima pri analizi odnosov starši - otroci Metoda IPAL.

Dragana Van de moortel - Ilić: *Astronomija II.*

zoom seminar, 1. 7. 2023

Na seminarju Astronomija II. bomo poglobili razumevanje različnih pristopov k izračunom, ki so osnova za pravilen in natančen prikaz kozmogramov ter različnih tehnik opazovanja gibanja planetov in kotnih točk v sorazmerju s pretečenim časom. Na razumljiv način bomo najprej predstavili različne sisteme izračunov astroloških hiš, kot so Placidus, Koch, Regiomontanus. V povezavi s sistemi za izračun hiš bodo razloženi tudi sistemi za izračun kotnih točk v natalni karti. Posebna pozornost bo namenjena pravilni določitvi položajev planetov v trenutku rojstva. Sledil bo prikaz izračuna progresij kotnih točk in planetov. V popoldanskem delu bomo delali na osebnih primerih prisotnih oseb.

Prijave v tajništvu Instituta IPAL do srede pred seminarjem (040 518 045, info@ipal.si). Predračun si lahko idelate v spletni trgovini s klikom na aktivno povezavo v naslovu seminarja.