fbpx

Predstavitev zbirke Antropodiceja

  • 18.00 - 19.00
  • Knjigarna Konzorcij
Predstavitev zbirke Antropodiceja

Pogovor z Matjažem Regovcem o kompleksnosti človeka in boga v teoriji in praksi

Kaj zaznavam, čutim, mislim, slutim? Kako to povezujem v smiselno celoto in kako na podlagi tega delujem? O tem in še čem bomo govorili z Matjažem Regovcem, dolgoletnim jungovskim psihoanalitikom, doktorjem psiholoških znanosti in po novem tudi filozofije.

V prvih treh delih nove zbirke Antropodiceja Regovec gradi filozofske temelje novega pogleda na človeka, svet in boga. Kot raziskovalno orodje vzame in nadalje razvije »cogito«, ki je izvorno Descartesov »Mislim, torej sem«. Opredeljuje ga štirirazsežnostno, to je tudi kot čustvujem, intuitiram ter telesno zaznavam in delujem. Na osnovi takšnega, spojenega, a vseeno večplastnega »cogita coniunctionis« (kar je tudi naslov uvodne knjige zbirke) Regovec nato v drugi knjigi Cogito methodum opredeljuje temeljno metodo dela na sebi. To je »Metoda IPAL«, ki je nastala v treh desetletjih praktičnega delovanja Instituta IPAL. Na osnovi Regovčevega doktorskega dela iz filozofije Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim je nastalo tudi delo Cogito imago dei, ki razkriva, da podoba boga v (post)modernem pomenu ni več izdelana vnaprej, temveč jo sproti ustvarja vsak človek-individuum sam. (Post)moderna kolektivna podoba boga pa se pojavlja kot duh časa in njegove brutalne zahteve, ki se izražajo skozi nerazlikovanje med dobrim in zlom. O dobrem in zlu odloča samo še človek-posameznik.

Knjigarna Konzorcij

23. 5. 2023 ob 18. uri

 

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.