f Dan Instituta IPAL 28.8.2021 - Institut IPALInstitut IPAL

Dan Instituta IPAL 28.8.2021

Institut IPAL se od svojega začetka leta 1993 neprestano razvija, dopolnjevali in izpopolnjevali smo tehniko dela na sebi ter štirikrat spremenili ime. Od leta 2018 naprej poimenujemo naš način dela na sebi Metoda IPAL. Vsakoletno Akademijo v začetku februarja, ki je namenjena promociji Metode IPAL, smo bili letos primorani izpustiti. Da ohranimo povezanost in druženje smo razširili Dan Instituta IPAL 28. 8. 2021 z zanimivimi online predavanji tutorjev in tako omogočili predstavitev našega dela tudi širši javnosti. Gojenci vseh generacij, prijatelji in sodelavci instituta pa ste posebej vabljeni, da s svojo prisotnostjo pospremite v svet nov rod prejemnikov spričeval in certifikatov Instituta IPAL.

Program Instituta IPAL

sobota, 28.8.2021

9:00 – 10:00 dr. Matjaž Regovec: Psihoanalitična dimenzija Metode IPAL

Čeprav Metoda IPAL temelji na jungovski veji psihoanalizi, to še ne pomeni, da je Metoda IPAL tudi oblika psihoanalize. Zaradi svojega praktičnega značaja povezovanja s kozmogramom na eni ter izkušnjo sveta na drugi strani ima Metoda IPAL izrazito praktičen in v življenje usmerjeni značaj in pomen. S psihoanalitično dimenzijo Metode IPAL mislimo predvsem na prepoznavanje globljih mehanizmov, ki jih pri delu s koaguliranimi psihičnimi podobami, ki jih pridobimo v procesih sanjanja, aktivne imaginacije in spontanih dnevnih psihičnih videnj, odkrivamo s pomočjo kozmoloških simbolov, ki jih v svojem neponovljivem in enkratnem individualnem vzorcu vsebuje naš osebni rojstni kozmogram. Kozmos, kakor nastaja sproti, to je s samim procesom dela na sebi z Metodo IPAL, je temeljno dinamičen, saj pomeni človekov neprestani razvoj, preobrazbo in upgrade. Človek, kakor postopoma nastaja, nastaja kot drugi, kot svoja lastna alteriteta. Arhetipski vzorci, ki jih pridobivamo v tem procesu, pomenijo odkrivanje psihoanalitičnih mehanizmov, ki na eni strani individuuma sicer pogojujejo v njegovi osebni dinamiki kompleksov, na drugi strani pa so to tiri, po katerih se ravna in potuje njegov edinstveni proces individuacije. Na predavanju si bomo pogledali osnovne psihoanalitične dimenzije Metode IPAL in na primeru pokazali na splet možnosti, ki se pri delu z Metodo IPAL odpirajo gojencu veščine dela na sebi.

10:15 – 11:15 Šeherezada Kranjc: Alkimija v Metodi IPAL

Predavanje nas bo popeljalo v podobo sveta, kjer se alkimija in kozmologija prepletata. To je duhovni aspekt, kjer umetnost »alkimije« zahteva celega  človeka. Alkimist je vedno delal v paru, kar velja tudi za terapevta in klienta, ki skupaj delata v paru in raziskujeta notranjo naravo in njene procese predvsem v psihičnem smislu. Planeti in zodiakalna znamenja v podobi mandale predstavljajo popoln krog  in imajo značilnost celote, so agensi procesa prehoda od noči k dnevu – od nezavednega k zavestnemu. Pri Metodi IPAL  spoznavamo, da so v alkimijskem delu pomembni bogovi, ki med drugim odločajo, kdaj se bo "opus" končal. Spoznali bomo, da je bila alkimija vedno duhovna veda, ki pa je imela tudi svoj kemijski del, svojo "materialno" kemijsko sestro. Alkimija je zelo pomembna za razumevanje Metode IPAL, psihoterapije in psihoanalize, ker je to poetičen prikaz duševnih procesov, ki jih je alkimist projiciral v retorto,  v njej je namreč videl podobe, ki so prihajale iz njegove lastne podzavesti.

11:30 – 12:30 Dragana Van de moortel – Ilić: Jupiter in Neptun v Ribah: zasužnjenje ali izpolnitev sanj

13. maja je planet Jupiter vstopil v znamenje Ribi, kjer se planet Neptun nahaja že od leta 2012. Prvič od leta 1856 se bosta oba vladarja Rib srečala z znamenju, kateremu vladata. Ko sta bila nazadnje Neptun in Jupiter v istem položaju kot letos, so odkrili Viktorijine slapove na reki Zambezi v Afriki. Takrat je potekalo najbolj intenzivno izkoriščevanje sužnjev, šele kasneje, ko sta planeta zapustila Ribi, se je začelo masovno osvobajanje sužnjev, ki so dobili status svobodnh državljanov. Na predavanju bomo predstavili, kaj vse se je dogajalo po svetu v preteklih obdobjih, ko je bil Neptun v Ribah ter kaj, ko sta bila Jupitert in Neptun v konjukciji konec 17. in v sredini 19. stoletja. V diskusijo bo možno podeliti, kako sedaj, leta 2021, čutimo njun vpliv tako na družbeni ravni kot v privatnem življenju. Ali smo na dobri poti, da postanemo sužnji družbe, napačnih idealov in medijske manipulacije? Ali imamo možnost, da odkrijemo nove dimenzije lepote tako v svetu kot v nas samih?

12:45 – 13:45 Karin Baloh Martić: Uran v Biku – boj za status quo in potreba po spremembi

Prehod Urana skozi vsako znamenje zodiaka prinaša nepričakovane in bliskovite spremembe na področjih, ki jim posamezno znamenje vlada. Zaradi tega smo z določeno previdnostjo čakali, kaj nam bo prinesel Uran v znamenju Bika. Planet presenečenja v znamenju, ki ne prenaša dobro nenačrtovanih dogodkov, je pretresel naše navade, spremenil naš pogled na denar in vrednosti ter dodobra obrnil naš svet na glavo.  Kako ravnati s tem, kar nam ta tranzit prinaša, kaj lahko še pričakujemo in kaj nam zgodovina, učiteljica življenja, lahko pove o preteklih obdobjih, ko je bil Uran prav tako v Biku - o vsem tem bomo govorili na predavanju.

14:00 – 15:00 Nadine Radesky: Sprememba pogleda in delovanja

Družina je prostor, kjer se najprej srečamo z medosebnimi odnosi, kajti vse, kar v njej doživimo, se odraža tako na telesnem kot duševnem zdravju. Pojavijo se fizični ali psihični simptomi, strahovi, tesnoba. Vsaka izguba ali manko v družinski matrici pusti posledice tudi na energijski ravni nekega roda. Soočenje s težavno situacijo je za nas priložnost, da krepimo pogum, jasno vidimo stvarnost, kaj se da narediti in kako težave rešiti. Čustvene rane skelijo v duši in srcu, a se na zunaj ne vidijo. Metoda IPAL ponuja priložnost, da se posameznik v strokovnem, stabilnem in varnem okolju okrepi in opolnomoči za kakovostnejše duševno blagostanje za nadaljnjo prihodnost. Zato se podedovano bolečino iz preteklosti - lahko zaceli z delom na sebi in ustvarjanjem globinske duhovno-psihološke trajne preobrazbe. Jungova teorija o kolektivnem nezavednem, v katerem so univerzalne arhetipske forme, iz katerih vzniknejo simbolne podobe, tisti del človeške psihe, ki je skupno vsemu človeštvu in so skupek vseh zgodovinskih izkušenj v človeški duševnosti. Tako je tudi astrologija simbolni jezik, ki se skozi lastno delovanje dotika v sŕž globine duševnih plasti in s tem vêdenjem napolnjuje človeka. Včerajšnji dan je zgodovina, jutrišnji pa je skrivnost! Situacija z epidemijo nas je na globalni ravni potisnila v evolutivni položaj, na katerega nismo bili pripravljeni. Kolektivno nam je dana nova priložnost, da spremenimo pogled na prihodnost. Ta pogled pa je odvisen od vsakega posameznika, koliko se bo vključil v zavestno in odgovorno delovanje za dobrobit sebe, drugih in vsega človeštva.

15:15 Vpis v jesenski semester 2021

16:00 Srednja skupina - pogovor tutorjev in gojencev

17:30 Nagovor in svečana podelitev spričeval, certifikatov in diplom Instituta IPAL

Predavanja so poljudna in namenjana širši javnosti, potekala bodo preko Zoom-a, v zadnjem delo vsakega predavanja bo možna diskusija, med predavanji bo 15 minut odmora. Karin in Dragana bosta predavali v razumljivi srbščini/hrvaščini, obe sicer zelo dobro razumeta slovenski jezik.

Trenutno je predvideno, da bosta srednja skupina in podelitev izkazov potekali na prostem na notranjem dvorišče stavbe, vstop prost.

Udeleženci predavanj ob vplačilu kotizacije za 5 predavanj v vrednosti 25,00 € prejmete gratis knjigo "Psihološka astrologija - temeljna vprašanja vede".

Kotizacija za posamezmo predavanje znaša 10,00 €. Imetniki certifikatov IPAL imajo 50% popust na predavanja.

 

Informacije v tajništvu instituta: 040 518 045 ali info@ipal.si (Alenka)

Predračun za nakazilo kotizacije si lahko izdelate sami v spletni trgovini, lahko pa vam ga izstavimo v tajništvu (pošljite nam svoje podatke na info@ipal.si).

Ponudba založbe Hermes IPAL od Dnevu Instituta IPAL:

  • psihološkoastrološke knjige 45% popust
  • paketi psihološko astroloških knjig 50% popust
  • ob nakupu Učbenika psihološke astrologije do 25.8. prejmete eno predavanje 28.8. gratis.