f 9. Akademija Instituta IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

9. Akademija Instituta IPAL

Tradicionalna akademija, ki je potekala od leta 2006 do leta 2010 se je preoblikovala - zdaj poteka v obliki javne konference. Na njej sodelujejo strokovnjaki s področij psihološke astrologije in jungovske psihoanalize.

V okviru 9. Akademije Instituta IPAL bo predstavljenih pet prispevkov pod skupnim naslovom “Hoteti ali morati - proces individuacije in njene stranpoti”. Vsako predavanje bo trajalo, vključno z diskusijo, približno po eno uro. Dan bomo začeli s sanjsko matrico in ga zaključili s srednjo skupino. Udeleženci prejmejo zbornik prispevkov. Predkonferenčne izkustvene delavnice bodo potekale 8. in 9. februarja.

Celodnevna javna konferenca 

Nedelja, 10. 2. 2019, M hotel, Derčeva 4, Ljubljana

...  Registracija udeležencev

7:30 - 9:00 Sanjska matrica

Socialno sanjanje - spontano pripovedovanje sanj je jutranje srečanje, ki nas povezuje z ljudmi iz pradavnine. Sanjski dialog omogoča ozaveščanje nezavednega procesa sredi katerega smo.

9:15 - 9:30 Pozdravni nagovor in kratka aktivna imaginacija

9:30 - 10:30 mag. Zoran Leban Trojar: *Individuacija – odločitev ali prisila *

"Individuacija, po “mehkejši” definiciji analitične psihologije proces integriranja nezavednih psihičnih vsebin, ni ne enostaven ne enosmeren proces. V njem ves čas zapuščamo staro in poznano, zapuščamo cono udobja in srečujemo dele sebe, pa tudi družine in družbe, ki niso brez razloga ostali v senci ali celo globoko v temi. V procesu se kuhamo v lastnem soku, se soočamo z dolgimi in neprijetnimi obdobji neudobja in negotovosti, ki so potrebni za soočenja, preboje in spremembe. Z globljimi spremembami lahko izgubljamo socialno mrežo, podporo in razumevanje okolja. Kdo in zakaj bi se v ta proces podal prostovoljno?  Večinoma stopimo na to pot zaradi neke težave, ki je postala tako velika in neznosna, da enostavno moramo nekaj spremeniti."

Zoran Leban Trojar, diplomirani ekonomist in magister znanosti z več kot dvajsetletnim stažem v vodenju podjetij, marketingu in oglaševanju, v času 9. Akademije imetnik certifikata Instituta IPAL. V slovenščino je prevedel dve temeljni učni deli avtorja Hansa Dieckmana, in sicer: Kompleksi- diagnostika in terapija v analitični psihologiji ter Metodika analitične psihologije.

10:45 - 11:45 Sergeja Pene Traven: *Individuacija ob alkoholiku*

"V prispevku bom obravnavala pot individuacije oseb, ki so odraščali ob alkoholikih in tiranih. Kakšen je pomen družine za zdrav razvoj otroka in posledično, katere tri najpogostejše vloge, prevzamejo otroci v alkoholičnem družinskem sistemu. Skozi osem stadijev po teoriji Erika Eriksona bom predstavila razvoj otrok v alkoholični družini in pasti, ki preprečuje stopiti na pot individuacije. Pod vprašanjem ali je možen spopad z zapoznelim dozorevanjem, bom obravnavala pomen avtoritativnega vodenja in discipline kot pogoj za proces dozorevanja. V prispevku bom uporabila dela dr. Janeza Ruglja, ki je razvil uspešno metodo urjenja ljudi v stiski in dr. Anderja Perka, ki nadaljuje njegovo delo. Z astrološkega vidika bom na splošno in preko zgodb vključevala povezanost Neptuna z alkoholizmom, žrtvovanjem, nejasnostjo oz. zamegljenostjo, iluzijami, idealizacijo…..kot nevarnost, da se pot individuacije ne uresniči."

Sergeja P. Traven, po izobrazbi ekonomistka je v iskanju globljega pomena življenja v svoje življenje vpletla jogo in psihološko astrologijo. Na Astrološkem Institutu Matjaža Regovca v Ljubljani je kot študentka prve generacije aktivno sodelovala pri njegovi ustanovitvi ter postavitvi knjižnice Instituta IPAL. Študij je uspešno dokončala s certifikatom. Na Bledu petnajst let vodi vadbo joge za ženske in ima lastno astrološko svetovalno prakso . Svoje znanje je razširila s študijem transakcijske psihoterapije, pri dr. Zoranu Milivojeviču in s seminarji realitetne psihoterapije pri dr. W. Glasserju. Dokončala je študij na Duhovni univerzi , zdraviteljsko smer »Eliksir« pri Primožu Škobrnetu. Zanima jo proces regeneracije in samozdraviteljske sposobnosti ženske, tudi z vidika energijske medicine in TKM.

12:00 - 13:00 Mario Baar: *Labirinti individuacijskega procesa*

"Carl Gustav Jung je proces individuacije označil kot sintetični postopek, ki omogoča integracijo nezavednega v zavest. Gre za postopek oziroma načine odkrivanja resničnega, notranjega jaza, kateremu je načeloma podvržen vsak posameznik. Čeprav je v osnovi struktura individuacijskega procesa relativno preprosta, pa na vsebinski ravni zahteva globlje razumevanje in vztrajno delo na sebi. Individuacija je kompleksen proces, ki omogoča odkritje resnične božanske iskre v sebi, ki omogoča holistično integracijo osebnosti z vsemi elementi narave in kozmičnega stvarstva. Individuacija je s psihološkega stališča notranji proces, ki je pogosto boleč, in zahteva brezkompromisno sprejemanje vseh svojih ambivalentnosti, zajema pa filozofske, mistične in spiritualne dimenzije osebnosti. Labirint individuacijskega procesa zahteva, da različne tendence ega v trenutni inkarnaciji narekujejo izogibanje bolečim in neprijetnim situacijam, ker se ego v bistvu ne more soočiti z lastno senčno platjo. Referat se ukvarja s psihološko-astrološko dinamiko individuacijskega procesa, ki pri vsakem posamezniku zahteva individualni pristop in precizno diferenciacijo med subtilnimi notranjimi procesi. Analizira kompleksne psihološke procese in tipične astrološke pokazatelje, ki simbolizirajo iskanje samega sebe v labirintu individuacijskega procesa. Ilustracija specifičnega individuacijskega procesa bo prikazana s pomočjo konkretnega primera iz astrološke prakse."

Mario Baar se je kot samouk že leta 1990 začel ukvarjati s psihološko astrologijo. V začetku leta 1995 se je vpisal na Astrološki inštitut Matjaža Regovca (danes Institut IPAL), kjer je diplomiral decembra leta 1997 in naslednje leto postal redni strokovni sodelavec Instituta. Najprej je na Institutu začel voditi astrološke tečaje za začetnike, nato pa seminarje, tutorske skupine in praktične vaje. Bil je mentor pri več diplomskih nalogah, pisal je v različnih revijah in časopisih, veliko energije je vložil tudi v razne psihološko in astrološko orientirane skupine. Veliko izkušenj si je nabral tudi z mitološkim tarotom, kjer je uvedel različne metode prepoznavanja nezavednih vsebin. V Cankarjevem domu je imel dobro obiskana javna predavanja, ki so namenjena širšemu občinstvu, navezujejo pa se na psihološko in karmično astrologijo. Že osemindvajset let ima svojo lastno astrološko prakso, kjer v okviru astrološko – psiholoških analiz izvaja lastne astroterapevtske tehnike, aktivno imaginacijo in analizo sanj.

13:00 - 14:30 Odmor za kosilo

14:30 - 15:30 Neda Baćić: *Notranja nasprotja v človeku in njihova razrešitev*

"Individuacija pomeni integracijo vseh delov bitja, ozaveščanje nezavednih vsebin, pomeni postati individuum, nekaj nedeljivega, enega, celega. Na poti povratka v izvorno enost nam življenje neprestano pomaga, ko nam neozaveščene vsebine zrcali preko drugih, preko okoliščin in dogajanj, ki jih doživljamo, kot da prihajajo od zunaj, doživljamo jih kot pritisk, velikokrat tudi kot nasilje ter tudi nujo, ki je mnogokrat v popolnem nasprotju z lastnim hotenjem, željo ali namero. Življenje v marsikaterem oziru ubira mnogo stranpoti, ki v resnici pomenijo zgolj odklon od ego predstav, da bi nas s tem pripeljalo do spoznanja celosti, enosti in neločenosti. S tem nam, paradoksalno, v svojem zavračanju, odklonih, prisilah in nujnostih pomaga zares odrasti ter preseči konflikte ter razcepljenost. Na predavanju bomo skušali osvetliti vidike duhovnega odraščanja in si bomo ogledali primere razvoja individualnosti, kjer je hotena namera, osebna volja na videz trčila ob nujo in pritisk življenjske sile, ki nas je v resnici potisnila na 'pravo pot'."

Neda Baćić je univerzitetna diplomirana filozofinja in francistka in se že 20 let ukvarja s terapijo in notranjo rastjo. Živela in delala je v Osho meditacijskem rezortu v Pooni, Indiji, kjer se je udeleževala vrste delavnic in terapij (Body work, Ayurvedic Yoga massage, Woman Healing, Family Constellation, itd), od samega začetka pa se je ukvarjala s psihološko astrologijo, pridobila je certifikat Instituta IPAL. V Osho centru v Miastu, Italija, je pridobila naziva Osho Prana Healing terapevtka in Memory Access terapevtka, trenutno pa pridobiva znanja za delo s transom pri dr. Charles Newmanu v okviru Osho kroga v Grčiji. Že nekaj let vodi redne meditacijske skupine, kjer uporablja psihoterapevtske tehnike, energijske tehnike in različne meditacijske metode, ravno tako že nekaj let vodi terapevtsko skupino tarota ter redno dela tudi z individualnimi klienti.

15:45 - 16:45 mag. Urška Ajdišek: *Individuacija ženske z vidika konstelacije njenih arhetipov v posameznih življenjskih obdobjih*

"Nasprotja v principih »hoteti« in »morati« se manifestno odražajo skozi individuacijo ženske na njeni poti od deklice do starke. Na tej poti se skozi različna starostna obdobja v njej konstalirajo različni arhetipi, katerih oba pola izmenično ustvarjata temelje za oblikovanje kompleksov. Pritisk teh kompleksov se skozi oba principa prepleta s tem, kar si ženska želi za svoj razvoj in kar ji okoliščine v dani situaciji dopuščajo. Različni pristopi k poglabljanju vase in delo na sebi posledično omogočajo luščenje slojev kompleksov in odpiranje novih, ki se oblikujejo skozi nova življenjska obdobja, v katerega vstopa. Individuacija v obliki spirale jo vsakič ciklično približa k nerešenim kompleksom iz preteklosti, a vsakič z drugega, višjega nivoja in drugačnim čustvenim nabojem. Amplituda valovanja na tej spirali med obema principoma določa uravnoteženost njene psihe in posledično stopnjo uspešnosti njene individuacije."

Mag. Urška Ajdišek, jungovska analitičarka, psihoterapevtka za odrasle, mladostnike in otroke ter poslovni in karierni jungovski coach (www.psihoterapija-konsulta.si). Bogato znanje s področja analize sanj, simbolov in pravljic si je poleg študija analitične psihologije pridobivala tudi skozi osebno izkustveno analizo in večletno delo s klienti ter konstantno supervizijo. Poklicne izkušnje so jo vodile od delovanja v diplomaciji in mednarodni trgovini v gospodarstvu do individualnega srečevanja z ljudmi v zasebni psihoterapevtski praksi v Radovljici, na Odprtem inštitutu za psihoterapijo v Ljubljani in na kliniki Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU), kjer občasno tudi predava na smeri Jungove analitične psihologije.

17:00 - 18:30 Srednja skupina

Srednja skupina je namenjena socialni sreči - delitvi misli, mnenj in občutkov. Dan bomo sklenili z refleksijo celodnevnega dogajanja.

Dogodek bo povezoval dr. Matjaž Regovec.

 

Praktična delavnica

Petek, 8. 2. 2019  (rezervni datum 23. 2. 2019)

9:00 - 13:00  mag. Urška Ajdišek: Delovanje arhetipov in kompleksov v našem vsakdanjem življenju

Zakaj imamo občutek, da nas nekaj sili v določene odločitve in se jim kar ne moremo upreti? Kaj nam sporočajo? Kako te sile prepoznavati in jih uporabljati v svoj prid? O tem bomo razmišljali in praktično preizkušali na delavnici. Predavateljica bo prilagodila delavnico profilu prijavljenih oseb.

Sobota, 9. 2. 2019

9:00 - 14:30  Neda Baćić: Nasprotja in igra projekcij

"Človek v sebi nosi veliko raznovrstnih vzgibov, motivov in predstav o sebi, ki se velikokrat med seboj razlikujejo ter si celo nasprotujejo, dostikrat pa tudi niso ozaveščena in pravilno razumljena. Deli sebe, ki ne spadajo v osnovno idejo, ki jo gojimo o sebi, se zlahka projicirajo na druge in se začnejo zrcaliti v odnosih, včasih v neposredni, velikokrat pa v popačeni obliki. Če znamo projekcije pravilno razumeti, nam lahko prinesejo globlje sporočilo o nas samih, pokažejo, da je to način, kako nas življenje vrača nazaj k sebi in nam kaže tiste dele, ki jih pri sebi še ne poznamo.

Na delavnici si bomo ogledali, kako delujejo projekcije v naših življenjih, uporabili bomo vpogled v astrološke karte posameznikov, preko vodenega sproščanja pa bo vsak posameznik tudi stopili v globlji stik s svojim nezavednim in prejel sporočilo, ki je v tem trenutku pomembno zanj. Na ta način si lahko vsak posameznik dovoli še bolj prepoznati, katere dele bitja mu zrcali določena situacija, tudi v obliki projekcij in odnosov."

Na delavnici je prostora za do 6 ljudi.

 

Cenik za 9. Akademijo Instituta IPAL

Možno je plačati kotizacijo za posamezno predavanje ali celoten dogodek - vnaprej ali na dan dogodka. Plačila v M hotelu so možna samo v gotovini.

Celodnevna kotizacija (udeležba in zbornik prispevkov): 30,00 €

Kotizacija za eno predavanje: 10,00 €

Praktična delavnica: 46,00 €

Celodnevna kotizacija in praktična delavnica skupaj: 69,00 €

Prijave v tajništvu Instituta IPAL:
T: 040 518 045 (Alenka Malnar)
E: info@ipal.si

Predračune in naročila v spletni trgovini je treba poravnati vsaj do 6. 2. 2019.

Promocijsko gradivo - ZLOŽENKA

Novost - celodnevne vstopnice lahko kupite tudi po vsej Sloveniji!

Prodaja vstopnic: www.eventim.si, Hiše vstopnic Eventim Si (Citypark Ljubljana, Tivoli Ljubljana, Kino Šiška Ljubljana, Križanke Ljubljana, Europark Maribor, Klicni center: 090 55 77*) in partnerska prodajna mesta: Petrol, Pošta Slovenije, Big Bang, (K)kiosk, Trafika 3DVA, bencinski servisi OMV z multi točko, Kompas, agencija Palma, agencija Alpetour in ostala prodajna mesta v sistemu Eventim Si.

* Cena za Telekomove klicatelje je 0,89 EUR z DDV, ceno za klice iz drugih omrežij določa vaš operater.