f 8. Akademija Instituta IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

8. Akademija Instituta IPAL

V okviru 8. Akademije Instituta IPAL bo predstavljenih pet prispevkov pod skupnim naslovom "Izbira staršev in predstavitev družine", predavatelji so strokovnjaki s področij psihološke astrologije, jungovske psihoanalize in/ali psihodrame. Večina jih uporablja metodo IPAL. Vsako predavanje bo trajalo približno eno uro z vključeno diskusijo. Med predavanji bodo krajši odmori in en daljši odmor za kosilo. Za voljo bo tudi zbornik prispevkov in praktična delavnica naslednji dan.

Celodnevna javna konferenca s predavanji

Sobota, 10. 2. 2018, M hotel, Derčeva 4, Ljubljana

8:00 Registracija udeležencev

8:15- 8:30 Pozdravni nagovor in kratka aktivna imaginacija

8:30 - 9:45 Sanjska matrica
Socialno sanjanje - spontano pripovedovanje sanj je jutranje srečanje, ki nas povezuje z ljudmi iz pradavnine. Sanjski dialog omogoča ozaveščanje nezavednega procesa sredi katerega smo.

10:00 - 11:00 Mario Baar: *Karmična izbira staršev*
"Mehanizem izbire staršev s strani še neinkarnirane duše otroka je zelo kompleksen proces, saj so starši tisti, ki jo »lansirajo« v svet oziroma v trenutno življenje. Duša še nerojenega otroka v eteričnem stanju hodi od para do para in opazuje možne potencialne starše v času njihovega spolnega akta ter preverja kompatibilnost starševskih duš s svojo lastno dušo. Ko duša najde par z najbojšo koherenco, se odloči, da se bo naselila prav v tem biološkem zarodku. Na tak način si torej duša sama izbere najbolj primerne starše, ki bodo vplivali na njene usmeritve v času in prostoru trenutne inkarnacije. Karmična astrologija se med drugim ukvarja s procesi izbire staršev, pa tudi z drugimi življenjskimi danostmi, kot so: datum in čas rojstva, spol, rasa, kvaliteta biološkega ustroja telesa, zdravstveno stanje, kulturno okolje, socialni in finančni status itd. Ambivalenca sprejemanja pozitivnih oziroma senčnih strani staršev, je lahko za inkarnirano dušo (pre)velik izziv. Referat skuša pokazati psihološko-astrološko dinamiko, ki je povezana s karmično izbiro staršev, ki jih inkarnirana duša včasih sploh ne more sprejeti, čeprav jih je sama izbrala. Analizira kompleksne psihološke procese in značilne astrološke signifikatorje, ki so povezani s takšno izbiro staršev ter vse skupaj ilustrira s pomočjo konkretnega primera."

11:15 - 12:15 Nadine Radesky: *Starši so skrbniki otrokove duše*
"V prispevku bom prikazala naravno vez med otrokom in starši, družinsko dinamiko, posledice ločitve od staršev zaradi nenadne smrti očeta in mame, ter ponovno vzpostavitev čustvene vezi, ki omogoča nadaljnji razvoj osebnosti. Primer Sare si bomo pogledali tudi iz vidika psihološke astrologije in analize sanj.
Prepoznavanje ponavljajočega družinskega vzorca je priložnost za osvoboditev nerazrešenih konfliktov znotraj družine in prekinitev energetskih vplivov prednikov. Negativna dejanja in stanja naših prednikov lahko vstopijo v našo genetiko in zahtevajo davek od prihodnjih rodov. Ker so ta dejanja tudi čustveno neozdravljena in potlačena, se v družinski genetiki prenašajo z določenim vzorcem, z željo po osvoboditvi in tudi spravi. Običajno se ljudem, ki sproti ne razrešijo svojih odzivov na negativne izkušnje, ti dogodki v naslednjih letih neprenehoma vračajo v spomin. Nekatere rane pa so tako globoke, da jih ni možno predelati, zato se spet pojavljajo v naslednjih generacijah, da bi se dosegla razrešitev. Včasih so rane mnogo starejše od človeka, ki trpi in izraža bolečino. Vsak vstop v energijsko polje prednikov zahteva tudi zavedanje, da vstopamo v območje duhovnega in se srečujemo s pravim duhovnim bojevanjem. Temo podedovane telesne bolezni lažje prepoznamo, kakor čustvene ali mentalne, katere presegajo fizične značilnosti in vključujejo tudi duhovno-psihološko osebnostno strukturo."

12:30 - 13:30 Neda Baćić: *Razpočeno bitje - starši kot odsev naše lastne psihe in gonilo razvoja*

"Prispevek zajema zrcaljenje odnosa med otrokom in starši, zlasti z vidika, da so starši otrokova projekcija, podaljšek njegovega lastnega uma in psihe. Starši predstavljajo osnovni element otrokove psihe s tem, da obstajajo takšni kot so, s svojo zgodbo, preteklostjo in družinsko psiho, inkarnacija otroka v specifično družino pa je del njegovega več-življenjskega potovanja, kjer psiha nabira izkušnje in dograjuje svojo eksistenco, ki naj bi na koncu pripeljala do celovitosti in celjenja. Starši s svojo zgodbo in preteklostjo predstavljajo okolje, vibracijsko napetost in polje, ki je natančno takšno, kot ga otrokova duša potrebuje za še en bolj ali manj uspešno izpeljan korak na svoji poti. Psihološka astrologija s svojimi simboli do neke mere lahko predstavi to polje inkarnacije, razmere, ki so bile potrebne, da je človeško bitje lahko v njih začelo svoj proces razumevanja, integracije in s tem osvobajanja ter celjenja razkosanih delov bitja. Starši so prvi in najbolj neposredni pokazatelj te dinamike, preko njih pa se odpirajo vrata v mnogo širšo in kompleksnejšo zgodbo, ki se dotika kolektivnih nastavkov in nazadnje vprašanja bivanja kot takega. Na predavanju bomo na primerih rojstnih kart pokazali, kako se potovanje psihe kaže skozi astrološke pokazatelje, kje se zrcali preteklost in 'izbira' ustreznih staršev v inkarnaciji, ki so potrebni za psihičen razvoj. Med drugim nas bo zanimala pozicija Lune kot kazalca osebnih preteklih izkušenj in nezavednega uma, nato vpliv kolektivnih planetov kot motivatorjev 'višjega jaza' oziroma tistih delov psihe, ki so egu presežni, ter tudi planetov 'prihodnosti', kot je na primer Sonce. Pokazati bomo skušali, kako astrološka karta odseva izbran trenutek v inkarnaciji, ki je bil potreben za napredovanje in celjenje psihe, in kako se vsaka posamična astrološka karta vpenja v nek širši, vseobsežni razvoj človeškega bitja, ki zajema več inkarnacij."

13:30 - 15:00 Odmor za kosilo
Kosilo (glavna jed + solata) je možno naročiti v hotelu pred začetkom predavanj, mesni ali vegi menu, plača se v restavraciji.

15:00 - 16:00 Zoran Leban Trojar: *Materinski in očetovski kompleks v sistemu družinske dinamike*

"V vsakdanji rabi ima kompleks negativno konotacijo, vendar je Jung celotni psihi pripisoval strukturo kompleksa, ta je torej sestavljena iz različnih kompleksov kot arhetipskih podob ali situacij, ki jih zdrav ego-kompleks uporablja glede na trenutne potrebe in izzive življenjskih situacij. Problem lahko nastane, kadar določen kompleks na sebe veže presežno količino energije in tako v večji ali manjši meri iz nezavednega usmerja celotno naše delovanje in življenje. Po Hansu Dieckmannu je smiselno analizo vedno začeti z očetovskim in materinskim kompleksom, ki dobita svoj predznak in konkreten arhetipski poudarek v otroštvu v okolju primarne družine in vplivata na razvoj vseh ostalih kompleksov in psihe kot celote. V psihološki astrologiji običajno nimamo na voljo enakega časovnega okvira, kot ga za analizo potrebuje analitična psihologija, hkrati pa razpolagamo z indikatorji, ki jih analitična psihologija ne uporablja. Astrološka karta seveda ne more sama po sebi razkriti obstoja določenih kompleksov, ponuja pa dovolj namigov, ki jih lahko uporabimo za preverjanje v osebnem stiku. Kateri so ti namigi in kako jih povezati s konkretnimi manifestacijami in lastnostmi kompleksa? Literature, ki bi se eksplicitno ukvarjala s kompleksi iz vidika psihološke astrologije, je relativno malo. Dane Rudhyar je, denimo, razvoj kompleksov oprl na štiri razvojne principe ali potrebe, prva in osnovna je potreba po razvoju v partikularno bitje. Ta razvoj seveda poteka predvsem od rojstva do konca latentne faze otrokovega razvoja, v času vzpostavljanja idealne podobe Matere in Očeta. Tendenca razvoja problematičnega kompleksa se torej pojavi, kadar materinska in očetovska funkcija ne podpreta normalnega, splošno človeškega, adaptivno-strukturnega razvoja."

16:15 - 17:15 Tatjana Velimirović: *Zlo lice traume na psihodramskoj sceni*

"Psihodrama je skupinska psihoterapevtska metoda aktivnega tipa. Terapevtski postopki, ki jih uporabljamo v psihodrami so vezani na izražanje na prizorišču, kjer se uporabljajo dramske tehnike in skupinska dinamika. Začetnik te svetovno znane metode, Jacob Levy Moreno, pravi, da ima psihodrama zelo specifičen in unikaten način razmišljanja in delovanja. Z njo namreč raziskujemo psihološko "resnico" posameznika, saj se ukvarja tako z medosebnimi odnosi kot tudi z intimnim, doživljajskim svetom. Psihodrama ima širok spekter uporabe, med drugim se lahko uporablja kot korektivna terapija, podporna terapija in pomoč pri psihoterapiji oseb s hudo travmo. Posamezne tehnike psihodrame se uporabljajo na različnih področjih: team building, delo s športnimi skupinami, svetovanje, pedagoško delo, igra itd. Psihodrama se lahko z aktivnimi dramskimi metodami in uporabo svojih tehnik uporablja tudi v astrologiji, tako za raziskovanje astrološke simbolike, astrološka karta predstavlja prizorišče, planeti s svojimi aspekti pa glavne akterje, kot za učenje. Obogatitev postavitve z astrološkimi simboli in opazovanje njihovega vpliva na razvoj osebnosti, bo s pomočjo tega prispevku predstavilo prednosti povezovanja psihodrame in astrologije pri pridobivanju uvida in njegovega terapevtskega delovanja na klienta. Na akademiji bom predstavila primer psihodramske postavitve, ki je vezana na konkreten dogodek med klientkinim odraščanjem, ogledali si bomo vlogo klientke in vlogo njenih staršev ter medsebojne vplive. Predstavitev astrološke simbolike pomaga pridobiti uvid, ki terapevtsko deluje na klienta. Primer bo predstavljen z več vidikov." Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku, konsekutivni prevod po potrebi.

17:30 - 19:00 Srednja skupina

Srednja skupina je namenjena socialni sreči - delitvi misli, mnenj in občutkov. Dan bomo sklenili z refleksijo celodnevnega dogajanja.

Dogodek bo povezoval dr. Matjaž Regovec.

Praktična delavnica

Nedelja, 11. 2. 2018, Institut IPAL, Miklošičeva 36. Ljubljana

16:00 - 20:00 Tatjana Velimirović: *Raziskovanje družinskih odnosov s psihodramo*

"S psihodramskimi tehnikami bomo na podlagi astroloških položajev delali na osnovnih družinskih odnosih. Raziskovali bomo položaj starševske osi, IC - MC, položaj Lune (simbol za mamo) in Sonca (simbol za očeta) ter medsebojne aspekte. S planeti in aspekti bomo na prizorišču ustvarili dialog in jim dovolili, da odigrajo medsebojne odnose. Uvide bomo iskali skozi njihove astrološke dispozitorje in vmesne točke. Na delavnici bomo lahko raziskali svoje pomembne družinske odnose."
Astrološko predznanje ni potrebno, je pa treba ob prijavi navesti svoje rojstne podatke za izdelavo astrološke karte. Na delavnici je prostora za 15 oseb. Delavnica bo potekala v srbskem jeziku, konsekutivni prevod po potrebi.

Predstavitev predavateljev:

Mario Baar se je kot samouk že leta 1990 začel ukvarjati s psihološko astrologijo. V začetku leta 1995 se je vpisal na Astrološki inštitut Matjaža Regovca (danes Institut IPAL), kjer je diplomiral decembra leta 1997 in naslednje leto postal redni strokovni sodelavec Instituta. Najprej je začel voditi astrološke tečaje za začetnike, nato pa seminarje, tutorske skupine in praktične vaje na Institutu. Bil je mentor pri več diplomskih nalogah, pisal je v različnih revijah in časopisih, veliko energije je vložil tudi v razne psihološko in astrološko orientirane skupine. Veliko izkušenj si je nabral tudi z mitološkim tarotom, kjer je uvedel različne metode prepoznavanja nezavednih vsebin. V Cankarjevem domu je imel dobro obiskana javna predavanja, ki so namenjena širšemu občinstvu, navezujejo pa se na psihološko in karmično astrologijo. Že sedemindvajset let ima svojo lastno astrološko prakso, kjer v okviru astrološko – psiholoških analiz izvaja lastne astroterapevtske tehnike, aktivno imaginacijo in analizo sanj.

Nadine Radesky, cert. psih. astrol. Instituta IPAL, učiteljica meditacije, poleg tega pa tudi predana raziskovalka sanj, duhovnosti in alkimističnih znanj. Svojo duhovno pot je začela 1993, ko se je srečala s svojim duhovnim učiteljem. Sledila so dolgoletna učenja krije joge in različne stopnje iniciacij v klasične tantrične sadhane. Ves čas je raziskovala kakšno funkcijo ima človek v svoji pravi naravi. V zadnjih letih predava in vodi različne delavnice za osebni razvoj. Že osmo leto opravlja lastno svetovalno prakso iz psihološke astrologije in analize sanj. Rada preživlja prosi čas v naravi, se ukvarja z jogo, ponoči opazuje zvezde ter raziskuje neznano in nezavedno.

Zoran Leban Trojar, diplomirani ekonomist in magister znanosti z več kot dvajsetletnim stažem v vodenju podjetij, marketingu in oglaševanju, v času 8. Akademije absolvent dodiplomskega usposabljanja na Institutu IPAL. V slovenščino je prevedel dve temeljni učni deli avtorja Hansa Dieckmana, in sicer: Kompleksi- diagnostika in terapija v analitični psihologiji ter Metodika analitične psihologije.

Neda Baćić je univerzitetna diplomirana filozofinja in francistka in se že 20 let ukvarja s terapijo in notranjo rastjo. Živela in delala je v Osho meditacijskem rezortu v Pooni, Indiji, kjer se je udeleževala vrste delavnic in terapij (Body work, Ayurvedic Yoga massage, Woman Healing, Family Constellation, itd), od samega začetka pa se je ukvarjala s psihološko astrologijo še na tedanjem Astrološkem inštitutu Matjaža Regovca, ki se je kasneje preoblikoval v inštitut Ipal, kjer je tudi pridobila certifikat iz psihološke astrologije. V Osho centru v Miastu, Italija, je pridobila naziva Osho Prana Healing terapevtka in Memory Access terapevtka, trenutno pa pridobiva znanja za delo s transom pri dr. Charles Newmanu v okviru Osho kroga v Grčiji. Že nekaj let vodi redne meditacijske skupine, kjer uporablja psihoterapevtske tehnike, energijske tehnike in različne meditacijske metode, ravno tako že nekaj let vodi terapevtsko skupino tarota ter redno dela tudi z individualnimi klienti. Redno je objavljala članke v reviji Karma, kjer je predstavljala psihološko astrologijo in promovirala Institut IPAL.

Tatjana Velimirović je zaključila Fakulteto za arhitekturo v Beogradu. Iz psihodrame se izpopolnjuje od leta 2010, v SPA Moreno v Beogradu je pod mentorstvom Dušana Potkonjaka, v RAIP v Beogradu pa pod mentorstvom Lidije Vasiljević. Trenutno dela kot skupinski terapevt psihodrame pod supervizijo. Z astrologijo se ukvarja od leta 2000, bila je ustanoviteljica in predsednica Asociacije Balkanskih Astrologa ABA, je tudi lastnica astrološkega foruma Slutilo. Z oblikovanjem, pripravo in uredniškim delom je prispevala k izidu več astroloških knjig.

Cenik za 8. Akademijo Instituta IPAL (10. in 11. 2. 2018)

Možno je plačati kotizacijo za posamezno predavanje ali celoten dogodek. Plačila na dan dogodka so samo v gotovini.

Celodnevna kotizacija (udeležba in zbornik prispevkov): 30,00 €
Za vplačila na trr do 7. 2. 2018 nudimo 10% popust: 27,00 €

Kotizacija za eno predavanje: 10,00 €
Praktična delavnica: 46,00 €
Delavnica za udeležence 8. Akademije: 39,00 €
Knjige Založbe Hermes IPAL bo možno kupiti 30% ceneje.

Prijave v tajništvu Instituta IPAL:
T: 040 518 045 (Alenka Malnar)
E: info@ipal.si

V sporočilu navedite svoje podatke (ime in priimek ter naslov), po elektronski pošti vam pošljemo predračun, znesek poravnate na naš poslovni račun vsaj do 7. 2. 2018. Ob prihodu na dogodek v M hotelu prevzamete na registrskem pultu račun in zbornik prispevkov. 

Vabljeni!