f Celodnevni seminarji | Institut IPAL

Celodnevni seminarji

Seminarji ponavadi potekajo v Ljubljani na šoli OŠ Janeza Levca, Levstikov trg 1, med 9. in 16. uro. Na seminarje se je treba predhodno prijaviti v tajništvu Instituta IPAL - vsaj do srede pred posameznim seminarjem:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

Kotizacija za posamezen seminar znaša:

  • za gojence na dodiplomskem usposabljanju                23,00 Eur
  • za gojence v uvodnih skupinah                                      23,00 Eur
  • za gojence s certifikatom Instituta IPAL                      40,00 Eur
  • za ostale gojence in zunanje slušatelje                          66,00 Eur

Tutorka iz Belgije je zavezana obračunavati DDV!

Zunanji slušatelji imajo v posameznem semestru možnost kupiti paket treh seminarjev po lastni izbiri, za katerega dobijo 15% popust - možnost plačila v enem (168,30 eur) ali treh obrokih (2x 66,00 + 36,30 eur). Zunanji slušatelji so vsi, ki niso vpisani v programe Instituta IPAL.

 

PROGRAM SEMINARJEV - JESEN 2017/2018

16. 9. 2017 dr. Matjaž Regovec: *TEORIJA ASPEKTOV 1*

 Na seminarju si bomo pogledali planetarne cikle in njihove posebne medsebojne točke. Planeta potujeta od medsebojne konjunkcije, preko rastočega kvadrata, opozicije in venečega kvadrata do ponovnega medsebojnega spoja. Čeprav se bomo posebej ukvarjali z Luninim (oziroma Sončevo-Luninim) ciklom, bomo pokazali, da se zakonitosti dajo uporabiti za vse planetarne pare. Obdelovali bomo približujoče in oddaljujoče se aspekte. Na primerih udeležencev iz skupine bomo pokazali na to, kako pri interpretaciji aspektov lahko uporabimo tri ravni informacij: vključeni planeti, vključena znamenja in vključene astrološke hiše. Vsak astrološki aspekt ima smer, iz katere prihaja, ter smer, v katero nas življenje želi napotiti.

23. 9. 2017 Dragana Van de moortel - Ilić: *TRANZITI LUNINIH VOZLOV*

Kaj sta Lunina vozla astronomsko, mitološko? Kako ju pojasnjujejo v indijski, tradicionalni in moderni astrologiji? V kakšnih ciklusih se gibata? Kakšno povezavo imata v individualnih horoskopih? Ali se in na kakšen način se dotikata dogajanja v svetu? Kakšna je povezava med dolarjem in Luninima vozloma? Kaj se dogaja, ko prehajata skozi znamenja in hiše? Na seminarju se bomo ukvarjali s temi in številnimi drugimi temami, povezanimi z Luninima vozloma in ju proučevali na posameznih primerih. V popoldanskem delu seminarja bomo pogledali delovanje tranzitnih Luninih vozlov na vaših primerih.

7. 10. 2017 Šeherezada Kranjc - Aca: *OGENJ IN INTUICIJA*

 Ogenj je najbolj prvinska energija. Vsak ustvarjalni cikel se začne z ognjem, z abstraktno energijo, ki je prisotna v vsaki kreaciji. Ogenj je tam, kjer nas v življenju nekaj žene, da gremo naprej. Ne zadovoljimo se le z materialno eksistenco, ampak iščemo nekaj več. Alkimijski proces, ki je povezan z ognjem se imenujemo calcinatio, sežig, upepelitev, ustreza ognju in psihološki funkciji intuiciji. Intuicija je naša duhovna moč, potencial, ki ga vsak človek nosi v sebi in po njem nezavedno hrepeni. Je duhovna energija ljubezni in modrosti, naša »boljša polovica«. Intuicija je izvor najvišje človekove etike, njegovih osmišljenih vrednot. To je kvaliteta zaradi katere lahko rečemo, da je človek – Človek.

22. 10. 2017 Mario Baar: *STALNE HIŠE*

Ta seminar je drugi seminar iz ciklusa o astroloških hišah, ki so tako imenovani segmenti življenja. Ukvarja se s stalnimi hišami, med katere uvrščamo drugo, peto, osmo in enajsto hišo. Te hiše so v svojem bistvu področja življenja, ki skušajo to, kar je bilo na psihološkem in izkustvenem področju ter z aktivnostjo in borbo pridobljeno, utrditi, ojačati, stabilizirati in trajno vkoreniniti v štirih elementih, ki so osnova astrologije kot znanosti in umetnosti. Na seminarju bomo obravnavali vladarje stalnih hiš, psihološke in druge manifestacije posameznih planetov v njih, upoštevajoč pri tem različna astrološka znamenja in aspekte med planeti, ki lahko odločilno vplivajo na doživljanje teh področij življenja. Praktični primeri bodo dodatno osvetlili to temo.

11. 11. 2017 dr. Matjaž Regovec: *PSIHOPATOLOGIJA V LUČI ANALITIČNE PSIHOLOGIJE*

 Poznavanje psihopatologije je pomembno pri vsakem svetovalnem in terapevtskem delu. Zavedati se moramo omejitev glede dela v samostojni klinični praksi. Kakšne so osnovne značilnosti psihotičnih motenj in po čem jih prepoznamo? Nadalje bomo pogledali osnovno teorijo nevroz in z njimi povezano psihodinamiko kompleksov. Kakšna je razlika med arhetipsko in nevrotsko dinamiko? Obravnavali bomo tudi psihopatologijo prisilnih misli in prisilnih dejanj ter se posvetili osebnostnim motnjam ter motnjam osebnosti. Ključno vprašanje, na katerega bomo tudi skušali odgovoriti je, kako integrirati in nato dejansko primerno živeti svojo psihopatologijo, kajti vsaka psihopatologija mora najti svoje mesto v primerni življenjski obliki.

25. 11. 2017 Mario Baar: *PSIHOPATOLOGIJA V LUČI PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE*

 Drugi seminar na temo psihopatologije bo povezan s psihopatologijo posameznih planetov sončnega sistema. Kot vemo, ima vsak planet svojo specifično notranjo in zunanjo dinamiko, ki lahko deluje tudi destruktivno, kar pomeni, da je psihopatološko signifikanten. Arhetipi, ki delujejo v horoskopu prek planetov sončnega sistema, odražajo strukturo osebnosti, ki je glede na aspekte različno integrirana in odraža zavestne in nezavedne vzorce posameznika, s katerimi se mora veliko ukvarjati. Psihodinamika posameznikovega obnašanja, mnenj, stališč, pristopov in reakcij je povezana tudi s posameznimi astrološkimi hišami, ki odražajo področja življenja, kjer posameznik doživlja težave, tako na notranji kot tudi na zunanji ravni. V obravnavo posameznih potencialnih psihičnih težav bomo vključili tudi znamenja zodiaka in praktične zglede.

 2. 12. 2017 dr. Matjaž Regovec: *PSIHOANALITIČNA ALKIMIJA*

 Jung je ugotovil, da se osnovne zakonitosti psihoterapevtskega procesa dajo povezati s procesom preobrazbe, kot ga je tradicionalno opisovala alkimija. Gre za štiri faze preobrazbe, ki so povezane z dinamiko štirih elementov: sežig (calcinatio), raztapljanje (solutio), izparevanje (sublimatio) in strjevanje (coagulatio). Pogledali si bomo osnovne elemente alkimijskega procesa: hermetično posodo, hermetičen način kuhanja, nevarnosti dela ter pojav transferja in kontratransferja. Posamezne faze bomo povezali tudi s tranziti transpersonalnih planetov ter Saturna in Kirona.

 16. 12. 2017 Dragana Van de moortel - Ilić: *ASTROLOGIJA IN KARMA*

 Na seminarju si bomo najprej približali pojem karme, pogledali si bomo razlago karme od budizma do krščanstva, nato pa še sodobni psihološki pristop. Pojem karme bomo povezali z astrološkimi signifikatorji, na primer z luninimi vozli, retrogradnimi planeti, Saturnom in dvanajsto hišo zodiaka. Z vidika psihologije in astrologije bomo obdelali tudi občutek "karmične povezanosti", ki ga imamo z nekaterimi ljudmi, pa tudi o "duhovnih partnerjih" bomo spregovorili nekaj besed. V popoldanskem delu bomo delali na vaših primerih.

 6. 1. 2018 Mario Baar: *TRETJA TRI ZNAMENJA ZODIAKA*

 Osnovni namen tretjega seminarja iz serije štirih seminarjev o znamenjih zodiaka je podrobneje pojasniti vlogo in pomen tretje skupine astroloških (zodiakalnih) znamenj, in sicer: Tehnice, Škorpijona in Strelca. Pojasnjene bodo povezave s kozmičnimi elementi, na katerih so osnovana znamenja, njihovi globlji psihološki dejavniki, astronomske karakteristike in korelacije z ozvezdji Tehtnice, Škorpijona in Strelca, ki imajo enaka imena kot znamenja. Ogledali si bomo pomen in vlogo teh znamenj v ezoterični astrologiji, mitološke zgodbe povezane z njimi in različne vladarje znamenj v psihološki in ezoterični astrologiji. Primeri bodo osvetlili globljo dinamiko omenjenih zodiakalnih znamenj.

 20. 1. 2018 Manca Javornik: *SINASTRIJA S STARŠI IN V DRUŽINI*

Na kakšen način v življenju dojemamo sami sebe kot individuume, je v največji meri odvisno od odnosov, ki jih  na svoji življenjski poti sklepamo z drugimi ljudmi - lahko rečemo, da so  odnosi  temeljni arhetipski princip življenja. Prvi odnos v življenju posameznika se praviloma oblikuje z njegovimi starši ter morda s sorojenci in ta je potem osnova za vse ostale odnose  v življenju. Na seminarju si bomo pogledali, kako s pomočjo sinastrije poiskati energijske skladnosti in neskladnosti med družinskimi člani. Na podlagi posameznih primerov bomo ugotavljali, kakšni astrološki vzorci se oblikujejo v neki družini in kako ti v odraslem življenju človeka potem vplivajo na njegove povezave z drugimi ljudmi.

Na seminarjih ste vabljeni, da po lastni presoji ali navdihu tudi dejavno sodelujete z vprašanji in drugimi prispevki, še posebej v popoldanskem delu.

Obvestilo: Z udeležbo in sodelovanjem na seminarju dovoljujete Institutu IPAL snemanje in trženje posnetka.

Seznam seminarjev v pdf obliki si lahko shranite in natisnete.

SEMINARJI-J17 (49. semester)

 

 

 

0

Your Cart